Krajské kolo fyzikální olympiády

Ve středu 25. dubna 2018 se v prostorách Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konalo krajské kolo 59. ročníku fyzikální olympiády. Při této příležitosti fakultu navštívilo přibližně 100 středoškolských studentů.

Soutěž každoročně pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků. Cílem soutěže je získat studenty pro hlubší studium fyziky a technických oborů, vyhledávat budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí.

Krajské kolo kategorií B, C a D, stejně jako v předcházejících letech, hostila Fakulta strojního inženýrství, organizačně ji zajišťoval Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

Kategorie B je určena pro studenty 3. ročníku středních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kategorie C je určena pro studenty 2. ročníku středních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kategorie D je určena pro studenty 1. ročníku středních škola a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.Před zahájením soutěže proběhla krátká prezentace fakulty. Soutěžící i jejich doprovod měli také příležitost navštívit vybrané laboratoře fakulty: laboratoře Ústavu fyzikálního inženýrství, dílny StojLABu, první univerzitní dílny 3d tisku v ČR, a také dílnu studentského týmu Pneumobil Racing Team Brno.


Více informací na webu soutěže.

Kateřina Růžičková, 30. 4. 2018