Cena průmyslového podniku 2018

Ve středu 28. června proběhlo na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně vyhodnocení již třetího ročníku soutěže Cena průmyslového podniku.

Cena průmyslového podniku je ocenění pro excelentní bakalářské a diplomové práce na FSI firmou. Cílem soutěže je motivovat studenty k vypracování vysoce kvalitních závěrečných prací s inovativním řešením a umožnit firmám přístup k talentovaným a motivovaným studentům již v průběhu studia.

Do soutěže byly nejlepší závěrečné práce nominovány státnicovými komisemi. Autoři nominovaných prací byli požádáni o přípravu posteru, pomocí kterého svou závěrečnou práci prezentovali členům hodnotící komise. Komisi tvořili zástupci FSI a průmyslových partnerů: ENVITES, spol. s r.o., Honeywell, spol. s r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Robert Bosch, spol. s r.o., Slovácké strojírny, a.s., ŽĎAS, a.s.

Oceněno bylo nakonec 12 bakalářských a 18 diplomových prací. Ceny byly autorům předány během červencových promocí.


SEZNAM OCENĚNÝCH STUDENTŮ A JEJICH PRACÍ


ENVITES, spol. s r.o.

Ing. Belák Kristián, diplomová práce „Určení NVH parametrů skříně převodovky“

Ing. Debs Marti, diplomová práce „Studium vlastností laserových svarů materiálu Hardox 450 při využití obloukového předehřevu“

Ing. Elbl Patrik, diplomová práce „Optimalizace podmínek zplyňování biologicky rozložitelných odpadů“

Bc. Kopečný Adam, bakalářská práce „Problematika ostřihování a děrování výkovku“

Bc. Král Martin, bakalářská práce „Návrh válcového přípravku pro určování směru výztužných vláken v aortě v jejím deformovaném stavu“


Honeywell, spol. s r.o.

Ing. Jančík Kryštof, diplomová práce „Návrh hydrodynamické ucpávky axiálního čerpadla s prstencovým motorem“

Ing. Kolečář Tomáš, diplomová práce „Návrh systému vertikálního otevírání dveří elektromobilu“

Ing. Stifter Jan, diplomová práce „Experimentální studium nestabilit mazacího filmu kluzného ložiska“

Bc. Míša Jiří, bakalářská práce „Návrh nosiče zadního kola Formule Student“

Bc. Sláma Ondřej, bakalářská práce „Robotický stolní fotbal - řízení herních os“


První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Ing. Procházka Petr, diplomová práce „Využití zobecněných funkcí v mechanice kontinua“

Ing. Sapík Marcel, diplomová práce „Testování průhledného modelu tlakové vířivé trysky“

Ing. Slovák Rostislav, diplomová práce „Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny“

Bc. Robl Jan, bakalářská práce „Využití aditivní technologie pro návrh výroby žárupevných součástí turbodmychadel“

Bc. Zíka Jakub, bakalářská práce „Návrh modelu křídla pro zkoušení flutteru


Robert Bosch, spol. s r.o.
Ing. Kaplan Tomáš, diplomová práce „Návrh a realizace měřící ústředny mechanických veličin“

Ing. Otipka Václav, diplomová práce „Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí“

Ing. Vítek Petr, diplomová práce „Návrh pístní skupiny rychlého magnetoreologického tlumiče s využitím technologie selective laser melting“

Bc. Illík Jakub, bakalářská práce „Studium chování hladinového víru“

Bc. Kukla Petr, bakalářská práce „Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry“


Slovácké strojírny, a.s.

Ing. Křehlík Luboš, diplomová práce „Návrh stopkové frézy s břity z PKD“

Ing. Měrka Tibor, diplomová práce „Technologie výroby vřetena frézovací hlavy“

Ing. Pokorný Jan, diplomová práce „ Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje“

Bc. Hájek Vojtěch, bakalářská práce „Hydraulický lis 20 tun“

Bc. Rovder Juraj, bakalářská práce „Kavitační ohřívač“


ŽĎAS, a.s.

Ing. Humpolíček František, diplomová práce „Lis LKDS 630“

Ing. Semotam Petr, diplomová práce „Prediktivní systém údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky“

Ing. Spáčil Radek, diplomová práce „Analýza řezání tenkostěnných součástí pilou“

Bc. Myška Martin, bakalářská práce „Teorie front a virtuální továrna za pomoci matematického modelu“

Bc. Tekel´ Richard Martin, bakalářská práce „Konstrukce chladící vložky vstřikovací formy pro výrobu technologií SLM“Fotogalerie


Partneři soutěže:

ENVITES, spol. s r.o.
Honeywell, spol. s r.o.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Robert Bosch, spol. s r.o.
Slovácké strojírny, a.s.
ŽĎAS, a.s.

Kateřina Růžičková, 2. 7. 2018