Promoce 2018

V akademickém roce 2017/18 úspěšně zakončilo státní závěrečnou zkouškou studium 591 studentů bakalářského studijního programu a 473 studentů navazujícího magisterského studijního programu. Během červencových slavnostních promocí byly autorům nejlepších závěrečných prací uděleny významné ceny: Cena rektora, Ceny děkana, Cena Nadace Preciosa a Cena průmyslového podniku.

foto: Fotoblesk s.r.o.


SEZNAM OCENĚNÝCH STUDENTŮ A JEJICH PRACÍ


CENA REKTORA:

Miklas Václav, Ing., absolvent MS oboru Procesní inženýrství, diplomová práce „Integrace technologie pro zahušťování digestátu v bioplynové stanici“


CENA DĚKANA:

Ďuriš Miroslav, Ing., absolvent MS oboru Přesná mechanika a optika, diplomová práce „Zobrazení objektu v rozptylujícím prostředí kombinací signálu balistických a rozptýlených fotonů v koherencí řízeném holografickém mikroskopu“

Dvořáček Jan, Ing., absolvent MS oboru Procesní inženýrství, diplomová práce „Rozptylové studie pro logistické modely“

Kovařík Štěpán, Ing., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, diplomová práce„Samouspořádané molekulární vrstvy na povrchu epitaxního grafenu“

Křižáková Viola, Ing., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, diplomová práce „Excitace a šíření spinových vln v magnonických krystalech připravených přímým zápisem fokusovaným iontovým svazkem“

Kubíček Radek, Ing., absolvent MS oboru Inženýrská mechanika a biomechanika, diplomová práce „Problematika komplexních potenciálů v izotropní rovinné pružnosti“

Schánilec Vojtěch, Ing., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, diplomová práce „Magnetické stavy spinového ledu v umělých magneticky frustrovaných systémech“

Šebík Marek, Ing., absolvent MS oboru Inženýrská mechanika a biomechanika, diplomová práce „Vliv plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny na její šíření“

Šramková Kristína, Ing., absolvent MS oboru Matematické inženýrství, diplomová práce „Frölicherova-Nijenhuisova závorka a její aplikace v geometrii a variačním počtu“

Tesařová Markéta, Ing., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, diplomová práce „Využití průmyslové rentgenové počítačové mikrotomografie ve vývojové biologii“

Dao Radek, Bc., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, bakalářská práce „Měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu AFM“

Motyčková Lucie, Bc., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, bakalářská práce „Epitaxiální růst a charakterizace metamagnetických nanočástic pro biomedicínské aplikace“

Novotný Jan, Bc., absolvent MS oboru Strojírenská technologie, bakalářská práce „Vliv procesních parametrů na drsnost řezu při laserovém dělení korozivzdorné oceli tl. 3 mm“

Ščerba Bořek, Bc., absolvent MS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Napjatostně deformační analýza mostu v Třineckých železárnách“

Vadlejch Daniel, Bc., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, bakalářská práce „Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově elektrické pasti“


CENA NADACE PRECIOSA:

Horák Stanislav, Ing., absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, diplomová práce „Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu GaN nanokrystalů“


CENA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

Kateřina Růžičková, 27. 7. 2018