Program FSI pro žáky základních škol

V akademickém roce 2017/2018 se Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ve svých aktivitách více orientovala na žáky základních škol. Navázala úzkou spolupráci se Základní školou Novolíšeňská 10, Brno.


Fakulta pro žáky 7. až 9. tříd připravila zajímavý program, který zahrnoval exkurze do laboratoří, dílen, praktické workshopy a setkání s členy studentských týmů. Cílem těchto návštěv bylo představit FSI jako moderní školu s velmi širokou a rozmanitou nabídkou oborů. Žáci fakultu navštívili ve třech různých termínech.


Program 1. dne:

 • Exkurze do první studentské dílny 3D tisku v ČR – strojLAB

 • Přednáška o 3D technologiích s praktickými ukázkami 3D tisku

 • Představení týmu BUT Chicken wings, který staví letecké modely a účastní se s nimi mezinárodních soutěží, prohlídka Leteckého ústavu FSI – zkušebny, letadla.


Program 2. dne:

 • Model plic a praktické využití meteorologických dat
  Seznámení s problematikou částic v ovzduší se zaměřením na to, jak se vdechnuté částice chovají v plicích. Ukázka meteorologického měření. Žáci si vyzkoušeli naměřit, kolik částic je ve vzduchu, který momentálně dýchají.
  Na FSI vznikl unikátní model plic, který je pro výzkumné účely používán po celém světě. Na modelu plic bylo žákům vysvětleno, jak se dají plíce počítačově simulovat.


 • Fyzikální pokusy, práce s elektronovým mikroskopem, návštěva fyzikální laboratoře


 • Představení týmu studentské formule, návštěva studentské dílny, jízda se simulátorem formule

Program 3. dne:

 • Kalba oceli v přímém přenosu
  Žáci se dozvěděli o ovlivňování vlastností materiálů tepelným zpracováním a jejich využití v praxi. Zjistili, proč ta stejná ocel může být měkká i tvrdá, jak těchto vlastností dosáhnout a pro co se takto získané materiály používají.
  Vyzkoušeli si ocel zakalit a přesvědčili se, že z měkkého materiálu vytvořili jiný, velmi tvrdý.


 • Představení týmu pneumobilu, návštěva dílny

 • Mechlab – sestav si LEGO robota

  Žáci ve skupinkách pracovali se stavebnicí LEGO Mindstorms. Jejich úkolem bylo naprogramovat robota, který plní různé úkoly, např. jízdu po předem vyznačené dráze.


Učitelskému sboru ZŠ byla také předána pomůcka, která bude sloužit k názorným pokusům na hodinách fyziky.

Spolupráce fakulty a základní školy bude pokračovat i nadále. V pátek 5. 10. 2018 se žáci zúčastní společného programu Noci vědců.


Děkujeme všech ústavům, které se do programu zapojily.V příštím akademickém roce FSI aktivity určené žákům základních škol ještě rozšíří. Zapojí se např. do zábavného vzdělávání pro žáky základních škol VUT Junior.

Kateřina Růžičková, 22. 8. 2018