Nejvyšší ocenění zaměstnavatelů opět pro FSI

Již potřetí v řadě se Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně stala vítězem soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI. Jedná se již o páté prestižní ocenění, které fakulta od zaměstnavatelů obdržela. V prvních dvou ročnících soutěže bylo ocenění předáno za druhé místo, ve třetím, čtvrtém a letošním pátém ročníku za místo první.


Soutěž ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky. Přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů. Hlasování se letos zúčastnilo rekordních 380 zaměstnavatelů z celé ČR.

Nejlepší fakulty převzaly ocenění ve čtvrtek 1.11.2018 v pražské Betlémské kapli během VII. výročního setkání Klubu zaměstnavatelů. Kromě zástupců vysokých a středních škol se slavnostního večera účastnili také zástupci elitních zaměstnavatelů i hosté ze státní správy.


Pořadí fakult pro rok 2018:

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (981 b.)

2. VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní (942 b.)

3. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní (778 b.)

4. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní (652 b.)

5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní (638 b.)


Podle výsledků soutěže je zřejmé, že trendem zůstává dominance strojních oborů, které letos v žebříčku obsadily prvních pět míst. Absolventi těchto oborů patří k těm nejžádanějším na trhu práce.

Ocenění je určeno fakultám vysokých škol, které nejlépe připravující své absolventy na zaměstnání. Hodnotný titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI udělený zástupci předních firem z celé České republiky je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.


Více informací na stránkách Klubu zaměstnavatelů.

Kateřina Růžičková, 6. 11. 2018