Akademické shromáždění VUT: Rektor ocenil významné akademiky a studenty VUT

V úterý 11. prosince 2018 ocenil rektor v rámci Akademického shromáždění VUT vybrané osobnosti brněnské techniky. Celkem byly rozdány tři zlaté, osm stříbrných a tři pamětní medaile. Dále bylo uděleno jedenáct Cen rektora a v rámci slavnostního ceremoniálu v historické aule rektorátu byli oceněni i vítězové ankety o nejlepšího pedagoga podle hodnocení studentů VUT.

FOTO: archiv VUT


MEZI OCENĚNÝMI BYLI I AKADEMICI A STUDENTI Z FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ.

Za zásluhy o rozvoj univerzity a celoživotní vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné a pedagogické oblasti získal ZLATOU MEDAILI prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., který dlouhodobě působí na Fakultě strojního inženýrství i ve vědeckém centru CEITEC VUT.


Osobnostem z FSI byly uděleny také tři STŘÍBRNÉ MEDAILE: Ocenění za dlouholetou činnost a členství v Akreditační komisi a Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství získal prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. Za svůj přínos k vědeckému a odbornému rozvoji Ústavu automobilního a dopravního inženýrství FSI si ocenění odnesl prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Toto ocenění získal rovněž doc. Ing. arch. Jan Rajlich, a to za dlouhodobé působení a přínos Ústavu konstruování FSI.


PAMĚTNÍ MEDAILI převzal prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. za své dlouhodobé působení na Ústavu konstruování FSI a přínos pro rozvoj pedagogické a vědecké činnosti.


Rektor dále v rámci letošního 19. ročníku Akademického shromáždění VUT udělil Ceny rektora, které jsou určené absolventům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů nebo mladým akademickým pracovníkům. Za vynikající výsledky ve vědecké přípravě si ocenění odnesl Ing. Radovan Galas, Ph.D. z Ústavu konstruování FSI.

FOTO: archiv VUTNásledují vítězové v anketě o nejlepšího pedagoga podle hodnocení studentů VUT.

Vítězové v kategorii bakalářského studia jsou:

1. Ing. Petr Dvořák
2. Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
3. doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
4. Ing. Petr Marcián, Ph.D.
5. doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
6. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
7. prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
8. doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
9. Ing. Lukáš Březina, Ph.D.
10. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.


Vítězové podle hodnocení studentů navazujícího magisterského studia jsou:

1. prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
2. doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
3. Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
4. Ing. Lubomír Drápal
5. prof. Ing. František Pochylý, CSc.
6. Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
7. doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
8. Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
9. Ing. Petr Dvořák
10. prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.


Všem oceněným gratulujeme.

Kateřina Růžičková, 12. 12. 2018