Dny otevřených dveří na FSI

Dny otevřených dveří, které Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně pořádala v tomto akademickém roce v pátek 7. 12. 2018 a 25. 1. 2019, se vyznačovaly rekordní návštěvností. V prosinci fakulta přivítala téměř 500 a v lednu přes 600 návštěvníků. Dny otevřených dveří přilákaly nejen zájemce o bakalářské studium a jejich rodiče, ale i zájemce o studium navazující magisterské.V obou termínech proběhly v aule Q ve dvou časech hlavní prezentace, během kterých fakultu, možnosti studia i jednotlivé obory představil proděkan pro studijní záležitosti Josef Bednář. Zájemce o studium seznámil také s podmínkami přijímacího řízení či postavením absolventů fakulty na trhu práce.
Na úvodní vystoupení navázali zástupci Studentské komory Akademického senátu FSI. Studenti poskytli praktické informace ze studentského života, představili studentské týmy, které na FSI působí, sportovní příležitosti i možnosti ubytování a stravování v rámci kampusu VUT. Pozornost věnovali také Brnu jako studentskému městu a různým způsobům vyžití, které nabízí.

V závěru proběhlo představení soutěže určené středoškolským týmům Wings of Future, kterou spolupořádá Letecký ústav FSI.

Všechny ústavy Fakulty strojního inženýrství VUT se prezentovaly na speciálně upravených stanovištích před aulou. Velkého zájmu se však těšily také o exkurze do dílen, laboratoří i učeben.Fotogalerie z 7. 12. 2018

Fotogalerie z 25. 1. 2019

Kateřina Růžičková, 30. 1. 2019