Soutěž FSI a firmy ŽĎAS O nejlepší maturitní práci

V květnu pořádala firma ŽĎAS Den otevřených dveří, který přilákal více než čtyři tisíce návštěvníků. Jedná se již o tradiční akci, během které firma veřejnosti umožňuje nahlédnout do svých provozů. K vidění byla například i ukázka kalení oceli.

Novinou letošního ročníku bylo vyhlášení výsledků několika soutěží, které firma ŽĎAS připravila ve spolupráci se školami. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně byla spoluorganizátorem soutěže O nejlepší maturitní práci. Do soutěže se mohli přihlásit studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Žďáru nad Sázavou a Střední průmyslové školy v Třebíči.

Z přihlášených šedesáti maturitních prací bylo vybráno deset nejlepších. Jejich autoři byli vyhlášení a odměněni během Den otevřených dveří. Nejlépe hodnocená práce se věnovala problematice lamelových běžeckých pásů. Na druhém místě se umístila práce s názvem „Úprava válce malého motocyklu“ a na třetím místě práce s názvem „Špalíkovací stroj“. Autoři těchto tří prací získali finanční odměnu. Na všech deset autorů čekala jedna speciální cena. Tou byl certifikát o přijetí na FSI bez přijímacích zkoušek do kteréhokoliv fakultou nabízeného bakalářského oboru. Slavnostního vyhlášení se kromě zástupců firmy ŽDAS zúčastnili také Jaroslav Katolický, děkan FSI VUT v Brně, a Josef Bednář, proděkan FSI VUT v Brně.

Na zajištění doprovodného programu se podíleli také studenti FSI, konkrétně z týmu TU Brno Racing, kteří v areálu firmy vystavili simulátor studentské formule a umožnili návštěvníkům, nejen z řad dětí, vyzkoušet si jízdu na mezinárodní trati.

Kateřina Růžičková, 27. 5. 2019