Zlaté promoce absolventů FSI

V roce 2019 si připomínáme jubilejní výročí založení Vysokého učení technického v Brně. Jeho historie sahá 120 let zpět, až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení České vysoké školy technické v Brně.

Hlavní den oslav narozenin nejstarsí techniky na Moravě byl náplanovaný na sobotu 25. května. Program odstartovaly Zlaté promoce absolventů VUT. Slavnostního akademického obřadu po 50 letech od promoce se zúčastnili absolventi tří fakult s nejdelší historií. Zastoupena byla Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta stavební a Fakulta strojního inženýrství. Víc než stovka absolventů převzala zlaté diplomy z rukou rektora VUT Petra Štěpánka.

Foto: archiv VUT

Zlaté promoce se uskutečnily v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a po jejich ukončení se absolventi FSI (v době ukončení jejich studia Fakulty strojní) přesunuli do areálu své fakulty.

Ve velké zasedací místnosti děkanátu byli zlatí absolventi přivítání proděkanem doc. Jiřím Hlinkou, seznámili se s historií i současností fakulty a s vývojem výuky fyziky. Měli také možnost sdílet zkušenosti a zážitky z dob studia se svými staršími kolegy, vyučujícími na fakultě – prof. Miroslavem Liškou a doc. Zdeňkem Skálou. Někteří si prohlédli i výukové prostory fakulty nebo laboratoře Ústavu automobilního a dopravního inženýrství.

Foto: archiv FSI

Zlatí absolventi měli příležitost navštívit prezentace jednotlivých ústavů fakulty, nově otevřenou Galerii děkanů FSI, přednášku prof. Martina Hartla o historii fakulty a prof. Miloslava Druckmüllera o expedicích za úplným zatměním Slunce.

Na Zlaté promoce navázaly Dny otevřených dveří a setkání absolventů FSI (i dalších fakult) a v odpoledních hodinách i historicky první open air festival VUT Pojďme slavit spolu!


Fotogalerie

Kateřina Růžičková, 27. 5. 2019