Den otevřených dveří a setkání absolventů FSI

V sobotu 25. května probíhal hlavní den oslav 120. výročí založení Vysokého učení technického v Brně. Osm fakult VUT pořádalo Dny otevřených dveří a setkání absolventů. Na Fakultu strojního inženýrství zamířily přibližně tři stovky absolventů i návštěvníků z řad široké veřejnosti.

Foto: archiv FSI

Pro všechny zájemce byly od 11. do 15. hodiny otevřené dveře, aby se mohli podívat nejen do areálu fakulty, ale také se mohli seznámit s tím, co zajímavého se na fakultě řeší. Ve společných prostorách na jednom místě prezentovaly své aktivity jednotlivé ústavy fakulty i studentské týmy. Také byly ve dvou variantách organizovány komentované prohlídky laboratoří.

Foto: archiv FSI

Speciálně pro tento den zkompletovala a zpřístupnila Fakulta strojního inženýrství poprvé ve své historii Galerii děkanů. Na fotografiích jsou představeni jednotliví děkani od počátku založení fakulty, což bylo v roce 1900. Pozorný návštěvník výstavy si jistě všiml, že v archivech se nepodařilo dohledat pouze jednoho nejvyššího představitele fakulty za téměř 120 let její historie.

Foto: archiv FSI

K vidění byla také nově nainstalovaná výstava „100 let letectví“ či výstava Fotoklubu Technika, který na fakultě působí. Přístupné byly i nedávno zrekonstruované učebny a posluchárny, kde měli návštěvníci příležitost se formou videí či prezentací seznámit s historií i současností fakulty.

Historii fakulty byla věnována také samostatná přednáška, se kterou vystoupil prof. Martin Hartl. Program zakončila přednáška prof. Miloslava Druckmüllera o expedicích za úplným zatměním Slunce.

Foto: archiv FSI

Po skončení programu na fakultě byli návštěvníci poznáni na navazující festival Pojďme slavit spolu!


Fotogalerie

Kateřina Růžičková, 27. 5. 2019