VUT oslaví 120. narozeniny festivalem. Otevře všechny fakulty a součásti

Technickytydenik.cz | 20.05.2019 | URL

Letošní 120. výročí založení Vysokého učení technického v Brně si univerzita připomene v sobotu 25. května 2019 nejen hudebním festivalem Pojďme slavit spolu! Ten se uskuteční od 15:00 v areálu Kolejní 7 v blízkosti Palackého vrchu. V tento den se konají také Zlaté promoce absolventů po 50 letech a bude možné navštívit všechny fakulty i součásti brněnské techniky, která je dnes počtem studentů největší technikou v republice. Celý program, včetně festivalu, je přístupný široké veřejnosti zcela zdarma.

„Hlavní akcí dne bude hudební festival, který začne od 15 hodin v areálu Kolejní 7, napravo od Vědecko-technického parku prof. Lista. Vstup je volný a kromě hlavních headlinerů se můžete těšit i kapely studentů a zaměstnanců VUT,“ pozvala na hudební festival vedoucí Odboru marketingu a vnějších vztahů VUT Renata Herrmannová. Mezi hlavní vystupující patří Richard Müller, Barbora Poláková, N.O.H.A. nebo Portless feat. Henry D. Festival je zdarma a je určen všem studentům, absolventům, zaměstnancům i příznivcům brněnské techniky. Návštěvníci se dočkají také světelné show a na místě budou k dispozici stánky jednotlivých fakult či součástí. V případě postupu našich hokejistů na mistrovství bude na místě zajištěna také projekce hokejového utkání.
Celodenní oslavy začnou ale už v 10:00 dopoledne, a to slavnostní Zlatou promocí pro absolventy brněnské techniky z roku 1969. Padesát let od promoce si víc jak 120 seniorů připomene akademickým ceremoniálem v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Široká veřejnost se pak může přijít přes den podívat do laboratoří a zázemí brněnské techniky.
„Pro všechny zájemce budou mít fakulty a součásti VUT od 11. do 15. hodiny otevřené dveře, aby se mohli podívat nejen na to, jak tyto prostory vypadají, ale také se seznámit s tím, co zajímavého se na fakultách řeší a nad čím naši vědci bádají,“ vysvětlila Herrmannová.

Například Fakulta strojního inženýrství zve ve 14 hodin na přednášku oblíbeného matematika Miloslava Druckmüllera o expedicích za zatměním Slunce. K vidění bude na fakultě např. výstava 100 let letectví či prezentace studentských týmů TU Brno Racing, Pneumobil Racing Team, Chicken Wings a rovněž studentské dílny 3D tisku strojLAB. Na speciální LabTour, kde je omezená kapacita, se musí zájemci předem registrovat.
Návštěvníci Fakulty informačních technologií si budou moci vyzkoušet, jak vypadá kybernetický útok, jak funguje interaktivní pískoviště či jak je možné prohlížet fotky ve virtuální realitě. Otevřené bude mimořádně i Muzeum výpočetní techniky a návštěvníky královopolského kláštera čeká také komentovaná prohlídka fakulty s jedním z autorů její přestavby, architektem Alešem Burianem. Do vybraných laboratoří pozve i Fakulta chemická, která svůj program oslav zaměřila především na absolventy. Vítáni jsou ale všichni milovníci chemie.
„Zájemci o prohlídku největších čistých laboratorních prostor v republice, které se nachází na CEITEC VUT, se musí předem zaregistrovat na webu oslav. V nabídce jsou celkem čtyři prohlídky po 15 osobách, což je maximum, které můžeme do těchto náročných prostor vzít. Součástí exkurze jsou i laboratoře pokročilé keramiky či magneto-optické spektroskopie,“ doplnila Herrmannová.
Fakulta architektury sídlící na Poříčí představí výstavu semestrálních, bakalářských i diplomových projektů, dále vystaví oceněné práce ze Soutěže o nejlepší urbanistický projekt a rovněž v tamní galerii Mini bude k vidění výstava studentů Ústavu experimentální tvorby s názvem Successive Palimpsest. Fakulta stavební zpřístupní například laboratoř vodních staveb, kde odborníci řeší jezy, přehrady či vodní elektrárny. K vidění bude také výstava Stavba roku 2018 Jihomoravského kraje nebo výstava prací studentů oboru Architektura pozemních staveb.
Své dveře pro veřejnost otevře i Fakulta výtvarných umění, kde bude k prohlídce určená knihařská dílna, 3D sochařské studio či kabinet večerní kresby. Návštěvníci si také budou moci zakoupit publikace vydané fakultou a podívají se v jednotlivých ateliérech na tamní studentské práce. Fakulta podnikatelská v sobotu mimořádně otevře laboratoř řízení podnikových procesů či laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních sítí. K vidění tu bude i výstava fotografií. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, vedle které se bude odpoledne konat hudební festival, otevře zájemcům například zkratovnu či laboratoř velmi vysokých napětí, kde vědci dokáží simulovat i úder blesku. Návštěvníci se mohou podívat také do laboratoře buněčného inženýrství, laboratoře světelné a osvětlovací techniky, laboratoře satelitních komunikací a mnoha dalších.
Ústav soudního inženýrství si pro zájemce nachystal sondu do problematiky dopravní nehodovosti z pohledu soudních znalců, dále informace o trendech v realitním inženýrství a také o bezpečnosti pracovního prostředí z pohledu rizik. Centrum sportovních aktivit VUT představí své venkovní areály, vč. atletického stadionu se speciálním povrchem MONDO, který má certifikaci 1. třídy od mezinárodní atletické federace. K prohlídce bude otevřené mj. fitcentrum Machina skýtající 2600 m sportovního prostoru. VUT je letos navíc pořadatelem Českých akademických her a se sportovišti o výměře přes 30 000 m disponuje největší plochou sportovních areálů z tuzemských univerzit.
Kompletní program festivalu najdete na webu vut.cz/festival a seznam dalších připravovaných akcí pro letošní rok na www.120letvut.cz. Partnerem oslav je Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a společnost ABB.

Radka Šťávová, 21. 5. 2019