První místo pro studentku Matematického inženýrství

Letošní 20. ročník česko-slovenské soutěže studentských vědeckých prací SVOČ v matematice a informatice uspořádala Fakulta informatiky s matematickou sekcí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v rámci oslav stého výročí založení Masarykovy univerzity. Soutěž vyhlašuje Česká matematická společnost a Slovenská matematická společnost. Soutěží se v 8 matematických a 4 informatických sekcích.

FOTO: Archiv Ústavu matematiky

V Sekci M7-M8 Aplikovaná matematiky v rámci silné konkurence 11 prací univerzit a technik v Praze, Bratislavě, Ostravě jedno ze dvou prvních míst získala Petra Kosová, studentka 5. ročníku Matematického inženýrství prací: Numerical methods of space-based coronograph image processing, kterou vytvořila pod vedením prof. Miloslava Druckmüllera. Blahopřejeme!

prof. RNDr. Jan Franců, CSc., 4. 6. 2019