Seminář k iNETME: rozšíření podpory pro přípravu mezinárodních projektů

Oddělení podpory projektů FSI uspělo se svým projektem International NET for Mechanical Engineering (iNETME). Cílem projektu iNETME je zapojit vědeckovýzkumné týmy oboru strojního inženýrství do mezinárodních projektů. Pokud chcete vědět více, přijďte na úvodní seminář o projektu. Ten pořádá Oddělení podpory projektů FSI dne 25. 6. v 9:30 ve velké zasedací místnosti v NETME Centre (budova D5, 4. patro).

Oblasti, které projekt podporuje:

 • projektové poradenství včetně zajištění jazykové korektury textu připravované žádosti (tzv. proofreading)
 • vybraným projektovým žádostem lze hradit i profesionální grafické zpracování
 • Informační síťování a navazování partnerství s TOP mezinárodními institucemi
 • - do roku 2022 bude podpořeno 10 výjezdů do TOP mezinárodních institucí, které jsou nejúspěšnější v získávání mezinárodních projektů. Žebříček naleznete zde: https://h2020viz.vinnova. se Kritéria výjezdů budou představena na informační schůzce dne 25.6.

 • web projektu s průběžnými aktualitami a elektronickým personifikovaným nástrojem na vyhledávání výzev
 • semináře a workshopy, jejichž témata aktuálně reagují na dění na poli mezinárodních projektů - 1. seminář je naplánován na září 2019 na téma TWINNING
 • vědecké sympozium – pozvání předběžně přijali prof. prof. Pierre-Bruno Ruffini (světově uznávaný odborník ve vědecké diplomacii) a Dr. Otakar Fojt (britský vědecký atašé)
 • video a tiskové materiály strojních oborů, které Vám budou k dispozici i pro účely Vašich zahraničních konferencí či jiných výjezdů
 • K projektu iNETME se připojily následující oborově spřízněné výzkumné organizace:

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Technická Univerzita v Liberci
  • Centrum dopravního výzkumu
  • Strojírenský zkušební ústav
  • Český metrologický institut
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vojenský výzkumný ústav, s.p.

  Partnerem projektu je i Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno).

  Koordinátorka projektu a kontaktní osoba:

  Ing. Blanka Marušincová, MSc

  Svou účast na semináři potvrďte e-mailem: marusincova@vutbr.cz nebo telefonicky: 541 14 49 87.

  Radka Šťávová, 10. 6. 2019