Počítačové navrhování strojů (FSI-QN0-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚADI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámení studentů se specifickým přístupem k modelování skořepinových a prutových FEM modelů.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvent kurzu dokáže pracovat v rámci prostředí NX I-Deas. Dále je schopen zvolit optimální postup modelování podle stanovených omezení a pravidel.
Prerekvizity:
Základní znalosti práce v CAD systémech. Základní znalosti teorie MKP.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět umožňuje získání všech potřebných informací pro základní zvládnutí přípravy komplexních FEM modelů v prostředí NX I-Deas. Student se naučí optimálním způsobem vytvářet geometrické modely pro skořepinové a prutové konstrukce. Dále se student naučí na základě geometrických modelů vytvořit konečnoprvkový model.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení a vypracování semestrální práce
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracování zadaných projektů. Účast ve cvičeních je povinná.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. IDEAS - Basics
2. IDEAS - Part modeller
3. IDEAS - Part modeller
4. IDEAS - Part modeller
5. IDEAS - Part modeller
6. IDEAS - Assembly 1
7. IDEAS - Assembly 2
8. IDEAS - Simulation: Základní pojmy
9. IDEAS - Simulation: Příprava modelu
10. IDEAS - Simulation: Okrajové podmínky
11. IDEAS - Simulation: Možnosti řešení
12. IDEAS - Simulation: Post procesing
13. Unigraphics – Basics
    Cvičení s počítačovou podporou 1. IDEAS - Basics
2. IDEAS - Part modeller
3. IDEAS - Part modeller
4. IDEAS - Part modeller
5. IDEAS - Part modeller
6. IDEAS - Assembly 1
7. IDEAS - Assembly 2
8. IDEAS - Simulation: Základní pojmy
9. IDEAS - Simulation: Příprava modelu
10. IDEAS - Simulation: Okrajové podmínky
11. IDEAS - Simulation: Možnosti řešení
12. IDEAS - Simulation: Post procesing
13. Unigraphics – Basics
Literatura - základní:
1. SHIH R. H.:Parametric Modeling with I-DEAS 12, ISBN: 978-1-58503-273-0
2. LIN S.C.J.:Mastering I-DEAS, ISBN-13: 978-1886552128
3. SHIH R.H.:Introduction to Finite Element Analysis Using I-DEAS 12, ISBN: 978-1-58503-274-7
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- kl 2 Volitelný 2 1 L