Garantované předměty v roce 2022/2023 Ústav automobilního a dopravního inženýrství
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
EDO Dopravní a manipulační zařízení Jiří Malášek
EDO-K Dopravní a manipulační zařízení Jiří Malášek
ESM Spalovací motory Zdeněk Kaplan
ESM-K Spalovací motory Zdeněk Kaplan
FHM Hydraulické a mechanické převody Miroslav Škopán
FHM-K Hydraulické a mechanické převody Miroslav Škopán
JDT-A Dopravní technika silniční Radim Dundálek
NSM Stroje pro výrobu stavebních materiálů Jiří Malášek
QAM Aplikovaná mechanika stavebních a transportních strojů Miroslav Škopán
QA0 Koncepční vývoj automobilu Jan Vančura
QBS Technologie a bezpečnost práce se zemními stroji Jaroslav Kašpárek
QC0 Počítačové navrhování strojů CATIA Aleš Prokop
QDD Diplomový projekt I (M2335) Kamil Řehák
QDY Dynamika vozidel Petr Porteš
QE1 Speciální elektrotechnika Pavel Kučera
QHL Hnací ústrojí Václav Píštěk
QLD Projektování a logistika dopravních a manipulačních zařízení Jiří Malášek
QLP Stavba lodí a plavidel Přemysl Pokorný
QLV Logistika a vnitropodniková doprava Miroslav Škopán
QMH Mechanické a hydraulické převody Miroslav Škopán
QMK Počítačové modelování strojních konstrukcí Přemysl Pokorný
QMO Výpočtové modely Pavel Novotný
QN1 Nosné konstrukce strojů I Miroslav Škopán
QPA Počítačové simulace v automobilovém průmyslu Václav Píštěk
QRU Převodová ústrojí motorových vozidel Aleš Prokop
QSV Technologie a stroje ve stavební výrobě Jiří Malášek
QTS Teorie spalovacích motorů Josef Štětina
QVO Vozidlové motory David Svída
9DSM Dynamika spalovacích motorů Václav Píštěk
9LDM Logistika v dopravě a manipulaci Miroslav Škopán
9MBO Matematické modelování mechanismů strojů Petr Porteš
9TDC Termodynamika pracovních oběhů Josef Štětina
9VNP Vibrace a hluk pohonných jednotek Pavel Novotný
letní semestr
DLD Logistika dopravy a manipulace Jaroslav Kašpárek
DLD-K Logistika dopravy a manipulace Jaroslav Kašpárek
FAU Automobily Zdeněk Kaplan
FAU-K Automobily Zdeněk Kaplan
FDS Bakalářský projekt (B2324) Miroslav Škopán
FDS-K Bakalářský projekt (B2324) Miroslav Škopán
FES Seminář k bakalářské práci (B2324) Miroslav Škopán
FES-K Seminář k bakalářské práci (B2324) Miroslav Škopán
NSK Stroje pro stavbu komunikací Jaroslav Kašpárek
QAP Alternativní pohony Josef Štětina
QDP Diplomový projekt (M2335) Zdeněk Kaplan
QDZ-A Doprava a životní prostředí Pavel Novotný
QD6 Seminář k diplomové práci (M2335) Kamil Řehák
QEM Experimentální metody Josef Štětina
QMV Motorová vozidla Ondřej Blaťák
QM0 Počítačové navrhování strojů MARC Přemysl Pokorný
QN0 Počítačové navrhování strojů NX Přemysl Pokorný
QN0-A Počítačové navrhování strojů NX Přemysl Pokorný
QN2 Nosné konstrukce strojů II Miroslav Škopán
QPV Příslušenství motorových vozidel Radim Dundálek
QSS Technika snižování průmyslových škodlivin Jiří Malášek
QS3 Semestrální projekt David Svída
QT Traktory František Bauer
QTZ Transportní zařízení Jiří Malášek
QVP Virtuální prototypy Petr Porteš
QZE Stroje pro zemní práce Jaroslav Kašpárek
0PPQ Průmyslový projekt (2335) Ondřej Blaťák
6AI Automobilní inženýrství Josef Štětina
6AI-A Automobilní inženýrství Josef Štětina