prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

E-mail:   horacek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor slévárenství
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1720

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1969-1972- studentská vědecká síla na katedře slévárenství
 • 1972 - absolvování katedry slévárenství FS VUT
 • 1972-1975 - vědecká aspirantura
 • 7/1975-6/1976 - základní vojenská služba na VAAZ Brno s možností částečného pokračování ve vědecké odborné činnosti na VÚ 070
 • 1976 –1979 - odborný pracovník katedry slévárenství
 • 1977 - obhajoba kandidátské disertační práce na téma: Vliv stupně
 • průtočnosti na rozložení teplotního pole soustavy odlitek-forma a
 • jeho vliv na průběh krystalizace šedé litiny
 • 1979 – 1983 - odborný asistent na katedře slévárenství
 • od 1983 - docent na katedře slévárenství
 • od 2008 - profesor na ÚST - odboru slévárenství

Přehled zaměstnání

. od 1972 - 1976 vědecká aspirantura na katedře slévárenství FS VUT v Brně

. od 1977 - 1979 odborný pracovník na katedře slévárenství

. od 1979 - 1983 odborný asistent na katedře slévárenství

. od 1983 - 2008 docent na katedře slévárenství

. od 2008 dosud profesor na odboru slévárenství ÚMI FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vybrané statě ze strojírenské technologie
 • IV. roč. mater.inženýrství od 1989/90 dosud
 • Simultánní inženýrství
 • V. roč. ZS od 1996/97 dosud
 • Technologie slévárenství
 • II.roč. BS –LS od 1999/00 dosud
 • Slévárenská technologie I (ESL, ESL-K)
 • IV. roč. MS –ZS od 2001/02 dosud
 • Slévárenská technologie II (PSL)
 • V. roč. MS –ZS od 2002/03 dosud
 • Technologie II (5TE)
 • III.roč. – ZS od 1986/87 dosud
 • Technologie (WTC, WTC-A)
 • Simultánní inženýrství (PIN)
 • Progresivní slévárenské technologie (9PST)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1/ Tepelně akumulační vlastnosti formovacích směsí 1970-74
 • 2/ Stupeň průtočnosti a jeho vliv na krystalizaci šedé litiny 1972-76
 • 3/ Vliv rychlosti tuhnutí na strukturu odlitků ze slitin Al-Si 1974-75
 • 4/ Problematika tuhnutí tepelných uzlů 1975-78
 • 5/ Studium skořepinových forem pro usměrněnou krystalizaci 1977-79
 • 6/ Tuhnutí odlitků ve skořepinových formách 1978-81
 • 7/ Výpočet vtokových soustav (modelování,tvorba software) 1983-90
 • 8/ Vznik trhlin v ocelových odlitcích 1983-84
 • 9/ Studium vytvrzování ST směsí s vodním sklem 1984-85
 • 10/ Zjišťování plynotvornosti formovacích směsí 1986-87
 • 11/ Filtrace tavenin ve skořepinových formách 1986-90
 • 12/ Řízení jakosti výroby ve slévárně přesného lití 1991-93
 • 13/ Rozměrová přesnost odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu od 1995

Akademické stáže v zahraničí

 • Průřezové přednášky o pedagogicko-vědecké činnosti katedry slévárenství
 • (TU Santiago de Cuba –1988, TU Peking-1989, Birmingham University –1990,
 • v roce 1986 - 2 měsíční stáž na Universitě v Cambridge UK
 • v roce 1990 - 2 měsíční stáž na Sandwell College UK,
 • v roce 1991- CBI (Confederation of British Industry) Birmingham  monotematický seminář (jediný přednášející) – Vztah mezi vzděláváním a průmyslem v ČR

Univerzitní aktivity

 • Projekty podporující obor slévárenství na FSI
 • 1990-1993 – hlavní koordinátor evropského projektu TEMPUS –PHOENIX.
 • Projekt zaměřený na výchovu v oblasti managementu, marketingu a
 • financování (celkem 95 absolventů, vybavení počítačové laboratoře,
 • knihovna, množící technika – vše v hodnotě okolo 2,5 mil. Kč)
 • 1994-1995 – koordinátor evropského projektu QUALICAST, zaměřeného na kvalitu výrobního procesu.

Mimouniverzitní aktivity

 • Činnost ve slévárenských společnostech
 • Česká slévárenská společnost (ČSS)
 • Od 1975 doposud – člen OK technologické
 • Od 1993 - 2011 - garant Slévárenských dnů –hlavní
 • výroční odborné akce ČSS
 • Spolek přesného lití (SPL)
 • Od 1998 –dosud – člen výkonného výboru
 • Od 2002 - člen exekutivy WFO (World Foundry Organization)
 • v roce 2008 vice-president WFO
 • v roce 2009 president WFO
 • od 2010 past-president WFO

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J.:
  Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al,
  Slévárenství, Vol.LXII, (2014), No.9-10, pp.352-357, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren České republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • STACHOVEC, I.; HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L. a kol.:
  Zjišťování zabíhavosti slitin Al ve skořepinových formách,
  Slévárenství, Vol.62, (2014), No.5-6, pp.156-161, ISSN 0037-6825
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SOUKUPOVÁ, L.; HORÁČEK, M.; VAŠŤÁK, P.; KRUMREI, T.:
  Optimalizace technologie skořepinové formy pro odlitky ze slitin Al litých metodou vytavitelného modelu,
  Slévárenství, Vol.LXII, (2014), No.5-6, pp.152-155, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren České republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J.:
  Research and Development of Technology for Large – Thin Wall – High Quality Aluminum Castings for Aircraft Industry,
  71st World Foundry Congress Bilbao 2014, pp.1-9, ISBN 978-84-617-0087-5, (2014), World Foundry Congress
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 71st World Foundry Congress Bilbao 2014, Bilbao, 19.05.2014-21.05.2014
 • KOSOUR, V.; HORÁČEK, M.:
  Kvalitní voskový model - základní předpoklad kvalitního odlitku zhotoveného metodou vytavitelného modelu,
  Slévárenství, Vol.LX, (2012), No.9-10, pp.329-331, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren České republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HORÁČEK, M.; KOSOUR, V.; ZEMČÍK, L.:
  Research and development of technology for large - thin wall - high quality aluminium castings for aircraft industry,
  Conference proceedings of 52 nd International foundry conference Portorož 2012, pp.22-25, ISBN 978-961-90130-7-6, (2012), Društvo livarjev Slovenije
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 52nd Internationa foundry conference Portorož 2012, Portorož, 12.09.2012-14.09.2012

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.; NEJEDLÝ, J.; DVOŘÁČEK, J.:
  Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies,
  China Foundry, Vol.8, (2011), No.1, pp.107-111, ISSN 1672-6421, Foundry Journal Agency
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek se zabývá výrobou náhrady kolenního kloubu pomocí technologie Rapid Prototyping. Cílem práce je navrhnout výrobní technologie určené na výrobu prototypu - využití technologií Rapid Prototypingu a přesného lití v ortopedii při operacích náhrad kolenního kloubu.
 • KOSOUR, V.; HORÁČEK, M.:
  Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu modelů,
  Slévárenství, Vol.LVIII, (2010), No.11-12, pp.374-378, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren České republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Popis tvorby prototypových numerických simulací procesu vstřikování voskové směsi do kovové formy a procesu gravitačního odlévání voskové směsi do silikonové formy ve vakuu.
 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.:
  Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies,
  Proceedings of 69th World Foundry Congress, pp.577-581, ISBN 978-1-62276-286-6, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 69th World Foundry Congress 2010, Hangzhou, 16.10.2010-20.10.2010

  Příspěvek se zabývá výrobou náhrady kolenního kloubu pomocí technologie Rapid Prototyping. Cílem práce je navrhnout výrobní technologie určené na výrobu prototypu - využití technologií Rapid Prototypingu a přesného lití v ortopedii při operacích náhrad kolenního kloubu.
 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; SMRČKA, V.:
  Rapid wax patterns obtained by RP and silicone mould technologies,
  Slévárenství, Vol.LVI, (2008), No.9-10, pp.398-404, ISSN 0037-6825, Svar sléváren ČR
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Problematika co nejrychlejšího a nejekonomičtějšího způsobu zhotovení prvního prototypového odlitku ověřovacích, je v dnešní době jednou z klíčových činností prakticky všech sléváren.
 • HORÁČEK, M.; CILEČEK, J.:
  Accurate and complex NET-SHAPE castings for challenging markets,
  Foundry Trade Journal, Vol.180, (2007), No.3641, pp.32-35, ISSN 0015-9042, ICME
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku je rozebrána technologie ztraceného modelu jako jedné z technologií výroby odlitků na hotovo, to je bez následného obrábění. Rozebrány jsou rozměrové změny v průběhu technologie a možnost ovlivnění konečných rozměrů změnou parametrů vstřikování voskových modelů. Jsou zde uvedeny i dva příklady součástí zhotovených touto technologií, které byly původně vyráběny technologiemi jinými.