Ing. Josef Frýza, Ph.D.

E-mail:   fryza@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A3/610

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.07.2008-21.06.2011, , Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Strojní inženýrství
 • 22.06.2011-13.06.2013, , Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, Konstrukční inženýrství
 • 02.09.2013-02.03.2018, , Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 07.08.2013-, , Výuka a vědecko - výzkumná činnost na Ústavu konstruování, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Cvičení z předmětu CAD (3CD)
 • Cvičení z předmětu Konstruování strojů - strojní součásti (5KS)
 • Cvičení z předmětu Konstruování strojů - mechanizmy (6KM)
 • Cvičení z předmětu Konstruování strojů - převody (6KT)
 • Cvičení z předmětu Konstrukční projekt (ZIP)
 • Cvičení z předmětu Týmový projekt (ZKP)
 • Laboratoře a ateliéry z předmětu Tribologie (ZTR)

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT