Mgr. Jana Denemarková, Ph.D.

E-mail:   denemarkova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav jazyků
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1123

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001-2008: doktorské studium - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglická filologie
 • 1995-2001: magisterské studium - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglický jazyk a francouzský jazyk

Přehled zaměstnání

 • 2008-dosud: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků
 • 2004-2008: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra anglického jazyka a literatury
 • 2002-2004: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická činnost

 • kurzy anglického a francouzského jazyka různých pokročilostí
 • jazykové kurzy s odborným zaměřením (ekonomické, technické)
 • kurzy jazyka s počítačovou podporou

Akademické stáže v zahraničí

 • srpen 2023: CIA, Antibes, Francie, studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ zaměřený na francouzský jazyk
 • srpen 2022: ETI, St Julians, Malta, metodický kurz pro učitele anglického jazyka
 • srpen 2019: Azurlingua, Nice, Francie, studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ zaměřený na francouzský jazyk
 • červenec 2018: Alpha College of English, Dublin, Irsko, metodický kurz pro učitele anglického jazyka
 • srpen 2005: University of Birmingham, UK, studijní pobyt v rámci programu Leonardo zaměřený na business English
 • 1999 - 2000: ISIT Paříž, Francie, studijní pobyt na překladatelském a
  tlumočnickém institutu, studium anglického a francouzského jazyka

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT