Mgr. Martina Vránová, Ph.D.

E-mail:   vranova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav jazyků
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A1/1122
Pracoviště:   Ústav jazyků
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1122

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003-2010: Doktorské studium (Ph.D.) - Filozofická fakulta Masarykovy university v Brně. Filologie, literární komparatistika.
 • 1997-2003: Magisterské studium (Mgr.) - Filozofická fakulta Masarykovy university v Brně. Anglický jazyk a literatura, pedagogika.

Přehled zaměstnání

 • 2010-dosud: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků.
 • 2009-2011: Institut mezioborových studií, Brno. Výuka anglického jazyka.
 • 2008-2009: Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, Brno. Vedoucí oddělení CŽV.
 • 2007-2008: Jazyková škola při FF MU, Brno. Výuka anglického jazyka pro akademické pracovníky.
 • 2006-2012: Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, Brno. Výuka anglického jazyka pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • 2004-2006: Brazos Valley Czech Heritage Society, Texas, USA. Výuka českého jazyka.
 • 2002-2004: OAEH a SŠ veterinární, Brno. Výuka anglického jazyka.
 • 1996-1997: Institut vzdělávání, Přerovské strojírny, Přerov. Výuka anglického jazyka.

Pedagogická činnost

 • Kurzy anglického jazyka různých pokročilostí.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2004-2006: Czech Educational Foundation of Texas. Stipendium Hlavinka Fellowship na Texas A&M University, USA.

Citace ostatní (bez autocitací)

1

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • VRÁNOVÁ, M.:
  Hypertext, Hypotext, Grafted Text: A Practical Approach to Print Hypertextuality in the Process of Literary Analysis,
  Kovář, J. (ed.): Příspěvky k mezinárodní teorii literatury, pp.143-151, ISBN 978-80-87474-63-1, (2012), Barrister & Principal
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VRÁNOVÁ, M.:
  Hypertext, Hypotext, Grafted Text: A Practical Approach to Print Hypertextuality in the Process of Literary Analysis,
  Kovář, J. (ed.): Příspěvky k mezinárodní teorii literatury, pp.143-151, ISBN 978-80-87474-63-1, (2012), Barrister & Principal
  kapitola v knize

  Tento příspěvek se zabývá přístupem vhodným pro praktickou literární analýzu textů, které se vyznačují hypertextualitou. Autorka nejprve odděluje tištěnou podobu hypertextuality, kterou považuje za podkategorii intertextuality, od elektronické hypertextuality. Z velké části se opírá o teorii hypertextuality Gérarda Genetta, kterou ale autorka doplňuje. Genette uvažuje jen o binárním vztahu mezi hypertextem a hypotextem, ale v textu hypertextového literárního díla mohou být i odkazy na jiné pretexty. Tyto autorka nazývá transplantované texty. Všechny tři kategorie textů se pak podílí na hypertextové komunikaci zprostředkované interpretační funkcí hypertextu, a to formou přímých a nepřímých vztahů.