doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.

E-mail:   jankovych@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1321
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1321

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Doc., Docent v oboru Vojenská technika, zbraně a munice, Vojenská akademie v Brně, Brno.
 • 1992, CSc., Vědecká hodnost kandidát technických věd, Vojenská akademie v Brně, obor zbraně a ochrana proti nim, Brno.
 • 1981, Ing., Vojenská akademie Antonína Zápotockého, studijní obor výzbrojně-technický, Brno.


Přehled zaměstnání

 • 01.12.2003-31.07.2005, Univerzita obrany., Proděkan pro koncepci a rozvoj Fakulty vojenských technologií.
 • 01.09.2005-30.11.2011, Univerzita obrany., Vedoucí Katedry zbraní a munice Fakulty vojenských technologií.
 • 01.09.2012-, Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství., Docent odboru kvality spolehlivosti a bezpečnosti, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.

Pedagogická činnost

 • 2012 - dosud, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
 • 1989-2011, Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany.
 • Bakalářské studium: výuka předmětů zaměřených na řízení kvality, metrologii a diagnostiku technických systémů pro strojírenské obory.
 • Magisterské studium: výuka předmětů zaměřených na řízení kvality, metrologii a diagnostiku technických systémů pro strojírenské obory.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací.
 • Školitel doktorského studia, obor D4Z-P,K Stroje a zařízení, v současné době vedení 4 doktorandů v prezenční i kombinované formě studia.
 • Autor nebo spoluautor odborných knih, odborných příruček a vysokoškolských skript.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Trendy rozvoje charakteristik textury povrchu a jejich využití pro hodnocení kvality výrobků.
 • Řízení kvality a spolehlivosti zbraní a střeliva.
 • Vibrační diagnostika strojů a zařízení.

 

Mimouniverzitní aktivity

 • 1995-2016: Ministerstvo vnitra ČR, zkušební komisař dle zákona o zbraních a střelivu

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2005-2012 Člen vědecké rady Fakulty vojenských technologií UO

Projekty

 • 2014-2016 Projekt SV (FSI-S-14-2401),název: GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, spoluřešitel.
 • 2009 – 2011 Projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany České republiky "Výzkum metod a prostředků pro diagnostiku hlavní a nabíjecích zařízení děl pro zajištění kompatibility s normami STANAG a ITOP". Identifikační kód CEP: OVUOFVT200901. Vedoucí řešitelského týmu.
 • 2011 Projekt specifického výzkumu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany „Technická diagnostika hydraulických obvodů 152 mm ShKH vz. 77“. Člen řešitelského týmu.
 • 2004 – 2010 Výzkumný záměr Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany „Výzkum pasivních optoelektronických systémů automatického sledování cílů pro systémy řízení palby“. Identifikační kód  MO0FVT0000402. Člen řešitelského týmu.    
 • 2010 Projekt specifického výzkumu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany „Zvyšování úrovně diagnostiky hlavňových zbraní“. Člen řešitelského týmu.
 • 2007 – 2008 Projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany České republiky "SINATS – zvýšení efektivnosti diagnostiky pozemní vojenské techniky“. Identifikační kód CEP: OPCALS2007001. Člen řešitelského týmu.
 • 2000–2001 Vědecký úkol Zdokonalení procesu vyzbrojování a technického zabezpečení AČR č. 202i07-57p03. Řešitel úkolu.   
 • 1995–2000 Projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany České republiky NÁPRAVA, MO 001735. Člen řešitelského týmu.    

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

17

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

40

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HARČARÍK, M.; JANKOVÝCH, R.:
  RELATIONSHIP BETWEEN VALUES OF PROFILE AND AREAL SURFACE TEXTURE PARAMETERS, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • HARČARÍK, M.; JANKOVÝCH, R.:
  Measurement of Automotive Parts’ Surface Texture Using Contact and Non-contact Methods,
  Proceedings of the 2016 17 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016, pp.374-380, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering, Dept. of Telecommunication Engineering
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • LIPUS, J.; JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; LIPUS, T.:
  VIBRATION AND RELATED DIAGNOSTICS OF MOTORS AND GENERATORS, MM publishing, s.r.o. (2016)
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; HARČARÍK, M.:
  BORE QUALITY OF SHOTGUN BARREL BLANKS, MM publishing, s.r.o. (2015)
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • JANKOVÝCH, R.; WEIGL, M.:
  MEASUREMENT-INDUCED WEAR OF ALUMINIUM ALLOY PARTS, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • JANKOVÝCH, R.; BUDÍK, T.; HAMMER, M.; LIPUS, T.:
  VIBRATION DIAGNOSTICS OF HYDRAULIC ROTATOR, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • JANKOVÝCH, R.; BUDÍK, T.; HAMMER, M.:
  Operational Limits in Vibration Diagnostics, Springer International Publishing AG Switzerland
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • Balla, Jiri; Prochazka, Stanislav; Jankovych, Robert; et al:
  Technical Diagnostics of Tank Cannon Smooth Barrel Bore and Ramming Device, Defence Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JANKOVÝCH, R.; BUMBÁLEK, B.:
  VÝŠKOVÉ PARAMETRY TEXTURY POVRCHU, MM publishing, s.r.o.
  redakční článek
 • JANKOVÝCH, R.:
  Hlavňové zbraně a střelivo,
  Hlavňové zbraně a střelivo, ISBN 978-80-260-2384-5, (2012), Vysoké učení technické v Brně
  skriptum
 • JANKOVÝCH, R.; BEER, S.:
  T-72 tank barrel bore wear,
  International Journal of Mechanics, Vol.2011 (5), (2011), No.4, pp.353-360, ISSN 1998-4448
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALLA, J.; JANKOVÝCH, R.; DUONG, V.Y.:
  Interaction between projectile driving band and forcing cone of weapon barrel,
  ACC'11/MMACTEE'11 Proceedings of the 13th IASME/WSEAS international conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering conference on Applied Computing, pp.194-199, ISBN 978-1-61804-051-0, (2011), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • JANKOVÝCH, R.; HAJN, M.; KOLÍNEK, P.:
  APPLICABILITY OF MITUTOYO BORE GAGE CG-D160,
  ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, pp.1703-1709, ISBN 978-80-7231-787-5, (2011), University of Defence
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • BALLA, J.; JANKOVÝCH, R.; KOLÍNEK, P.; DUONG, V.Y.; NOVOTNÝ, M.:
  EVALUATION OF 152 MM SPH M77 RAMMING DEVICE,
  ISBN 978-80-7231-787-5, (2011), University of Defence
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ICMT’11 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TECHNOLOGIES 2011, Brno, 10.05.2011-11.05.2011
 • JANKOVÝCH, R.:
  Safety Requirements for Service of Pistol and its Ammunition,
  WSEAS Transactions on Systems, Vol.2010, (2010), No.12, pp.1168-1177, ISSN 1109-2777, World Scientific and Engineering Academy and Society
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALLA, J.; JANKOVÝCH, R.; DUONG, V.Y.:
  Procedure of Extraction Force Measuring from the 152mm barrel,
  Sborník mezinárodní konference ICMT 10, ISBN 978-80-8075-454-9, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • JANKOVÝCH, R.; MAJTANÍK, J.:
  Safety Risk Requirements for Combat Pistol and its Ammunition,
  Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications, pp.1157-1161, ISBN 978-0-415-55509-8, (2009), Taylor&Francys Group
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HOLUB, M.; JANKOVÝCH, R.; VETIŠKA, J.; ŠRÁMEK, J.; BLECHA, P.; SMOLÍK, J.; HEINRICH, P.:
  Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Currently, various types of software compensations are applied to machine tools. Their aim is to increase the working accuracy of the tools. The improvement in working accuracy is then further assessed according to the increase in the dimensional and shape accuracy or the surface quality of the workpiece. This publication describes the effects of the volumetric accuracy of a machine tool on the working accuracy of a workpiece, where total roundness (RONt) is evaluated in multiple cuts. In the experiment, two test workpieces are manufactured on a three-axis milling machining centre. The first is made using a standard machine setup while the second with activated volumetric compensation. The LaserTRACER self-tracking laser interferometer is used to compensate for volumetric accuracy. In the second part, verification measurements are performed with a Ballbar, where roundness error is evaluated according to ISO 230-4. Then two test workpieces are machined, and, in the last part, measurement is performed on Talyrond 595S roundness measuring equipment. Finally, the results are analysed and the dependence between the volumetric accuracy, the circularity error of the machine and the working accuracy of the CNC machine tool is established, represented by the RONt of the workpiece. This paper presents new and unpublished relations between the volumetric accuracy of the machine tool and the RONt of the workpiece.
 • Ludvík Juříček, Róbert Jankových, Norbert Moravanský, Lucia Kurilovská, Jozef Meteňko, Vladimír Rampach, Mária Humenská, Olga Vojtěchovská:
  Česko-slovenský terminologický slovník pojmů z oblasti střelných zbraní, munice, balistiky, pyrotechniky a soudního lékařství,
  Česko-slovenský terminologický slovník pojmů z oblasti střelných zbraní, munice, balistiky, pyrotechniky a soudního lékařství, ISBN 978-80-8054-800-1, (2019), Akadémia Policajného zboru v Bratislave
  kniha odborná

  Odborná monigrafie uvádí definice téměř tisíce pojmů pěti úzce spojených a prolínajících se vědních technických nebo medicínských oborů: střelných zbraní, munice, balistiky, pyrotechniky a soudního lékařství. Ke zvýšení názornosti při definičním vymezování jednotlivých pojmů je text publikace doplněn125 obrázky, u nichž je také český a slovenský slovní doprovod. Součástí monografie jsou rovněž jazykové slovníky - česko-slovensko-anglický a anglicko-slovensko-český.
 • ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R.:
  MEASUREMENT UNCERTAINTY SIMULATION BY MONTE CARLO METHOD IN NANOMETROLOGY, Modern Machinery (MM) Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This paper deals with the determination of uncertainty and individual contributions to the measurement uncertainty on the CMM SIOS NNM-1 instrument fitted with the touch-probe scanning system Gannen XP. Manufacturer SIOS designates this machine as nano-CMM. Two non-simulation methods to determine the measurement uncertainty, the substitution and multi-position methods are addressed in detail [Sramek, Jankovych 2018]. Ruby balls with various nominal diameters are used as the measured objects. One simulation method to determine the measurement uncertainty, the Monte Carlo method, is also addressed in this paper. The paper also summarizes and specifies calculation methods to determine the measurement uncertainty, and provides results of representative sets of measurements, including determination of the expanded measurement uncertainty. This paper contains novel conclusions in the area of uncertainty measurement of nano-CMMs.
 • JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; LIPUS, T.:
  Metodika I. Metodika pro on-line diagnostiku, VUT FSI Brno
  zpráva odborná

  Ne základě uzavřené smlouvy o dílo č. 11581/2018/00 mezi firmou DATRON-Technology CZ s.r.o Brno a VUT FSI ÚVSSR Brno byla v roce 2019 vypracována zpráva Metodika I. Metodika pro on-line diagnostiku. Tato zpráva obsahuje zcela originální informace o nasazení on-line diagnostiky ve zvolené firmě na vybraný obráběcí stroj typu M8Cube. Je popsán metodický postup instalace snímačů na stroj, dále připojení funkčního vzorku do internetové sítě, vytvoření databáze v programu SKF APTITUDE OBSERVER a jsou podrobně uvedeny výsledky testování.
 • JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; HOLUB, M.; HARČARÍK, M.; LIPUS, T.:
  Měřicí zpráva II. Návrh nových metrologických diagnostických parametrů., VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  zpráva odborná

  Na základě uzavřené smlouvy o dílo č.: 11581/2018/00 mezi firmou DATRON-TECHNOLOGY CZ s.r.o Brno a VUT FSI Brno byla v roce 2019 vypracována zpráva: Měřicí zpráva II. Návrh nových metrologických diagnostických parametrů. Tato zpráva je zaměřena na multiparametrickou diagnostiku strojů a zařízení. popisuje současný stav multiparametrické diagnostiky v uvedeném a dále se soustřeďuje na návrh kontrolního vzorku. Jsou posány parametry textury kontrolního vzorku a způsoby hodnocení textury kontrolních vzorků různými metodami. Závěrem je popsán test stroje DATRON M8 - CUBE , a to nastavení testu a vlastní měření včetně vyhodnocení.