Ing. Patrik Elbl

E-mail:   Patrik.Elbl@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A1/1437
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   5
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   ZVÝŠENÍ ČISTOTY PLYNU ODDĚLENÍM PYROLÝZNÍ A ZPLYŇOVACÍ FÁZE POMOCÍ DVOUSTUPŇOVÉHO ZPLYŇOVÁNÍ
Školitel:   doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT