Ing. Matouš Cabalka

E-mail:   Matous.Cabalka@vutbr.cz 
Osobní stránka:   https://www.vutbr.cz/lide/matous-cabalka-161926
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav matematiky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   6
Obor:   Aplikovaná matematika
Téma:   Stochastické optimalizační modely pro energetické systémy
Školitel:   RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Místnost:   A1/1935

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT