doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

E-mail:   sedlak@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A1/1522
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie obrábění
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1522

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství, Magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Strojírenská technologie
 • 2004, Fakulta strojního inženýrství, Doktorský studijní program Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění
 • 2014, doc., obor: Strojírenská technologie, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění,

Přehled zaměstnání

 • od 08/2005 až 10/2007 technický pracovník, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, FSI VUT v Brně
 • od 10/2007 asistent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 09/2008 až 02/2014, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 02/2014 – dosud, docent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Technologie I (4TE)
 • Technologie výroby II (DTV)
 • Výrobní technologie II (3VT)
 • Výrobní technologie II (CVT)
 • Aplikovaná teorie obrábění (HAO)
 • Speciální technologie obrábění (HO1-K)
 • Speciální technologie obrábění (HO1)
 • Speciální technologie výroby (ESV-K)
 • Speciální technologie výroby (ESV)
 • Teorie obrábění (HTO)
 • Technologie obrábění (BtoP)
 • Technologie obrábění (DTB)
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství (BumvP)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Rapid prototyping
 • Reverse Engineering
 • Technologie CAD/CAE/CAM

Akademické stáže v zahraničí

2014 - DTU Lungby, Dánsko (16.3 až 18.4.2014)

Univerzitní aktivity

2010-dosud, tajemník Ústavu strojírenské technologie

20.11.2014 - 20.11.2017, člen AS FSI VUT v Brně

Projekty

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Rapid Prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Progresivní metody obrábění kompozitních materiálů

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Sledování změny rozměrů voskových modelů vyrobených rychlým prototypováním za využití 3D skeneru

 • Fakultní projekt FSI r. 2006 - Rapid Prototyping přímé výroby keramických forem pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie

 • Fakultní projekt FSI r. 2008 - Analýza řezivosti nových typů vrtacích nástrojů

 • Fakultní projekt FSI r. 2009 - Simulace plnění formy vstřikovanou voskovou směsí
 • Fakultní projekt FSI r. 2009 - Analýza moderních metod zapichovaní na CNC strojích
 • Specifický výzkum 2010 - Kongruentní technologie velmi přesného obrábění tvarových ploch. (FSI-S-10-61)
 • od 2012 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, ZKL Brno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • FRVŠ 1393 Aa 2013 Prostorový skener pro výuku reverzního inženýrství rno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • Specifický výzkum 2013-2015 - Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství. (FSI-S-13-2138)
 • 2015-2017, odborný spoluřešitel projektu TA ČR - GAMA, projekt TA ČR GAMA PP1 TG01010054 - VUT ŠANCE, Název dílčího projektu: Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky
 • 2015-2019, spoluřešitel projektu TA ČR TE02000032 WP2 Advanced metal structures

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

32

Citace ostatní (bez autocitací)

51

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • Kratochvíl Jiří Jaroslav, Procházková Jana, Sedlák Josef, Procházka David:
  Automatic sharp feature detection in the point cloud for the reverse engineering applications
 • MAJERÍK, J.; SLANÝ, M.; CHOCHLIKOVA, H.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; ZEMČÍK, O.; BARÉNYI, I.; KOLOMÝ, Š.; ESCHEROVA, J.:
  Analysis of the technological process of welding a membrane wall with Inconel 625 nickel alloy, SPRINGER LONDON LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; KOLOMÝ, Š.; SLANÝ, M.; NEČESÁNEK, E.:
  Effect of high-speed steel screw drill geometry on cutting performance when machining austenitic stainless steel, Springer Nature
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; JÁNSKÝ, J.; ZOUHAR, J.; KOLOMÝ, Š.; SLANÝ, M.; ŠVÁSTA, A.; JIROUŠEK, J.:
  Analysis of the Mechanical Properties of 3D-Printed Plastic Samples Subjected to Selected Degradation Effects, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOLOMÝ, Š.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.; BENČ, M.; DOBROCKÝ, D.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.:
  Influence of Aging Temperature on Mechanical Properties and Structure of M300 Maraging Steel Produced by Selective Laser Melting, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • DOBROCKY, D., POKORNY, Z., VITEK, R., PROCHAZKA, J., STUDENY, Z., JOSKA, Z., SEDLAK, J., SLANY, M., KOLOMY, S.:
  Possibilities of Using the Duplex System Plasma Nitriding plus CrN Coating for Special Components, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • DOBROCKÝ, D.; POKORNÝ, Z.; JOSKA, Z.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; MAJERÍK, J.; STUDENÝ, Z.; PROCHÁZKA, J.; BARÉNYI, I.:
  Change in Dimensions and Surface Roughness of 42CrMo4 Steel after Nitridation in Plasma and Gas, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ZEMČÍK, O.; SLANÝ, M.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.:
  Simulation of supercritical bending of cladded pipes,
  Experimental Stress Analysis 2022 Book of Extended Abstracts, pp.146-147, ISBN 978-80-01-07010-9, (2022), Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, Technická 4, 160 00 Prague 6
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: Experimental stress analysis 2022 (EAN 2022), Prague, 06.06.2022-09.06.2022
 • ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; FIALA, Z.:
  Application of Carbon–Flax Hybrid Composite in High Performance Electric Personal Watercraft, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KRBAŤA, M.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; ECKERT, M.; SEDLÁK, J.; ČEP, R.; SAMARDŽIĆ, I.:
  Dilatometric Analysis of Cooling Curves for High Strength Steel X155CrMoV12, Hrvatsko Metalursko Društvo
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KRBAŤA, M.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; ECKERT, M.; ČEP, R.; SEDLÁK, J.; SAMARDŽIĆ, I.:
  Experimental Determination of Continuous Cooling Transformation Diagram for High Strength Steel X155CrMoV12, Hrvatsko Metalursko Društvo
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MAJERIK, J; BARENYI, I.; POKORNY, Z.; SEDLAK, J.; NEUMANN, V.; DOBROCKY, D.; JAROS, A.; KRBATA, M.; JAMBOR, J.; KUSENDA, R.; SAGAN, M.; PROCHAZKA, J. :
  Analysis of the OCHN3MFA steel in terms of cutting forces and cutting material flank wear mechanisms in hard turning processes, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SLANÝ, M.; ZEMČÍK, O.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.:
  Průběh vysokoteplotní koroze zkušebních vzorků a bimetalových trubkových oblouků
  výzkumná zpráva
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; BENEŠ, L.; MOURALOVÁ, K.:
  Vertical Graphene Growth on AlCu4Mg Alloy by PECVD Technique, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • GREGOR, L.; ZOUHAR, J.; MÍŠA, J.; KUPČÁK, R.; SEDLÁK, J.:
  Design and validation of motorcycle single side swingarm made of CFRP using photogrammetry,
  Polymer Composites 2021 - Proceedings, pp.12-17, ISBN 978-80-01-06897-7, (2021), Czech technical University in Prague
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
 • DOBROVOLNÁ, L.; VARHANÍK, M.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; STUDENÝ, Z.:
  The design of a device for testing the tribological properties of knee endoprostheses, UJEP
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • Polzer Aleš, Sedlák Josef, Sedláček Jan, Beneš Libor, Mouralová Kateřina:
  Vertical Graphene Growth on AlCu4Mg Alloy by PECVD Technique
 • SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; ZEMČÍK, O.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; POKORNÝ, Z.; JOSKA, Z.; DOBROCKÝ, D.; STUDENÝ, Z.:
  Analysis of bimetal pipe bends with a bend of 0.7D with a cladding layer of Inconel 625, SPRINGER LONDON LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NGUYEN, H.; SVOBODA, E.; SEDLÁČEK, J.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Effects of Hybrid Surface Treatment Composed of Plasma Nitriding and CrN Coating on Friction-wear Properties of Stainless Steel, IOP Publishing Ltd
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • DOBROCKÝ, D.; SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; PROCHÁZKA, J.; POKORNÝ, Z.; STUDENÝ, Z.:
  Influence of Machining Parameters on the Surface Quality of Technical Plastics, IOP Publishing Ltd
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • PROCHÁZKA, J.; DOBROCKÝ, D.; JOSKA, Z.; NGUYEN, H.; SEDLÁČEK, J.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Modification of Surface Structure by Diffusion Processes, IOP Publishing Ltd
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; KOUŘIL, K.; VARHANÍK, M.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; ČEP, R.:
  Material and Dimensional Analysis of Bimetallic Pipe Bend with Defined Bending Radii, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; POLZER, A.:
  APPLICATION OF FLAX HYBRID COMPOSITE ON THE HIGH PERFORMANCE ELECTRIC PERSONAL WATERCRAFT,
  BOOK OF ABSTRACTS, pp.391-392, ISBN 978-989-54808-5-2, (2021), SCIENCENTRIS
  abstrakt
 • BUMBÁLEK, M.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.; SEDLÁK, J.; MAJERÍK, J.; NEUMANN, V.; KLÍMA, K.:
  Cyclic Fatigue of Dental NiTi Instruments after Plasma Nitriding, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.:
  Československá spolupráca v oblasti inovatívnych prístupov vzdelávania pre technológie obrábania kovových a nekovových materiálov
  projektová dokumentace
 • GREGOR, L.; ZOUHAR, J.; KUPČÁK, R.; VARHANÍK, M.; SEDLÁK, J.:
  Design and stiffness Distribution analysis of motorcycle swingarm made of carbon fiber composites,
  ENGINEERING MECHANICS 2020, pp.162-165, ISBN 978-80-214-5896-3, (2020), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2020, Online, 24.11.2020-25.11.2020
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; ČERNÝ, M.; POLZER, A.; VARHANÍK, M.; DOBROCKÝ, D.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.:
  Determination of mechanical properties of materials used for 3D printing, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • Gregor Lukáš, Zouhar Jan, Kupčák Radim, Varhaník Matúš, Sedlák Josef:
  DESIGN AND STIFFNESS DISTRIBUTION ANALYSIS OF MOTORCYCLE SWINGARM MADE OF CARBON FIBRE COMPOSITES
 • MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; SEDLÁK, J.; KUSENDA, R.; ECKERT, M.:
  Microstructural analysis of examined 33NiCrMoV15 steel and investigation of its nanomechanical properties after machining, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; VOCÍLKA, O.; SLANÝ, M.; CHLADIL, J.; POLZER, A.; VARHANÍK, M.:
  Desing and Production of Eye Prosthesis Using 3D Printing, MM Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ROBL, J.; SEDLÁK, J.; POKORNÝ, Z.; ŇUKSA, P.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.:
  Analysis of advanced additive technology in direct metal laser sintering and precision casting method, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUSENDA, R.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; KRBAŤA, M.; SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.:
  Abrasive Wear of Selected Functional Surfaces,
  TRANSFER 2019, pp.116-123, ISBN 978-80-8075-889-9, (2019), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2019, Trenčín, 21.11.2019-22.11.2019
 • SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; KOUŘIL, K.; VARHANÍK, M.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.:
  Material and Dimensional Analysis of Bimetallic Pipe Bend with Defined Bending Radii,
  TRANSFER 2019, pp.181-199, ISBN 978-80-8075-889-9, (2019), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2019, Trenčín, 21.11.2019-22.11.2019
 • MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; SEDLÁK, J.:
  Investigation of Flank Wear when Finish Turning of High Strength Steel with CBN Cutting Insert, Elsevier
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; JAŠEK, P.:
  The Investigation of the Influence of Modern Coating Applied to the Cutting Inserts During Machining, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ZEMČÍK, O.; SEDLÁK, J.:
  Application of Linear Optimization on Parameters of 3D FDM Print, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; BEZECNÝ, J.; KRBAŤA, M.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.:
  Material and Technological Aspects while Processing of Selected Ultra High Strength Steel,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2019, (2019), No.2, pp.184-189, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; POKORNÝ, Z.; SEDLÁK, J.; BEZECNÝ, J.; DOBROCKÝ, D.; JAROŠ, A.; ECKERT, M.; JAMBOR, J.; KUSENDA, R.:
  Material and technological investigation of machined surfaces of the OCHN3MFA steel, Slovak Academy of Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • Chladil, J., Sedlák, J., Rybářová, E. R., Kučera, M., and Dado, M.:
  Cutting conditions and tool wear when machining wood-based materials, BioResources
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; MAJERÍK, J.:
  Výskum opotrebenia VB pri dokončovacom sústružení vysokopevnej ocele s CBN reznými platničkami,
  TRANSFER 2018, pp.1-8, ISBN 978-80-8075-827-1, (2018), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2018, Trenčianské Teplice, 22.11.2018-23.11.2018
 • TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J.:
  Shoulder End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies, MM Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; VONDRA, J.:
  Investigation of the Influence of Modern Coating Applied to the Cutting Inserts During Machining, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; OSIČKA, P.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; POLZER, A.:
  Residual stress when face milling aluminium alloys, MM Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; KOUŘIL, K.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; FIALA, Z.:
  Analysis of finishing very precise holes by the reaming head MT3, MM Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; MAJERÍK, J.:
  Analysis of the Power Load when Finishing Very Precise Holes by Reaming Head MT3, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; VANĚK, R.; CHLADIL, J.:
  Production of Assistance Brake for Mechanical Wheelchair, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; GAVAČ, A.:
  Design of Stirling Engine Operating at Low Temperature Difference
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J.:
  End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies, MM Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; OPRŠÁL, R.; POLZER, A.; JAROŠ, A.; CHLADIL, J.:
  A special tool for making a detail of the T-groove, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Shape Inspection of Gear Prototypes Using Reverse Engineering Method, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; MAJERÍK, J.:
  Analysis of the Power Load when Finishing Very Precise Holes by Reaming Head MT3,
  TRANSFER 2017, pp.1-11, ISBN 978-80-8075-787-8, (2017), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2017, Trenčianske Teplice, 23.11.2017-24.11.2017
 • MAJERÍK, J.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.:
  TECHNOLOGICAL AND MATERIAL ASPECTS WHILE PROCESSING OF SELECTED ULTRA HIGH STRENGTH STEEL,
  TRANSFER 2017, pp.1-10, ISBN 978-80-8075-787-8, (2017), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2017, Trenčianske Teplice, 23.11.2017-24.11.2017
 • JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; MAJERÍK, J.; JAŠEK, P.:
  THE INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MODERN COATINGS APPLIED TO THE CUTTING INSERTS DURING MACHINING,
  Transfer 2017, pp.1-10, ISBN 978-80-8075-787-8, (2017), Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2017, Trenčianske Teplice, 23.11.2017-24.11.2017
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Reverse Engineering Method Used for Inspection of Stirrer´s Gearbox Cabinet Prototype, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KOUŘIL, K.; SEDLÁK, J.; ŠTĚPÁNEK, M.:
  Výstružník s funkční částí ze dvou cermetů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2017, (2017), No.10, pp.87-89, ISSN 1212-2572, MM průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; FIALA, Z.:
  Výroba špičkového ozubení v České Lípě - hlučnost ozubených kol, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • SEDLÁK, J.; KUDLÁČOVÁ, B.; ZEMČÍK, O.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.:
  Production of Planetary Mechanism Model Prototype using Additive Method of Rapid Prototyping, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Výroba špičkového ozubení v České Lípě, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A.:
  Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Whirling Turbine, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; MUZIKANT, D.; VALÁŠEK, P.; KOUŘIL, K.:
  Production of High Frequency Elliptic and Hyperbolic Optic Mirrors, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A.:
  Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Half-Flap, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; BACHORÍK, P.; JAROŠ, A.; POLZER, A.; KALIVODA, M.:
  Application of Modern Technologies in Production Design of Car Component Prototype, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.; DUFKOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Moderní trendy při snižování hlučnosti, zvyšování přesnosti a životnosti ozubení, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KUDLÁČOVÁ, B.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.:
  Application of Fused Deposition Modelling Method to Production of Planetary Mechanism Model,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture 8, pp.197-197, ISBN 9788021453579, (2016), VUTIUM Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-8), Brno, 26.06.2016-29.06.2016
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; OSIČKA, K.:
  Analysis of Selected Aspects of Turned Bearing Rings Regarding Required Workpiece Quality, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; GAVAČ, A.:
  Design of Stirling Engine Operating at Low Temperature Difference,
  ERIN 2016, 10th Annual International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Conference Proceedings of Abstracts, pp.1-12, ISBN 978-80-972236-2-5, (2016), University of Žilina
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A.:
  Development and Production of Prototype Model of Axial Fan, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Zvyšování přesnosti při obrábění tenkých stěn a žeber
  zpráva odborná
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; OSIČKA, K.; SLIWKOVÁ, P.:
  High-Speed Cutting of Bearing Rings from Material 100Cr6, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ZEMČÍK, O.; SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel, ČVUT
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; ZEMČÍK, O.; SLANÝ, M.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.; SEKERKA, V.; ROZKOŠNÝ, L.:
  Production of Prototype Parts Using Direct Metal Laser Sintering Technology, ČVUT
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; KOLÁŘ, L.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Effect of Spindle Unit Extrusion on Stability of Machining Process, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • BLAŽKOVÁ, V.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; FIALA, Z.; MOURALOVÁ, K.; KOLÁŘ, L.:
  Obrábění pokročilých keramických materiálů,
  Strojírenská technologie, Vol.20, (2015), No.1, pp.2-11, ISSN 1211-4162, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Testing of Implant Prototype of Femoral Component Using Hydraulic Machine ZD40, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; DRÁBEK, T.; MOURALOVÁ, K.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.:
  Machining Issues of Titanium Alloys, AFS, Inc., USA
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.:
  Production Method of Implant Prototype of Knee-Joint Femoral Component, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.; ROZKOŠNÝ, L.:
  Study of materials produced by powder metallurgy using classical and modern additive laser technology, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.:
  Introduction to Processing of CT Clinical Metadata of Disabled Part of Patient Knee Joint, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.:
  Study of Materials Produced by Powder Metallurgy Using Classical and Modern Additive Laser Technology,
  DAAAM International, pp.1-10, ISBN 978-3-901509-99-5, (2014), DAAAM International Symposium
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th DAAAM International Symposium, Vienna, 26.11.2014-29.11.2014
 • SEDLÁK, J.; MUZIKANT, D.; VALÁŠEK, P.:
  Výroba optických zrcadel pro vysokofrekvenční antény,
  Kovárenství, Vol.2014, (2014), No.50, pp.73-76, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.:
  Aplikace aditivní technologie pro výrobu prototypových modelů totální endoprotézy kolenního kloubu,
  Sborník příspěvků Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU, pp.1-10, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • ZEMČÍK, O.; SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.:
  Hydrostatic roller burnishing aplied on surface layer of bearing steel,
  ERIN 2014 Proceedings of Abstract, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • SEDLÁK, J.; SEKERKA, V.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.:
  Production of prototype parts using Direct Metal Laser Sintering technology,
  ERIN 2014, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-13, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • SEDLÁK, J.:
  Pojivo pro izolační vlákna a izolační materiály
  zpráva odborná
 • ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; OTOUPALÍK, J.; SEDLÁK, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.2, pp.99-104, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; FIŠEROVÁ, Z.; CHLADIL, J.; ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  The Influence of Lubricants on the Durability of Roller Bearings,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.4, pp.213-220, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; PEKÁRKOVÁ, E.:
  New Technologies for Individual Joint Implants,
  Proceedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.263-272, ISBN 978-91-7501-893-5, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; NOVÁK, L.:
  Návrh technologie výroby zadané součásti v podmínkách dílny ÚST FSI VUT v Brně,
  Strojírenská technologie, Vol.XVIII, (2013), No.2, pp.97-105, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KRISTEL, P.; SEDLÁK, J.; DVOŘÁČEK, J.:
  Konstrukce poloautomatického zařízení pro usnadnění montáže stabilizačního prvku pro osobní automobily,
  Strojírenská technologie, Vol.XVII, (2012), No.5 a 6, pp.309-317, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; DVOŘÁČEK, J.; JOSIEK, R.:
  ANALYSIS OF DEVIATION OF THE PITCH STABILITY IN PRODUCTION OF HYDRAULIC HOSES,
  Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, pp.15-24, ISBN 978-80-905243-3-0, (2012), MAGNANIMITAS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a vědecké pracovníky, Hradec Králové, 10.12.2012-14.12.2012
 • SEDLÁK, J.; DVOŘÁČEK, J.; RUSIŇÁK, M.:
  Hodnocení průběhu silového zatížení při vystružování hlavicí MT3,
  Vysoce přesné technologie obrábění. Programování moderních CNC strojů., pp.29-42, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011), LITERA Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; NEJEDLÝ, J.; PTÁČKOVÁ, M.; ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.:
  Comparison of materials produced by classical and modern additive (DMLS method) powder metallurgy,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.205-210, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • ZOUHAR, J.; MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.:
  FEM Machining Simulation Using LS-DYNA,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.121-126, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • DVOŘÁČEK, J.; MATUŠKA, M.; SEDLÁK, J.:
  ON THE APPLICATION OF PVD HARD COATINGS FOR MILLING OF HARDENED STEEL,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.93-98, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • SEDLÁK, J.; KILKOVSKÝ, B.:
  Vývoj zařízení mobilního typu pro úpravu kalů a bioodpadu z různých oborů lidské činnosti,
  SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A BULLETIN KONGRESU A VÝSTAVY, pp.196-208, ISBN 978-80-904356-4-3, (2011), JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XIX. Mezinárodní kongres a výstava Odpady-Luhačovice, Luhačovice, 05.09.2011-08.09.2011
 • MADAJ, M.; KODYS, M.; BLAŽKOVÁ, V.; DVOŘÁČEK, J.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; CHARVÁT, O.:
  Skořepinové náhrady kloubů,
  FSI Junior konference 2011, pp.1-6, ISBN 978-80-214-4359-4, (2011), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2011, Brno, 06.04.2011-07.04.2011
 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.; NEJEDLÝ, J.; DVOŘÁČEK, J.:
  Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies,
  China Foundry, Vol.8, (2011), No.1, pp.107-111, ISSN 1672-6421, Foundry Journal Agency
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • SEDLÁK, J.; CHARVÁT, O.; MADAJ, M.:
  Technology of processing CT data of the Knee Joint,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.X, (2011), No.1, pp.64-70, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DVOŘÁČEK, J.; POLZER, A.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  On the Application of the PVD Hard Coatings for Ball Milling of Shaped Surfaces,
  Internet Journal of Engineering and Technology, Vol.1, (2010), No.1, pp.11-18, ISSN 1338-2357
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  Nové přístupy k vývoji umělých kloubních náhrad,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.10, (2010), No.10, pp.88-89, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.:
  Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies,
  Proceedings of 69th World Foundry Congress, pp.577-581, ISBN 978-1-62276-286-6, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 69th World Foundry Congress 2010, Hangzhou, 16.10.2010-20.10.2010
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Ti,Al)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.118-118, ISBN 978-80-214-4112-5, (2010), Repropress, Srbská 53, Brno
  abstrakt
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.; PTÁČKOVÁ, M.; MADAJ, M.; CHARVÁT, O.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  PROPERTIES OF THE BIOCOMPATIBLE TiAl6V4 MATERIAL PRODUCED BY DMLS,
  International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Vol.2010, (2010), No.4-5, pp.74-77, ISSN 1313-0226, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SIZOVA, A.; FOREJT, M.; SEDLÁK, J.:
  Analýza moderních metod zapichování na CNC strojích,
  FSI Junior konference, pp.236-252, ISBN 978-80-214-4116-3, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • CHARVÁT, O.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.:
  New Technique during Production of Knee Joint Replacements,
  Strojírenská technologie, Vol.XIV, (2009), No.2, pp.34-39, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; CHARVÁT, O.:
  A New Approach to the Development of an Artificial Joint Replacement,
  MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ, pp.39-42, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • CHARVÁT, O.; SEDLÁK, J.; PAVELKA, T.:
  Production of knee replacement by using RP technology,
  World Technical Forum, pp.59-59, ISBN 978-80-214-3871-2, (2009), Faculty of Mechanical Engneering
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: World Technical Forum - Ph.D. conference, Brno, 03.06.2009-03.06.2009
 • MADAJ, M.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.:
  Cutting Tool Performance Analysis of New Drilling Tools,
  FSI Junior konference 2008, pp.211-218, ISBN 978-80-214-3834-7, (2009), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2008, Brno, 04.02.2009-05.02.2009
 • PUTZOVÁ, I.; SEDLÁK, J.:
  Možnosti využití akustické nahrávky pro analýzu procesu broušení,
  Strojírenská technologie, Vol.XIII, (2008), No.4, pp.24-28, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; POLZER, A.:
  Cutting Tool Performance and Geometrical Analysis of Progressive HSS Drills,
  TRANSFER 2008, pp.51-51, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  Modern technologies of implant productions with reverse engineering and CAD/CAM support,
  TRANSFER 2008, pp.66-67, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • SEDLÁK, J.:
  Technologie výroby prototypů s podporou reverzního inženýrství a CAD/CAM, VUT v Brně
  dizertace
 • PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.:
  VÝROBA IMPLANTÁTŮ,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  Výroba inplantátů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.74-75, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.:
  Moderní technologie reverzního inženýrství - využití 3D skenerů,
  Technik, Vol.XVI, (2008), No.3, pp.38-39, ISSN 1210-616X, Economia, a.s.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct B-Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.7, (2007), No.1, pp.66-71, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PROCHÁZKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; PROCHÁZKA, D.:
  Direct B-Spline Interpolation of CNC Path from Cloud of Points,
  Proceedings of symposium on computer geometry SCG 2007, pp.104-110, ISBN 978-80-227-2734-1, (2007), Slovenska technicka univerzita v Bratislave
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Symposium on Computer Geometry SCG 2007, Kocovce, 24.10.2007-26.10.2007
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct B-Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints,
  Strojírenská technologie, Vol.12, (2007), No.2, pp.24-28, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  Rapid Prototyping přímé výroby keramických forem pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie, FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2008, Brno, 04.02.2009-05.02.2009
 • SEDLÁČEK, J.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.:
  A FORCE PREDICTION MODEL AND CUTTING FORCES ANALYSIS WHEN MACHINING UNIDIRECTIONAL FRP,
  FRÉZOVÁNÍ IV, pp.163-172, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v BRNĚ
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • ZOUHAR, J.; PÍŠA, Z.; SEDLÁK, J.; SEDLÁČEK, J.:
  Produktivní obrábění s využitím metod reverzního inženýrství,
  Frézování IV, pp.189-196, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI, VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.; PÍŠA, Z.; SEDLÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  PŘÍMÁ B-SPLINE INTERPOLACE DRÁHY CNC NÁSTROJE Z MRAKU BODŮ,
  Frézování IV, pp.147-154, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI, VUT v Brně,
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • SEDLÁK, J.; PÍŠA, Z.:
  VÝROBA MASTER MODELŮ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING NA CNC STROJI POMOCÍ TISKOVÉ HLAVY,
  Strojírenská technologie, Vol.2006, (2007), No.4, pp.15-19, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PÍŠA, Z.:
  Výroba master modelů technologií Rapid Prototyping na CNC stroji pomocí tiskové hlavy,
  Strojírenská technologie, Vol.2006, (2006), No.4, pp.20-21, ISSN 1211-4162, FSI v Brně
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁČEK, J.; SEDLÁK, J.:
  Opotřebení nástrojů při vrtání kompozitních materiálů vyztužených skelnými vlákny,
  CO-MAT-TECH 2006, pp.1-10, (2006), STU v Bratislavě
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CO-MAT-TECH 2006, Trnava, SR, 19.10.2006-20.10.2006
 • SEDLÁK, J.; SEDLÁČEK, J.:
  PROGRESSIVE ERSTELLUNGSMETHODEN VON URMODELLEN MITTELS RAPID PROTOTYPING UND CAD/CAM SYSTEME,
  CO-MAT-TECH 2006, pp.1-11, (2006), STU v Bratislavě
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CO-MAT-TECH 2006, Trnava, SR, 19.10.2006-20.10.2006
 • SEDLÁK, J.; PUTZOVÁ, I.:
  RAPID PROTOTYPING METHODS IN THE MACHINE DESIGN,
  Low Voltage Electrical Machines, pp.250-256, ISBN 80-214-3159-8, (2006), FEEC BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Low Voltage Electrical Machines, Brno, 14.11.2006-15.11.2006
 • SEDLÁČEK, J.; SEDLÁK, J.; ČERMÁK, J.:
  PROGRESIVNÍ METODY OBRÁBĚNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2005, FSI VUT Brno, 17.01.2005-20.01.2005
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; ŠMÍD, O.:
  Rapid Prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie, FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2005, FSI VUT Brno, 17.01.2005-20.01.2005
 • SEDLÁK, J., PÍŠA, Z.:
  Rapid prototyping master modelů pomocí CAD/CAM systémů,
  Mezinárodní vědecká konference, pp.30, ISBN 80-248-0895-1, (2005), VŠB TU Ostrava, fakulta strojní
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní vědecká konference, VŠB TU Ostrava, 07.09.2005-09.09.2005

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SEDLÁK, J.; DRÁBEK, T.; MOURALOVÁ, K.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.:
  Machining Issues of Titanium Alloys, AFS, Inc., USA
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Příspěvek pojednává o problematice obrábění dvou titanových slitin dvěma nástroji. Vzhledem k danému problému je větší část článku věnována metalografickému rozboru obou materiálů. Následuje popis pou-žitých nástrojů a podmínek obrábění. Dále je popsán test frézování obou slitin stopkovými frézami za současného snímání silových zatížení piezoelektrickým dynamometrem. Poslední část vyhodnocuje a po-rovnává získaná data. Na základě získaných informací jsou v závěru zhodnoceny problémy vyskytující se při obrábění, korespondující s vlastnostmi materiálů.
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.; ROZKOŠNÝ, L.:
  Study of materials produced by powder metallurgy using classical and modern additive laser technology, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Příspěvek se zabývá studiem materiálů vyrobených klasickou a moderní aditivní metodou Direct Metal Laser Sintering (prášková metalurgie). Výrobní metoda Direct Metal Laser Sintering spadá do souboru aditivních technologií Rapid Prototyping. Technologie Rapid Prototyping je progresivní skupina metod, které slouží k co nejrychlejší tvorbě modelů, prototypů a komponentů přímo na základě 3D dat. Podle použité technologie se v zařízeních Rapid Prototyping používají fotopolymery, termoplasty, speciálně upravený papír nebo kovové prášky. V současnosti tato výrobní zařízení vytváří nejen modely a prototypy, ale také slouží k výrobě nářadí, forem a součástí pro malosériovou výrobu.
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek se zabývá testováním zkušebních vzorků vyrobených metodou Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Tato aditivní metoda je založena na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Součástí příspěvku je popis metody DMLS, rozbor titanových slitin a vlastní experimentální část. Cílem experimentální části je porovnání jednotlivých struktur materiálu klasické a práškové metalurgie (DMLS) pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Příspěvek je ukončen zkouškami a rozborem testovaného vzorku vyrobeného práškovou metalurgií s cílem zjištění případných vad a jejich následných eliminací.
 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.; NEJEDLÝ, J.; DVOŘÁČEK, J.:
  Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies,
  China Foundry, Vol.8, (2011), No.1, pp.107-111, ISSN 1672-6421, Foundry Journal Agency
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek se zabývá výrobou náhrady kolenního kloubu pomocí technologie Rapid Prototyping. Cílem práce je navrhnout výrobní technologie určené na výrobu prototypu - využití technologií Rapid Prototypingu a přesného lití v ortopedii při operacích náhrad kolenního kloubu.
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010

  Tvrdé povlaky na (Tix,Al1-x)N převládají s unikátními vlastnostmi náležícími nejpoužívanějším povlakům současnosti. Tyto povlaky jsou nanášeny PVD technologií s využitím buď obloukové metody nebo magnetronového naprašování. Nové nanokompozitní povlaky (Ti,Al)N a (Ti0,4,,Al0,6)N byly testovány za sucha i za mokra a tento dokument popisuje analýzu materiálového složení povlaku a testování řezivosti při zapichování kalené nízkolegované oceli.