Ing. Barnabás Dobossy

E-mail:   Barnabas.Dobossy@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   5
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Návrh řešení pro prediktivní údržbu výrobních strojů s pneumatickými aktuátormi
Školitel:   doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT