Ing. Ondrej Mišík

E-mail:   Ondrej.Misik@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   5
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Výzkum transportu a depozice aerosolů v dýchacím systému dětského a dospělého pacienta
Školitel:   doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
Místnost:   A2-old/302a

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT