Ing. Roman Adámek

E-mail:   Roman.Adamek@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechatroniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/708
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   5
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Plánování cesty autonomního vozidla v terénním prostředí s využitím simulací
Školitel:   doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
Místnost:   A2/708

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT