Ing. Václav Navrátil

E-mail:   Vaclav.Navratil@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor technické diagnostiky
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/601
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   5
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Vznik kvílivého hluku v kontaktu kola a kolejnice s modifikovanými třecími vlastnostmi
Školitel:   doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Místnost:   A3/601

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT