Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D.

E-mail:   splichal.m@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0427

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J.:
  Asistenční systém pro podporu výkonnosti pilota při přistávacím manévru,
  New Trends in Civil Aviation 2016, pp.93-98, ISBN 978-80-554-1252-8, (2016), EDIS-vydavatelské centrum ŽU
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: New trends in Civil Aviation 2016, Žilina, 22.09.2016-22.09.2016
 • ŠPLÍCHAL, M.:
  Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015 - Studie metod sběru meteorologických pozorování z letadel
  zpráva odborná
 • ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J.:
  Pilotní chyby při přistání a možnost jejich eliminace technickými prostředky,
  Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015, pp.93-97, ISBN 978-80-971908-0-4, (2015), MADO plus,s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015, Zuberec, 28.01.2015-30.01.2015
 • ŠPLÍCHAL, M.; HAMMER, J.:
  Safety aspect of electric powered airplane,
  New Trends in Civil Aviation 2013, pp.96-101, ISBN 978-80-7204-843-4, (2013), Akademické nakladateltví CERM, s.r.o. Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: New Trends in Civil Aviation 2013, University of Žilina, 21.06.2013-22.06.2013
 • ŠPLÍCHAL, M.; HAMMER, J.:
  Systém řízení provozní bezpečnosti u leteckých škol,
  Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, pp.107-110, ISBN 978-80-554-0665-7, (2013), EDIS vydavatelstvo ŽU
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, Žilina , 18.04.2013-19.04.2013
 • ŠPLÍCHAL, M.:
  Perspectives of electric powered airplane,
  INAIR 2012, pp.119-125, ISBN 978-80-554-0574-2, (2012), EDIS-Zilina University publishers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: INAIR 2012 International Conference on Air Transport, Žilina, 20.09.2012-21.09.2012
 • HLINKA, J.; ŠPLÍCHAL, M.; MATĚJÁK, V.:
  SECURITY REQUIREMENTS AND PLAN FOR SELECTED CZECH AIRPORT
  zpráva odborná
 • HLINKA, J.; ŠPLÍCHAL, M.:
  Návrh speciálního elektronického vybavení letounu Návrh speciálního elektronického vybavení letounu VUT 001 MARABU - autopilot
  výzkumná zpráva
 • Hlinka Jiří, Šplíchal Miroslav, Finda Jindřich:
  Equipment, systems and installations for experimental aircraft supporting UAV applications (VUT 001 MARABU)

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠPLÍCHAL, M.; FINDA, J.:
  Design and equioment of VUT 001 Marabu unmanned aerial vehicle for operation in non-segregated airspace,
  AVIATION, Vol.2010, (2010), No.14, pp.24-32, ISSN 1648-7788, Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika"
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje zvažované palubní vybavení pro bezpilotní letoun VUT 001 Marabu, k zajištění jeho povozu v nesegregovaném vzdušném prostoru.
 • ŠPLÍCHAL, M.:
  Integrace bezpilotních prostředků do nesegregovaného vzdušného prostoru, požadavky na palubní vybavení,
  Nové trendy v civilním letectví 2009, pp.103-112, ISBN 978-80-7204-631-7, (2009), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví 2009, Brno, 28.05.2009-29.05.2009

  Článek popisuje požadavky na palubní vybavení bezpilotního letounu pro zajištění jeho pohybu v neřízeném vzdušném prostoru k zabránění srážek s ostatními účasníky letového provozu.
 • Hlinka Jiří, Šplíchal Miroslav, Finda Jindřich:
  Equipment, systems and installations for experimental aircraft supporting UAV applications (VUT 001 MARABU)

  Článek popisuje alternativní přístup k vývoji bezpilotních prostředků; přístup založený na návrhu pilotovaného letounu a jeho postupné adaptaci na bezpilotní letoun. Konkrétně je článek zaměřen na popis systémů a vybavení navrhovaného experimentálního leotunu VUT 001 Marabu.
 • ŠPLÍCHAL, M.:
  Lidský faktor a možnosti jeho začlenění v systémech řízení bezpečnosti, EDIS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

  Příspěvek se zaměřuje na současný stav problematiky lidského faktrou a možnost jejího propojení se systémy řízeni bezpečnosti, které jsou zaváděny v civilním letectví. V příspěvku je hodnocena možnost použití metodiky HFACS pro sběr informací o příčinách lidských chyb
 • ŠPLÍCHAL, M.:
  Management rizik v letecké dopravě,
  Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2004, pp.62-67, ISBN 80-8070-246-2, (2004), nakladatelství EDIS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve -2004, Žilina, 12.05.2004-13.05.2004

  Rostoucí hustota letecké dopravy představuje vyšší rizika výskytu nehod a incidentů, a proto je nezbytné hledat nové způsoby a cesty jak tato rizika snížit na co nejnižší úroveň. Jeden z možných způsobů, jak redukovat rizika je zavedení Managementu rizik, který představuje systematický a pro-aktivní přístup pro zvládání rizik, která ohrožují bezpečnost letecké přepravy.