Ing. Hana Vallová, CSc.

E-mail:   vallova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav jazyků
Zařazení:   Tajemník, sekretariát
Místnost:   A1/1118
Pracoviště:   Ústav jazyků
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A1/1118

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988, CSc., Ekonomická fakulta, RSU, Rostov na Donu, Rusko, ekonomie
 • 1981, státní zkouška z jazyka ruského a rozšiřující zkouška z JR zaměřená na odborný vědecký styl, RSU, Rostov na Donu, Rusko
 • 1981, Ing., Ekonomická fakulta, RSU, Rostov na Donu, Rusko, ekonomie

Přehled zaměstnání

 • 1990 – dosud, odborná referentka, pedagogický pracovník, asistentka, Ústav jazyků, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 1981 - 1990, asistentka, odborná asistentka, odborná referentka, rektorát, Vysoké učení technické v Brně

Pedagogická činnost

 • Kurzy ruského jazyka různých pokročilostí, včetně kurzů odborného jazyka (technického, ekonomického), kurzy kombinovaného studia, kurzy s počítačovou podporou

Univerzitní aktivity

 • 2000 - dosud, tajemnice Ústavu jazyků
 • 1999 - dosud, garant výuky ruského jazyka

Projekty

 • 2009 - 2012: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Individuální projekt ESF EU/MŠMT. Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0403: BUT English Campus. Účast na řešení (pozice: finanční manažer). 
 • 2007 - 2009, EU program Leonardo da Vinci, administrátor (finanční řízení) partnerské části projektu: CADOS 
 • 2007: Rozvojový program MŠMT. Projekt na podporu internacionalizace: Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa. Účast na řešení FSI. 
 • 2006: Rozvojový program MŠMT. Projekt na podporu internacionalizace: Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny. Účast na řešení na FSI.
 • 2005: Rozvojový program MŠMT na podporu internacionalizace. Standardizace výuky cizích jazyků, především angličtiny, v bakalářských studijních programech VUT v Brně. Účast na řešení na FSI.
 • 2004: Projekt vybavení učeben pro výuku cizích jazyků projekční technikou a ozvučením. Interní projekt FSI. Spoluřešitel.
 • 2002 - 2005, EU program Leonardo da Vinci II, administrátor (finanční řízení) projektu jazykových kompetencí: Writing Professional English

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H.; MÜLLEROVÁ, A.:
  Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions,
  Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, pp.1-466, ISBN 8021432136, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006
 • VALLOVÁ, H.; TAUŠOVÁ, O.:
  Russian - Promoting Linguistic Diversity,
  Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, pp.234-237, ISBN 80-214-3213-6, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006
 • GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H.:
  Elektronické studijní opory pro ruský jazyk
  multimédia
 • VALLOVÁ, H.:
  Azbuka marketinga, nou-chau,
  Azbuka marketinga, nou-chau, pp.1-33, (2001)
  příručka
 • VALLOVÁ, H.:
  Russkij jazyk - techničeskije teksty dlja studentov,
  Russkij jazyk - technické texty pro posluchače, pp.2-101, (2001)
  příručka
 • VALLOVÁ, H.:
  Menědžer - jego dějatělnosť, jego ličnosť, jego suďba,
  Menědžer - jego dějatělnosť, jego ličnosť, jego suďba, pp.1-44, (2000)
  příručka

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H.; MÜLLEROVÁ, A.:
  Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions,
  Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, pp.1-466, ISBN 8021432136, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006

  Sborník příspěvků z mezinárodní konference zaměřené na oblast jazykového vzdělávání v terciální sféře.
 • VALLOVÁ, H.; TAUŠOVÁ, O.:
  Russian - Promoting Linguistic Diversity,
  Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, pp.234-237, ISBN 80-214-3213-6, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006

  V současné epoše globalizujícího se světa má znalost cizích jazyků význam, jaký doposud historie nezaznamenala. Výuka cizích jazyků by se měla podle nového školského zákona řídit Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Ruština jako cizí jazyk v současnosti již překonala bariéru předsudků a nezájmu a zájemců o její studium přibývá - ovšem v nových podmínkách. Jaké jsou cíle, jaké máme možnosti a prostředky jejich dosažení v konkrétních podmínkách na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je obsahem našeho příspěvku.
 • GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H.:
  Elektronické studijní opory pro ruský jazyk
  multimédia

  Elektronické studijní opory pro ruský jazyk obsahují stručný přehled gramatiky ruského jazyka, vzorová cvičení, odkazy na internetové zdroje, tematicky zpracovanou slovní zásobu a další podpůrné materiály pro kurzy ruského jazyka.
 • VALLOVÁ, H.:
  Russkij jazyk - techničeskije teksty dlja studentov,
  Russkij jazyk - technické texty pro posluchače, pp.2-101, (2001)
  příručka

  Příručka odborné jazykové přípravy seznámí studenty se základní technickou terminologií v ruském jazyce a charakteristickými rysy ruského odborného textu.