Ing. Bořek Ščerba

E-mail:   Borek.Scerba@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   D5/448
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Vývoj metodiky pro stanovení délky únavové trhliny pomocí korelace digitálních obrazů
Školitel:   doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Místnost:   D5/448

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT