RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

E-mail:   popela@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/popela
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor statistiky a optimalizace
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1940

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Ph.D., Universita Karlova Praha, matematicko-fyzikalní fakulta, katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, obor Ekonometrie
 • 1986, RNDr., Universita Jana Evangelisty Purkyně, přírodovědecká fakulta, katedra matematiky, obor Teorie systémů
 • 1984, prom.mat., Universita Jana Evangelisty Purkyně, přírodovědecká fakulta, katedra matematiky, obor Teorie systémů

Přehled zaměstnání

 • 1986- VUT FSI ÚM, odborný asistent
 • 1984-1986 VUT FSI ÚM, studijní pobyt

Pedagogická činnost

 • 1984- VUT v Brně, cvičení a později přednášky z předmětů MI - MIV, numerické metody a programování. Příprava a výuka předmětů zaměřených na aplikovanou statistiku a operační výzkum pro inženýrské obory.
 • 1993- přednášky optimalizace a matematického programování pro doktorandy inženýrských oborů.
 • 1993- přednášky a cvičení ve specializaci matematické inženýrství zaměřené na optimalizaci a její počítačovou podporu, na modely a metody finanční matematiky (od 2005), dále cvičení pro předměty aplikované statistiky a teorie pravděpodobnosti.
 • 1998-1999 Masarykova univerzita, výuka EMMI, EMMII
 • 2000 University of Malta, nelineární programování
 • 2001 University of Malta, dynamické programování
 • 2002 University of Malta, stochastické a dynamické programování
 • 2003 University of Malta, stochastické, dynamické a celočíselné programování
 • 2003-2010 Molde University College, optimalizační modely v AMPL, stochastické a dynamické programování
 • 2004 University of Malta, stochastické programování I a II, vybrané kapitoly: numerické metody pro statistiku a operační výzkum. 
 • 1997-2010 vedení 34 diplomových prací oboru matematické inženýrství.
 • 2006 vedení 3 diplomových prací zahraničních studentů při jejich stáži v Brně.
 • 2007-2010 vedení 4 bakalářských prací oboru matematické inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

 • optimalizační modely a metody,
 • stochastické programování,
 • aplikace operačního výzkumu,
 • aplikovaná pravděpodobnost a statistika

Akademické stáže v zahraničí

 • 2010 září-říjen - Molde University College - výzkumná spolupráce (prof. K. Haugen)
 • 2009 září - Molde University College - výzkumná spolupráce (prof. K. Haugen)
 • 2000-2004 University of Malta, Faculty of Science, Department of Statistics and Operations Research, hostující přednášející (příprava předmětů operačního výzkumu)
 • 1993-1994 University of Trondheim, Department of Operations Research and Economics, studijní pobyt

Univerzitní aktivity

 • 2005- člen Rady VŠ (místopředseda komise pro strategii, předseda od 2009, člen ekonomické komise): analytická činnost, oponentura kvantitativních metod a indikátorů hodnocení VŠ, vyžádaná oponentura modelů hodnocení VaV 2007 (např. podíl na statistické identifikaci nesrovnatelnosti hodnocení oborů do 2007 - znevýhodnění inženýrských oborů - napraveno RVV pro 2008), spolunominován RVŠ pro jednání o věcném záměru VŠ zákona (jaro 2009) a o DZ MŠMT na roky 2011-2015.
 • 2005- člen AS VUT předseda EK, člen AS FSI, analytická činnost v oblasti ukazatelů činnosti VŠ (rozbory ukazatelů nezaměstnanosti, vliv hodnotících faktorů žebříčků VŠ na postavení VUT a fakult,  simulace dopadů změn hodnocení na VUT a její fakulty společně s Ing. J. Roupcem), rozbory vlivu hodnot ukazatelů na rozpočty VUT a FSI.
 • 2002-2005 člen AS VUT předseda EK, člen AS FSI, spolupráce na analytice "Hevlínských tabulek" VUT. 
 • 1999-2002 člen AS VUT, člen AS FSI, předseda FK
 • 1996-1999 člen AS FSI (viz Statistická analýza příjmů na FSI)

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005- člen předsednictva České statistické společnosti
 • 2004- člen Committee of Stochastic Programming

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2003 externí zkoušející pro Central Bank of Malta  
 • 2004 zvaný tutorial pro Ph.D. studenty: SP X konference Tucson, USA
 • 2007 zvané přednášky pro Spring School of Stochastic Programming pořádanou University of Bergamo, Itálie
 • 2010 externí zkoušející pro PhD. Biju Thapalia (MUC, Norsko)
 • 2010 organizator sekce a clen programoveho vyboru na XII International Conference on Stochastic Programming, Halifax (Canada)

Projekty

 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu
 • 2006 - (2010) Výzkumné centrum 1M06047: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby - člen řešitelského týmu
 • 2009 řešitel česko-norského subprojektu projektu EHS.
 • 2010 řešitel česko-norského subprojektu projektu EHS.
 • Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

  30

  Citace ostatní (bez autocitací)

  55

  Aktuálně garantované předměty:

  Vybrané publikace:

  • ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; UCEKAJ, V.; POPELA, P.:
   Waste-to-Energy Facility Planning Supported by Stochasting Programming - Part I Introduction,
   Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.1, pp.649-654, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • ŠOMPLÁK, R.; TOUŠ, M.; FERDAN, T.; PAVLAS, M.; POPELA, P.:
   Waste-to-Energy Facility Planning Supported by Stochasting Programming - Part II Model development and application,
   Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.1, pp.739-744, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • HRABEC, D.; POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A.:
   The Stochastic Network Design Problem with Pricing,
   18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255), pp.416-421, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), VUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
  • NOVÁČKOVÁ, P.; POPELA, P.:
   A note on decomposition of nonlinear budget formula,
   MENDEL 2012: 18th International Conference on Soft Computing, pp.174-179, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
  • HRABEC, D.; POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A.:
   A Note on the Newsvendor Problem with Pricing,
   18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255), pp.410-415, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), VUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
  • ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; FERDAN, T.; TOUŠ, M.:
   A Stochastic Programming Model for Waste-to-Energy Facility Planning,
   MENDEL 2012, pp.180-185, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
  • POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ROUPEC, J.; MRÁZKOVÁ, E.:
   Advanced Decomposition Techniques Applied to DOP,
   18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255), pp.582-587, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), VUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
  • MRÁZKOVÁ, E.; POPELA, P.:
   Two approaches to multi-criteria stochastic programming in beam design problem,
   18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255), pp.393-397, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), VUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
  • ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; UCEKAJ, V.:
   Aplikace stochastického programování při plánování zařízení pro energetické využití odpadů,
   58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011, pp.85-100, ISBN 978-80-905035-0-2, (2011), Česká společnost chemického inženýrství
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 58. konference chemického a procesního inženýrství, Chisa 2011, Srní, 24.10.2011-27.10.2011
  • ROUPEC, J.; POPELA, P.:
   The Nested Genetic Agorithms for Distributed Optimization Problems,
   Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011, pp.480-484, ISBN 978-988-18210-9-6, (2011)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, 19.10.2011-21.10.2011
  • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P.:
   Effective biomass integration into existing combustion plant,
   Energy, Vol.36, (2011), No.8, pp.4654-4662, ISSN 0360-5442
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • POPELA, P.; ULVEROVÁ, M.; ŠOMPLÁK, R.:
   Nové aplikace úlohy kolportéra novin,
   Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, Vol.22, (2011), No.2, pp.164-169, ISSN 1210-8022, Česká statistická společnost
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; HRABEC, D.:
   Poznámka o dynamickém oceňování ve stochastickém programování,
   Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, Vol.22, (2011), No.2, pp.170-173, ISSN 1210-8022
   článek v časopise - ostatní, Jost
   akce: REQUEST 2010 a Statistické dny v Brně, Brno, 02.09.2010-04.09.2010
  • POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.; ROUPEC, J.:
   Advances in the Formal Framework for DOP,
   17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011 (id 19255), pp.320-325, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), VUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
  • KLIMEŠ, L.; POPELA, P.; ŠTĚTINA, J.:
   Decomposition Approach Applied to Stochastic Optimization of Continuous Steel Casting,
   MENDEL 2011 17th International Conference on Soft Computing (sborník přednášek), pp.314-319, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), BUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
  • TOUŠ, M.; FERDAN, T.; PAVLAS, M.; UCEKAJ, V.; POPELA, P.:
   Waste-to-energy plant integrated into existing energy producing system,
   Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.501-506, ISSN 1974-9791, A.I.D.I.C Servizi S.r.l.
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P.:
   Different Reformulations of Stochastic Optimization of the Transverse Vibration,
   Engineering Mechanics, Vol.17, (2011), No.5/6, pp.339-350, ISSN 1802-1484, FSI VUT Brno
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P.:
   Effective biomass integration into existing combustion plant,
   Chemical Engineering Transactions, Vol.21, (2010), No.2, pp.403-408, ISSN 1974-9791
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • TOUŠ, M.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; DRÁPELA, T.:
   A stochastic programming approach to optimization of combustion plant utilizing coal and biomass,
   MENDEL 2010, pp.584-589, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), Brno University of technology
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010
  • KLIMEŠ, L.; POPELA, P.:
   An Implementation of Progressive Hedging Algorithm for Engineering Problems,
   MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, pp.459-464, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), BUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010
  • POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.:
   The External Objects for Optimization Programs,
   MENDEL 2010, pp.465-470, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), VUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010
  • ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P.; MRÁZEK, M.:
   Optimum Beam Design via Stochastic Programming,
   Kybernetika, Vol.46, (2010), No.3, pp.571-582, ISSN 0023-5954, Institute of Information Theory and Automation
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P.:
   Technical Economic Optimization of Existing Combustion Plant Utilizing Coal and Biomass,
   Book of abstracts, pp.1999-2006, (2010), EPFL
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact on Energy Systems, Lausanne, 14.06.2010-17.06.2010
  • POPELA, P.; MATOUŠEK, R.; SKLENÁŘ, J.; ŽAMPACHOVÁ, E.:
   The Internal Objects for Optimization Programs,
   MENDEL 2009, pp.247-258, ISBN 978-80-214-3884-2, (2009), BUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009
  • ŠANDERA, Č.; POPELA, P.; ROUPEC, J.:
   The Worst Case Analysis by Heuristic Algorithms,
   Mendel 2009, pp.109-114, ISBN 978-80-214-3884-2, (2009)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009
  • DRÁPELA, T.; PAVLAS, M.; POPELA, P.; BORÁŇ, J.; STEHLÍK, P.:
   Energy conception of an integrated system - I. Analysis of available data and its processing,
   Chemical Engineering Transactions, Vol.18, (2009), No.1, pp.635-640, ISSN 1974-9791, AIDIC
   článek v časopise - ostatní, Jost
   akce: 12th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Roma, 10.05.2009-13.05.2009
  • POPELA, P.; DRÁPELA, T.; PAVLAS, M.; TOUŠ, M.:
   Energy conception of an integrated system - II. Alternative solutions and optimization,
   Chemical Engineering Transactions, Vol.18, (2009), No.1, pp.689-694, ISSN 1974-9791, AIDIC
   článek v časopise - ostatní, Jost
   akce: 12th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Roma, 10.05.2009-13.05.2009
  • ROUPEC, J.; POPELA, P.:
   Genetic Algorithms for Scenario Generation in Stochastic Programming: Motivation and General Framework,
   Lecture Notes in Electrical Engineering, book series: Advances in Computational Algorithms and Data Analysis, Vol. 14 Ao, S.L., Rieger, B., Chen, S.S. (Eds.)., pp.527-536, ISBN 978-1-4020-8918-3, (2008), Springer
   kapitola v knize
  • POPELA, P.; MATOUŠEK, R.; SKLENÁŘ, J.:
   The Formal Framework for DOP,
   MENDEL 2008 - 14th International Conference on Soft Computing, pp.235-240, ISBN 978-80-214-3675-6, (2008), BUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2008 - 14th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 18.06.2008-20.06.2008
  • ROUPEC, J.; POPELA, P.:
   Scenario Generation And Analysis by Heuristic Algorithms,
   Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2007, pp.931-935, ISBN 978-988-98671-6-4, (2007), Newswood Limited, International Association of Engineers
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: World Congress on Engineering and Computer Science 2007, San Francisco, 24.10.2007-26.10.2007
  • ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P.:
   The selected PDE constrained stochastic programming problem,
   Proceedings of the Risk, Quality and Reliability Conference 2007 (RQR 2007), pp.233-237, ISBN 978-80-248-1575-6, (2007)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: Risk, Quality and Reliability Conference 2007 (RQR 2007), Ostrava, 20.09.2007-21.09.2007
  • PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P.:
   Deterministic and Reliability Based Structural Optimization of Concretece Cross-Section, ACT
   článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  • POPELA, P.:
   Vybrané optimalizační metody ve statistice,
   Sborník prednášek 8. národní konference Statistické dny v Brne, pp.62-63, ISBN 80-214-3214-4, (2006), Ceská statistická spolecnost
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: Statistické dny v Brně 2006, Brno, 27.06.2006-28.06.2006
  • POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.:
   Generation of prototype dynamic programming solutions,
   Proceedings of the 12th International Conference MENDEL 2006, pp.157-162, ISBN 80-214-3195-4, (2006), Kuncik/BUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2006, Brno University of Technology, 31.05.2006-02.06.2006
  • POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.:
   Selected Deterministic Reformulations of Stochastic Programs,
   Proceedings of the 12th International Conference MENDEL 2006, pp.185-190, ISBN 80-214-3195-4, (2006), Kuncik/BUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2006, Brno University of Technology, 31.05.2006-02.06.2006
  • POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.:
   Application of General Dynamic Programming Engine,
   Proceedings of 11th International Confeence on Soft Computing MENDEL 2005, pp.190-195, ISBN 80-214-2961-5, (2005), BUT FME
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 11th International Mendel Conference on Soft Computing, FME, VUT BRNO, 15.06.2005-17.06.2005
  • POPELA, P.; VITÁSEK, V.; SKLENÁŘ, J.:
   The L-shaped Algorith in Matlab,
   Proceedings of 11th International Confeence on Soft Computing MENDEL 2005, pp.217-222, ISBN 80-214-2961-5, (2005), BUT FME
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 11th International Mendel Conference on Soft Computing, FME, VUT BRNO, 15.06.2005-17.06.2005
  • POPELA, P.:
   A Note on Comparison of Optimal Solutions,
   Proceedings of 10th International Conference on Soft Computing, pp.303-308, ISBN 80-214-2676-4, (2004), Kuncik/BUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2004, Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engeneering, 16.06.2004-18.06.2004
  • POPELA, P.; DUPAČOVÁ, J.:
   Melt Control: Charge Optimization via Stochastic Programming,
   Stochastic Programming E-Print Series (SPEPS), Vol.2004, (2004), No.2, pp.1-21, SPEPS Journal, Humboldt University Berlin
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • KARPÍŠEK, Z., POPELA, P., BEDNÁŘ, J.:
   Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně,
   Výuka statistiky v České repiblice II., pp.53-59, ISBN 80-239-4086-4, (2004), Česká statistická společnost
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: Stakan III, Bystřice pod Hostýnem, 23.05.2003-25.05.2003
  • KORSUŇ, S., BÍZA, P., PAVLOVSKÝ, L., POPELA, P., VLÁČIL, T.:
   Optimalizační řešení vodohospodářké soustavy Horní Morava,
   3. vodohospodářská konference 2003, pp.94-102, ISBN 80-86433-26-9, (2003), VUT FAST UVST
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 3. vodohospodářská konference 2003, Brno, 26.11.2003-27.11.2003
  • KARPÍŠEK, Z..; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J.:
   Teaching Stochastic Concepts at the BUT Faculty of Mechanical Engineering,
   Proceedings of 6th International Conference “The decidable and the undecidable in Mathemetics Education”, pp.135-139, ISBN 83-919465-1-7, (2003), MU Brno
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 6th International Conference “The decidable and the undecidable in Mathemetics Education”, Brno, 19.09.2003
  • POPELA, P.; VLK, M.:
   Bayesian Approach and Other Updating Techniques, Chapter 16,
   Marek, P.-Brozzetti,J.-Guštar,M.-Tikalsky,P.: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation, 2nd edition, pp.404-422, ISBN 80-86246-19-1, (2003), TERECO, GLOS
   kapitola v knize
  • POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; CUTAJAR, V.:
   Examination Timetables by Integer Programming,
   Proceedings of Mendel 2003 – 9th International Conference on Soft Computing, pp.342-347, ISBN 80-214-2411-7, (2003), VUT
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2003, Brno, 04.06.2003-06.06.2003
  • POPELA, P.; KLUBERT, J.; MARTINÁK, P.; SLÁDEČEK, P.:
   Některé principy optimalizačních modelů pro snižování koncentrace škodlivých emisí,
   Sborník 7. konference Inteligentní systémy pro praxi, pp.97-100, ISBN 80-239-0201-6, (2003), ADAM
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: Inteligentní systémy pro praxi, Seč u Chrudimi, 18.02.2003-19.02.2003
  • POPELA, P.:
   Stochastic Programming Models and Methods for Technical Applications,
   Folia Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 11, pp.181-206, ISBN 80-210-3028-3, (2002), MU
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: DATASTAT'01, Žamberk, 27.08.2001-31.08.2001
  • POPELA, P.:
   Numerical Techniques and Available Software, Chapter 8 in Part II,
   J. Dupačová, J. Hurt, J. Štěpán: Stochastic Modeling in Economics and Finance, pp.206-227, ISBN 1-4020-0840-6, (2002), Kluwer Academic Publishers
   kapitola v knize
  • POPELA, P., ROUPEC, J., OŠMERA, P., MATOUŠEK, R.:
   The Formal Stochastic Framework for Comparison of Genetic Algorithms,
   The 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pp.576-581, ISBN 0-7803-7281-6, (2002), IEEE
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: The 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Honolulu, Hawaii, 12.05.2002-17.05.2002
  • KORSUŇ, S., PAVLOVSKÝ, L., POPELA, P., VLÁČIL, T., ŠTENCEL, M.:
   Možnosti integrovaného řešení vodohospodářských soustav,
   Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, pp.294-303, ISBN 80-214-2033-2, (2001), Vysoké učení technické v Brně
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů (2001), Brno FAST VUT, 12.12.2001
  • ROUPEC, J.; POPELA, P.; OŠMERA, P.:
   Optimizing GA Lifetime Parameters analyzing Error Probability Estimates,
   The 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000, pp.139-144, ISBN 80-214-1609-2, (2001), PC-DIR
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: MENDEL 2000, 6th International Conference of Soft Computing., Brno, 07.06.2000-09.06.2000
  • KLAPKA, J., DVOŘÁK, J., POPELA, P.:
   Metody operačního výzkumu,
   Metody operačního výzkumu, ISBN 80-214-1839-7, (2001), VUTIUM Brno
   kniha odborná
  • TOMAN, M., POPELA, P.:
   The database support of an object-based optimization modeling,
   6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000, pp.221-225, ISBN 80-214-1609-2, (2000), FSI VUT Brno
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  • ZEMAN, J., POPELA, P.:
   Principal Component - Based Scenario Reduction in Two-Stage Melt Control Problems,
   5th International Conference on Soft Computing MENDEL '99, pp.191-198, ISBN 80-214-113, (1999), PC-DIR, Brno
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  • TOMAN, M., POPELA, P., VLÁČIL, T.:
   An object-oriented approach applied to linear programming,
   5th International Conference on Soft Computing - MENDEL '99, pp.183-190, ISBN 80-214-11, (1999), PC-DIR Brno
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  • STEHLÍK, P.; JEGLA, Z.; POPELA, P.:
   Optimum design of plate type heat exchangers po preheating air,
   Heat Transfer 1998, Proceedings of 11th IHTC . Vol. 6, pp.311-316, (1998), Kongiu
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  • KARPÍŠEK, Z., POPELA, P., MIKULÁŠEK, K.:
   Computer support of teaching statistics.,
   International Conference University Education Focused on Eco, pp.213-217, (1996), MU Brno
   kapitola v knize
  • KARPÍŠEK, Z., MÜNSTEROVÁ, E., POPELA, P.:
   Využití shlukové analýzy pro matematické modelování vlastností materiálů,
   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Seria Mechanika, Vol.217, (1996), pp.173, ISSN 0209-0848
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • ROUPEC, J.; POPELA, P.; OŠMERA, P.:
   Výběr optimálního řízení výtahů metodou simulace provozu,
   Zborník 9. konferencie Riadenie procesov, Tatranské Matliare, pp.343-347, (1993), Katedra aurtomatizácie CHTF STU Bratislava, ZO ZSVTS pri CHTF STU Bratislava
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

  Seznam publikací na portálu VUT

  Anotace nejvýznamnějších prací:

  • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P.:
   Effective biomass integration into existing combustion plant,
   Energy, Vol.36, (2011), No.8, pp.4654-4662, ISSN 0360-5442
   článek v časopise - ostatní, Jost

   Fosilní paliva v současnosti v energetických zdrojích stále dominují. Avšak, vzhledem k velké produkci emisí CO2 , rostoucím cenám a nejisté budoucnosti, lze pozorovat zvýšený zájem o obnovitelné a alternativní zdroje energie. Do roku 2020 by měla mít energie z obnovitelných zdrojů 20 % podíl na celkové spotřebě elektřiny EU z důvodu snížení negativního vlivu využívání fosilních paliv. Biomasová paliva k tomuto přispívají. Optimalizační přístup, který je zde představen, podporuje udržitelné a finančně přípustné využití biomasy ve stávajících velkých energetických zdrojích s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Cílem je nalézt optimální podmínky pro maximální roční zisk. Nejprve je uveden obecný matematický model energetického zdroje využívajícího více druhů paliv a poté je zformulována optimalizační úloha. Postup je demonstrován na případové studii. Případová studie je řešena v systému GAMS. Na závěr je provedena citlivostní analýza na důléžité parametry.
  • ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P.; MRÁZEK, M.:
   Optimum Beam Design via Stochastic Programming,
   Kybernetika, Vol.46, (2010), No.3, pp.571-582, ISSN 0023-5954, Institute of Information Theory and Automation
   článek v časopise - ostatní, Jost

   V článku je diskutována použitelnost stochastického programování na úlohy inženýrského návrhu. Je zvolen problém týkající se optimálního návrhu rozměrů nosníku. Odpovídající matematický model vede na úlohu vícekriteriálního stochastického nelineárního programování. Je navrženo výpočtové schéma pro tento typ úloh a odvozená aproximovaná úloha je řešena v programu GAMS. Kvalita řešení je určena pomocí metody Monte Carlo. Výsledkem parametrické analýzy vícekriteriálního modelu je konstrukce eficientní hranice. Dále je implemetován algoritmus progressive hedging. Nakonec jsou srovnány dvě diskretizační metody pomocí programů GAMS a ANSYS.
  • PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P.:
   Deterministic and Reliability Based Structural Optimization of Concretece Cross-Section, ACT
   článek v časopise ve Web of Science, Jimp

   optimalizace betnových konstrukcí vyztužených ocelovou výztuží, posouzení spolehlivosti je založeno na plně pravděpodobnostním přístupu, výpočet spolehlivosti je založen na metodě LHS
  • POPELA, P.:
   Numerical Techniques and Available Software, Chapter 8 in Part II,
   J. Dupačová, J. Hurt, J. Štěpán: Stochastic Modeling in Economics and Finance, pp.206-227, ISBN 1-4020-0840-6, (2002), Kluwer Academic Publishers
   kapitola v knize

   stochastické programování, dekompoziční algoritmy, software pro optimilizační modelování