doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

E-mail:   zadera@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor slévárenství
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1744
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor slévárenství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1744

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014 – doc., VUT FSI v Brně, obor strojírenská technologie
 • 2008 – Ph.D., VUT FSI v Brně, obor strojírenská technologie
 • 2004 – Ing., VUT FSI v Brně, ÚST – Odbor slévárenství
 • 1998 – SPŠS Brno, strojírenství
 • 1995 – SOU automobilní Brno, obor automechanik

Přehled zaměstnání

 • 2014 – dosud, docent, FSI – VUT Brno, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2008 – 2014, odborný asistent, FSI – VUT v Brně, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2007 – 2008, asistent, FSI – VUT v Brně, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2004 - 2006, interní doktorand, FSI – VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Metalurgie oceli – přednášky a cvičení
 • Metalurgie litin – cvičení
 • Teoretické základy oboru – přednášky a cvičení
 • Metalurgie (CME) - přednášky a cvičení
 • Fyzikálněchemické základy ocelářských pochodů - přednášky a cvičení
 • Technologie (WTC) - přednášky a cvičení
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství (BUMVP) - přednášky a cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Metalurgie oceli a litin
 • Metalurgie austenitických, duplexních ocelí a niklových slitin
 • Termodynamika roztavených kovů a slitin
 • Technologie výroby masivních ocelových odlitků
 • Problematika tuhnutí odlitků
 • Analýzy metalugických a výrobních vad odlitků

Univerzitní aktivity

Člen akademického senátu FSI (2015-2017, 2022-dosud))

Vedoucí odboru slévárenství ÚST, FSI (2015-dosud)

Mimouniverzitní aktivity

Člen výkonného výboru České slévárenské společnosti (2009-dosud)

Člen odborné komise oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem při ČSS

Organizační garant celostátní konference 48, 49, 50, 51, 52 až 59. slévárenské dny

Recenzent příspěvků v časopise Archives of Foundry Engineering a časopise Archives of Materials and Metallurgy

Medaile prof. Zdeňka Bůžka, udělená Českou slévárenskou společností za rozvoj slévárenského oboru a vědecký přínos

 

Projekty

 • 2017-2020 - řešitel projektu TH02020076, Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexních ocelí
 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020445, Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
 • 2014-2017 - řešitel projektu TA04010113, Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl
 • 2013-2015 - spoluřešitel projektu TA03011098, Vývoj technologie pro těžké odlitky z vysokolegovaných ocelí pro energetický a chemický průmysl
 • 2010-2013 - spoluřešitel projektu MPO TIP FR-TI2/091, Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství
 • 2009-2012 - spoluřešitel projektu MPO TIP FR-TI1/070, Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků
 • 2008-2010 - spoluřešitel projektu MPO Tandem FT-TA5/048 Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů slévárenské výroby
 • 2008-2010 - projekt MPO Tandem FT-TA5/089 Vývoj a výzkum nové technologie odlévání slitin železa, spolupráce v dílčí oblasti klasifikace a následného odstranění metalurgických vad u ocelových odlitků
 • 2008-2010 - spoluřešitel GAČR 106/08/0789, Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa
 • 2006-2009 - spoluřešitel projektu MPO Tandem FT-TA 3/007 Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky
 • 2005-2007 - spoluřešitel GAČR 106/05/0446, Reoxidační pochody při odlévání slitin železa
 • 2005 - 2007 - projekt MPO Impuls F1-IM/001 podaný SKS Krnov, spolupráce v dílčí oblasti projektu - sekundární metalurgie litin

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

105

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

88

Citace ostatní (bez autocitací)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • Záděra Antonín, Dulava Martin, Pernica Vítězslav, Kaňa Václav:
  Oxygen activity in melts of Fe-C-Cr-Ni based alloys
 • PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A.:
  Record about the course of melts for the firm FONDINOX S.p.a.
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A.:
  Vacuum remelting Nickel Alloys
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.:
  Makrosegragace v ocelových odlitcích a jejich vliv na strukturu a vlastnosti odlitků,
  Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů Blok A – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty, pp.45-51, ISBN 978-80-02-02566-5, (2014), Česká slévárenská společnost
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 51. SLÉVÁRENSKÉ DNY, Brno, 11.11.2014-12.11.2014
 • ROUČKA, J.; ZÁDĚRA, A.:
  Umlaufverhalten bentonitgebundener formsande
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; PLUHÁČEK, J.:
  Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků,
  Slévárenství, Vol.62, (2014), No.1-2, pp.11-15, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren české republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DULAVA, M.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.:
  Dezoxidace žáruvzdorných ocelí,
  Slévárenství, Vol.61, (2013), No.9-10, pp.314-317, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren české republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LÁNÍK, B.; TOMEK, L.; MAREČEK, P.; ZÁDĚRA, A.:
  Influence of Ceramic Foam Filter Features on Pouring Rate,
  7th International Seminar on Investment Casting (ISIC-Tokyo 2013), pp.1-19, (2013), Japan Foundry Society, Inc.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 7th International Seminar on Investment Casting on Investment Casting 7th International Seminar on Investment Casting, Tokio, 11.09.2013-13.09.2013
 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ČERMÁK, L.; KRUTIŠ, V.:
  Modeling of reoxidation processes,
  Zborník prednášok z konferencie Quo vadis foundry III. Ekologické aspekty zlievarenstva a hutnictva I., pp.220-225, ISBN 978-80-553-0506-6, (2010), HF TU Košice
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 7th International Seminar on Investment Casting on Investment Casting 7th International Seminar on Investment Casting, Tokio, 11.09.2013-13.09.2013
 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ELBEL, T.:
  Reoxidační pochody při odlévání slitin železa,
  ISBN 978-80-02-02192-6, (2009), Česká slévárenská společnost
  kniha odborná
 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; BREYER, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.:
  Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků,
  Hutnické listy, Vol.LXII, (2009), No.5, pp.81-86, ISSN 0018-8069
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.:
  Výroba těžkých odlitků z austenitických niklových litin,
  Slévárenství, Vol.LVII, (2009), No.9/10, pp.337-341, ISSN 0037-6825
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BŘINČIL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.:
  Bubliny v ocelových odlitcích jako důsledek reoxidace oceli,
  Slévárenství, Vol.LVII, (2009), No.7/8, pp.252-256, ISSN 0037-6825
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; HAMPL, J.:
  Behaviour of oxygen in cast irons,
  Archives of materials Science and Engineering, Vol.33, (2008), No.2, pp.111-116, ISSN 1897-2764
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠENBERGER, J.; BŮŽEK, Z.; ZÁDĚRA, A.; STRÁNSKÝ, K.; KAFKA, V.:
  Metalurgie oceli na odlitky,
  Filtrace tavenin železa v průmyslové praxi, pp.1-311, ISBN 978-80-214-3632-9, (2008), Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství Vutium
  kniha odborná
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.:
  Study of the occurrence and suppression of metal reoxidation in ferrous castings,
  International Foundry Research, Vol.59, (2007), No.4, pp.32-37, ISSN 0046-5933
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; VLADÍK, R.:
  State of the art of metal reoxidation study of iron castings,
  Archives of materials Science and Engineering, Vol.28, (2007), No.11, pp.649-652, ISSN 1897-2764
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠAJGAL, J.; LÁNA, I.:
  The future of producing ductile iron from metal melted in cupola furnace,
  Slévárenství, Vol.55, (2007), No.10, pp.444-452, ISSN 0037-6825
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KOCIÁN, L.:
  Study of the occurrence suppression of metal reoxidation in ferrous castings,
  World foundry congress casting the future, pp.94/1-94/10, (2006), Institut of Cast Metals Engineers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: World Foundry Congress, Harrogate, 05.06.2006-07.06.2006
 • ELBEL, T., ŠENBERGER, J., ZÁDĚRA, A.:
  Reoxidation phenomena in ferrous castings,
  Conference Proceedings International 45th Foundry Conference, pp.47-56, (2005), Društvo Livarjev Slovenije
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 45th foundry conference, Portorož, 14.09.2005-16.09.2005

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ELBEL, T.:
  Reoxidační pochody při odlévání slitin železa,
  ISBN 978-80-02-02192-6, (2009), Česká slévárenská společnost
  kniha odborná

  Průvodním jevem při výrobě odlitků ze slitin železa je oxidace taveniny atmosférickým kyslíkem od počátku tavení až do ukončení tuhnutí a chladnutí kovu ve slévárenské formě. Reoxidační pochody mají výrazný vliv na oxidickou čistotu odlévané slitiny železa a s ní související materiálové a technologické vlastnosti. Bývají rovněž příčinou celé řady závažných a často neopravitelných metalurgický vad. Kniha se zabývá problematikou reoxidačních pochodů slitin železa, tj. jak ocelí, tak i litin. Je zde sledován nejen průběh a podmínky, ale také důsledky těchto pochodů, zejména metalurgické vady vyplývající z podstaty reoxidačních pochodů.
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; HAMPL, J.:
  Behaviour of oxygen in cast irons,
  Archives of materials Science and Engineering, Vol.33, (2008), No.2, pp.111-116, ISSN 1897-2764
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Litiny jsou základním konstrukčním strojírenským materiálem a tvoří 75 % světové výroby odlitků. Krystalizace litin a tvorba grafitu jsou komplexní procesy ovlivněné kyslíkem rozpuštěným v roztoku nebo vyloučeným ve formě sloučenin, které mohou tvořit krystalizační zárodky pro grafit.
 • ŠENBERGER, J.; BŮŽEK, Z.; ZÁDĚRA, A.; STRÁNSKÝ, K.; KAFKA, V.:
  Metalurgie oceli na odlitky,
  Filtrace tavenin železa v průmyslové praxi, pp.1-311, ISBN 978-80-214-3632-9, (2008), Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství Vutium
  kniha odborná

  Publikace je orientovaná kromě základních otázek metalurgie oceli také na problémy, jimiž tento obor provází české a slovenské slévárenství.
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; VLADÍK, R.:
  State of the art of metal reoxidation study of iron castings,
  Archives of materials Science and Engineering, Vol.28, (2007), No.11, pp.649-652, ISSN 1897-2764
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Reoxidace kovu vyvolává řadu vad litinových odlitků, zejména při odlévání do syrových forem. Jednou z nich jsou bodliny, na jejichž vznik existuje několik hypotéz. Jednou z možných příčin jsou reoxidační procesy v dutině slévárenské formy. Tekutý kov během proudění ve vtokové soustavě a v dutině firmy přichází do styku s kyslíkem ze vzduchu a z vodní páry. Dochází k sekundární oxidaci prvků v pořadí podle jejich afinity ke kyslíku. Autoři se proto zaměřili na litiny. Reoxidace byla zkoumána kromě nepřímých metod hlavně přímým měřením aktivity kyslíku během plnění formy až po teplotu solidu. Kontinuální sledování změn aktivity kyslíku ve slévárenské formě je originálním řešením, protože jiní autoři prováděli svá měření jen v peci sensory pro jednorázová měření. Získané výsledky potvrdily, že měření aktivity kyslíku v litinách může sloužit k řízení jakosti odlitků, ale k objasnění procesů probíhajících v dutině při odlévání kovu je málo citlivé.
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KOCIÁN, L.:
  Study of the occurrence suppression of metal reoxidation in ferrous castings,
  World foundry congress casting the future, pp.94/1-94/10, (2006), Institut of Cast Metals Engineers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: World Foundry Congress, Harrogate, 05.06.2006-07.06.2006

  Důsledkem reoxidace jsou pevné, tekuté a plynné produkty, které mohou reagovat dále s kovem a slévárenskou formou za vzniku různých povrchových i vnitřních vad odlitku. Během reoxidace mohou vznikat následující vady odlitků : makrovměstky (struskové šumy, ceroxidy, sekundární struska); plynové dutiny (struskoplynové vady, bodliny, endogenní bubliny); mikrovměstky, chemická penetrace a strukturní anomálie.