Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

E-mail:   zuth@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.vyuka.zuth.cz
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor elektrotechniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1126
Telefon:   +420 54114 2101
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1126
Telefon:   +420 54114 2101

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ÚAI
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ÚAI

Přehled zaměstnání

 • 2005-2008 - Zaměstnanec, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 
 • 2008-2010 - Technický pracovník, Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2010-2018 - Odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2019-dosud - Odb. asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Mikroprocesorová technika
 • Technická měření
 • Spolehlivost a diagnostika
 • Informatika
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Senzorika
 • Teorie nejistot měření

Univerzitní aktivity

 • 2004-2009: Doktorand
 • 2010-dosud: Odborný asistent

Mimouniverzitní aktivity

 • 2004-dosud: člen ASI (Asociace Strojních Inženýrů)
 • 2005-dosud: člen výboru ASI (Asociace Strojních Inženýrů)
 • 2016-dosud: člen ATD ČR (Asociace technických diagnostiků)
 • 2016-dosud: člen programové komise ATD ČR

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ZUTH, D.:
  Ukázka využití strojového učení ve vibrodiagnostice,
  Řézení&údržba průmyslového podniku, pp.14-16, ISSN 1803-4535, Trade Media International s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZUTH, D.; MARADA, T.:
  Comparison of Faults Classification in Vibrodiagnostics from Time and Frequency Domain Data,
  Mechatronika 2018, pp.482-487, ISBN 978-80-214-5543-6, (2018)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2018, Brno, 05.12.2018-07.12.2018
 • ZUTH, D.; MATYÁŠ, P.; SVOBODOVÁ, S.:
  Sběr teplotních údajů při použití jednodeskového počítače,
  Automa, Vol.21, (2015), No.1, pp.48-50, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.; ROJKA, A.:
  Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy,
  Automa, Vol.16, (2010), No.12, pp.29-30, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.:
  Analýza nejistot ve vibrodiagnostice,
  Automa, Vol.16, (2010), No.7, pp.41-45, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.:
  Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice,
  Automa, Vol.16, (2010), No.6, pp.40-42, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZUTH, D.:
  Využití snímačů typu umělá kůže, Asociace technických diagnostiků České republiky, o.s.
  abstrakt

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZUTH, D.:
  Ukázka využití strojového učení ve vibrodiagnostice,
  Řézení&údržba průmyslového podniku, pp.14-16, ISSN 1803-4535, Trade Media International s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá možností využití strojového učení ve vibrodiagnostice pro určení typu závady rotačního stroje. Zdrojem dat jsou reálná naměřená data z vibrodiagnostického modelu; tento model umožňuje simulovat některé typy závad. Data jsou následně zpracována a redukována pro použití v aplikaci Matlab Classification Learner app, která vytvoří model pro rozpoznání závad. Model z Matlabu je nakonec otestován na novém vzorku dat. Cílem článku je ověřit schopnost rozpoznávat závady rotačních strojů z reálného měření.
 • ZUTH, D.; MARADA, T.:
  Comparison of Faults Classification in Vibrodiagnostics from Time and Frequency Domain Data,
  Mechatronika 2018, pp.482-487, ISBN 978-80-214-5543-6, (2018)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2018, Brno, 05.12.2018-07.12.2018

  The paper deals with the comparison of the success rate of classification models from Matlab Classification Learner app. Classification models will compare data from the frequency and time domain, the data source is the same. Both data samples are from real measurements on the vibrodiagnostics model. Five basic faults are recognized, namely, the static unbalances at two levels, the dynamic unbalances at two levels and the faultless state. The data is then processed and reduced for the use of the Matlab Classification Learner app, which creates a model for recognizing faults. The aim of the paper is to compare the success rate of classification models when the data source is dataset in time or frequency domain.
 • ZUTH, D.; MARADA, T.:
  Utilization of Machine Learning in Vibrodiagnostics,
  Recent Advances in Soft Computing, pp.271-278, ISBN 978-3-319-97887-1, (2018), Springer Verlag
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  The article deals with possibilities of use machine learning in vibrodiagnostics to determine a fault type of the rotary machine. Sample data are simulated according to the expected vibration velocity waveform signal at a specific fault. Then the data are pre-processed and reduced for using Matlab Classification Learner which creates a model for identifying faults in the new data samples. The model is finally tested on a new sample data. The article serves to verify the possibility of this method for later use on a real machine. In this phase is tested data preprocessing and a suitable classification method.
 • ZUTH, D.:
  Using HIL Simulation and Genetic Algorithms for Controller Tuning
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  This paper will deal with the possibilities of using the HIL (Hardware-in-the-loop) simulation in Matlab for setting the controller by genetic algorithms. The main advantage of using HIL is a possibility of endless repetition of regulation without straining the real system. This paper will compare several algorithms for an automatic adjustment of parameters of the real controller. The system is numerically simulated in MATLAB by Runge-Kutta method (RK4), as a controller was used ARM R microcontroller Cortex R M4. In addition to send an information about the system, it is also possible to send controller setup parameters from Matlab and repeat the simulation with di erent parameters. Matlab also evaluates the quality of regulation and uses algorithms to set the best parameters of the controller. The aim of this paper is to automatically set the parameters of a real controller without the user interaction.
 • VDOLEČEK, F.; ZUTH, D.:
  Examples of Uncertainties Analyze in Vibration Diagnostics and Acoustics,
  Akustika, Vol.14, (2010), No.14/2010, pp.40-44, ISSN 1801-9064, Akustika -D studio
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Měření v oborech akustiky a vibrační diagnostiky jsou si často velmi podobná. Příspěvek představuje stručné úvahy o zdrojích nejistot na výsledek měření vibrací. Na pracovišti autorů byly provedeny podrobnější modelové analýzy nejistot pro vibrodiagnostický systém. Článek prezentuje některé zajímavé výsledky těchto analýz a volně doplňuje řadu příspěvků z minulých ročníků semináře.