prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.

E-mail:   doupovec@vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/doupovec
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1841

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979-1984: studium matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně
 • 1984: titul RNDr., PřF MU v Brně
 • 1988-1991: externí vědecká aspirantura v Matematickém ústavu ČSAV
 • 1991: titul CSc. v oboru geometrie a topologie, MFF UK Praha
 • 1998: titul doc. pro obor matematika, VUT v Brně, habilitační práceNěkteré geometrické konstrukce v diferenciální geometrii
 • 2010: titul prof. pro obor aplikovaná matematika, VUT v Brně
 • 2012: dr. h. c., Státní technická univerzita v Iževsku, Rusko
 • 2017: dr. h. c., Technická univerzita v Košicích, Slovensko

Přehled zaměstnání

 • 1984: Tesla Brno, asistent
 • 1984-1986: Šmeralovy závody Brno, analytik vývoje IS
 • 1986-dosud: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 1986-1998: asistent, od roku 1988 odborný asistent, VUT v Brně
 • 1998-2010: docent, VUT v Brně
 • od 05/2010: profesor, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Matematika, numerické metody
 • Magisterské studium, studijní obor Matematické inženýrství: Diferenciální geometrie, tensorový počet
 • Vedení diplomových prací z diferenciální geometrie a jejich aplikací
 • Školitel doktorského studia z diferenciální geometrie

Vědeckovýzkumná činnost

 • Diferenciální geometrie a její aplikace.
 • Přirozené operátory, konexe, jety.
 • Prodlužování geometrických struktur na fibrovaných varietách.

Univerzitní aktivity

 • 02/2000-01/2006: proděkan pro vzdělávací činnost, Fakulta strojního inženýrství
 • 02/2006-01/2014: děkan Fakulty strojního inženýrství
 • od 02/2014: prorektor VUT v Brně pro studium a záležitosti studentů
 • od 2001: člen Vědecké rady FSI
 • od 03/2006: člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Mararykovy university
 • od 03/2006: člen Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava
 • 02/2007-01/2019: člen Vědecké rady Strojníckej fakulty Technické univerzity v Košicích
 • od 12/2007: člen Vědecké rady Ústavu soudního inženýrství VUT
 • 02/2010-01/2014: člen Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT
 • od 04/2010: člen Vědecké rady VUT
 • 03/2011-01/2015: člen Vědecké rady Strojníckej fakulty STU v Bratislavě
 • od 01/2013: člen Vědecké rady Podnikatelské fakulty VUT v Brně
 • od 01/2013: člen Vědecké rady Technického muzea v Brně
 • od 06/2017: člen Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TU Ostrava
 • od 06/2017: člen Rady pro vnitřní hodnocení VUT v Brně
 • od 02/2018: člen Vědecké rady ČVUT v Praze

Ocenění vědeckou komunitou

Projekty

 • projekt FR70601: Matematický software na VŠT, spoluřešitel
 • projekt FR1578/2000: Matematika III-inovace s podporou symbolické matematiky, spoluřešitel
 • projekt GAČR 201/93/2125: Fibrované prostory a geometrické operátory, spoluřešitel
 • projekt GAČR 201/96/0079: Geometrie fibrovaných prostorů, spoluřešitel
 • projekt GAČR 201/99/0296: Diferenciální geometrie vyššího řádu, spoluřešitel
 • projekt GAČR 201/02/0225: Prodlužování geometrických struktur, řešitel
 • projekt GAČR 201/05/0523: Geometrické struktury na fibrovaných varietách, řešitel
 • projekt GAČR 201/09/0981: Globální analýza a teorie fibrovaných prostorů, spoluřešitel

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

33

Citace ostatní (bez autocitací)

80

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • DOUPOVEC, M.; KUREK, J.; MIKULSKI, W.:
  The natural brackets on couples of vector fields and 1-forms, Tubitak
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • DOUPOVEC, M.; KUREK, J.; MIKULSKI, W.:
  Vertical functors on fibered manifolds, ELSEVIER
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • DOUPOVEC, M.; KUREŠ, M.:
  Some geometric constructions on Frobenius Weil bundles, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W.:
  On symmetrization of higher order jets,
  Miskolc Mathematical Notes, Vol.14, (2013), No.2, pp.495-502, ISSN 1787-2405
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W.:
  On prolongation of higher order connections,
  Annales Polon.Math., Vol.102, (2011), No.3, pp.279-292, ISSN 0066-2216
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DOUPOVEC, M.; KOLÁŘ, I.; MIKULSKI, W.:
  On the jets of foliation respecting maps,
  Czechoslovak Mathematical Journal, Vol.60, (2010), No.4, pp.951-960, ISSN 0011-4642
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W.:
  Reduction Theorems for Principal and Classical Connections,
  Acta Mathematica Sinica, Vol.26, (2010), No.1, pp.169-184, ISSN 1439-8516
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W.:
  Holonomic extension of connections and symmetrization of jets,
  Reports on Mathematical Physics, Vol.60, (2007), No.2, pp.299-316, ISSN 0034-4877
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DOUPOVEC, M., KOLÁŘ, I.:
  Iteration of fiber product preserving bundle functors,
  Monatshefte fuer Mathematik, Vol.134, (2001), No.1, pp.39-50, ISSN 0026-9255
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W.:
  On symmetrization of higher order jets,
  Miskolc Mathematical Notes, Vol.14, (2013), No.2, pp.495-502, ISSN 1787-2405
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Popisujeme geometrické konstrukce převádějící semiholonomní nebo neholonomní jety na holonomní jety.
 • DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W.:
  On prolongation of higher order connections,
  Annales Polon.Math., Vol.102, (2011), No.3, pp.279-292, ISSN 0066-2216
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Klasifikujeme všechny bandlové funktory G pro které existují přirozené operátory převádějící holonomní konexe r-tého řádu na fibrované varietě $Y\to M$ na konexe r-téhop řádu na $GY\to M$. Pro holonomní konexe druhého řádu klasifikujeme všechny takovéto operátory.
 • DOUPOVEC, M.; KOLÁŘ, I.; MIKULSKI, W.:
  On the jets of foliation respecting maps,
  Czechoslovak Mathematical Journal, Vol.60, (2010), No.4, pp.951-960, ISSN 0011-4642
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Užitím techniky Weilových algeber provedeme abstraktní popis jetů zobrazení, které zachovávají foliace.
 • DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W.:
  Reduction Theorems for Principal and Classical Connections,
  Acta Mathematica Sinica, Vol.26, (2010), No.1, pp.169-184, ISSN 1439-8516
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku jsou dokázány redukční věty pro kalibračně přirozené operátory převádějící hlavní konexe a klasické lineární konexe na bázi na řezy libovolného kalibračně přirozeného bandlu. Tyto výsledky jsou pak aplikovány na hlavní prodlužování konexí. Nakonwec jsou popsány všechny takovéto kalibračně přirozené operátory pro některé speciální případy Lieovy grupy G.
 • DOUPOVEC, M., KOLÁŘ, I.:
  Iteration of fiber product preserving bundle functors,
  Monatshefte fuer Mathematik, Vol.134, (2001), No.1, pp.39-50, ISSN 0026-9255
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Užitím teorie weilových algeber je popsána kompozice dvou funktorů definovaných na kategorii fibrovaných variet s m rozměrnými fibry, které zachovávají fibrované součiny.