doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

E-mail:   knoflicek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A1/1228
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor robotiky a robotů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1228

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 6/1986, Ing. (MSc), Faculty of Mechanical Engineering, BUT Brno, Design of Production Machines study branch, focused on Industrial Robots and Manipulators
 • 3/1996, Dr. (Ph.D.), Faculty of Mechanical Engineering, BUT Brno, Designing and Processing Engineering study branch
 • 5/2000, Doc. (Assoc. Prof.), Faculty of Mechanical Engineering, BUT Brno, in Designing and Processing Engineering branch

Přehled zaměstnání

 • 1986-1990: designer of robotized workcells, VUKOV Prešov (SK), detached workplace (company) in Brno (CZ)
 • 1990-2000: assistant, Departement of Production Machines and Industrial Robots, FME BUT Brno
 • 2000-until: associate professor, Institute of Production Machines and Industrial Robots, FME BUT Brno

Pedagogická činnost

 • Lectures of Desing of Machines and Equipment in courses in Institute of Forensic Engineering BUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • Research, development and designing and prototype productioning of university types of mobile robots

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995, Loughborough University of Technology (UK), one semestral study stage under TEMPUS project
 • 2006, Technická univerzita v Žilině (SK), lecture stage under S/Erasmus project
 • 2006, Technická univerzita ve Zvolenu (SK), lecture stage under S/Erasmus project
 • 2009, Technická univerzita ve Zvolenu (SK), lecture stage under S/Erasmus project

 

Univerzitní aktivity

 • 1. 1. 2003 - until, deputy director of Institute of Production Machines, Systems and Robots
 • 1. 2. 2000 - 31. 1. 2006, vicedean for international affairs and faculty developement of FME BUT Brno
 • 1. 2. 2006 - 31. 1. 2014, vicedean for magister study of FME BUT Brno

Projekty

 • Zodpovědný řešitel a realizátor: Autonomní lokomoční robot pro obslužná (hazardní) prostředí, Reg.č.:101/93/0945 (GA ČR Praha). Významné technické dílo: Autonomní lokomoční robot VUTBOT 1
 • Spoluřešitel grantového projektu: Optimalizace a určování elektromechanických veličin u pohonných jednotek lokomočních ústrojí mobilních robotů, č. grantu Fondu vědy FS VUT v Brně: FP 37 97 41
 • Spoluřešitel grantových projektů: Řízení a stavba víceosých robotických systémů, reg. č.:101/93/0944 (GA ČR Praha); Adaptivita koncových efektorů průmyslových robotů, reg. č.:101/94/1344 (GA ČR Praha)
 • Znalecké standardy pro zjišťování technického a ekonomického stavu výrobních strojů, zařízení a systémů, projekt č.: 0801 – FR360801 (FRVŠ Praha 1998)
 • Technologičnost konstrukce a oprav (retrofitingu) výrobních strojů, projekt č.: 1582 F1 – IS 301 582 (FRVŠ Praha 2000)
 • Vedoucí projektu podúkolu číslo 3: Automatická manipulace v technologických pracovištích a ve výrobních systémech (robotizace a výrobní logistika) kdy byl řešen výzkum, vývoj, projekce, konstrukce, výroba, oživení, ověřovací (funkční a provozní) zkoušky, zkušební provoz a praktické užití autonomního lokomočního –mobilního robotu pod názvem VUTBOT 2. Tento robot je určen pro mezioperační dopravu a automatickou manipulaci. Projekt byl řešen v rámci Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (společný projekt ČVUT Praha a SST Praha) v období 2001 až 2004
 • Vedoucí projektu Navigace mobilních robotů Výzkumného záměru Simulační modelování mechatronických soustav, VUT v Brně, FSI, 2005 až 2012
 • vedoucí projektu a spoluřešitel VITRALAB - Virtual Training Laboratory in Automated and Robotized Manufacturing Systems - LdV Transfer of innovation, No: LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530 (noristel TU Košice, spoluřešitel PIAP Varšava)
 • Nositel projektu FRVŠ číslo 1536/2013 A/a Laboratoř průmyslových robotů pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů, řešeno v roce 2013, ukončeno 2014

Citace ostatní (bez autocitací)

68

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.:
  Tools for Visualization of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronic systems and materials, pp.1-5, ISBN 978-83-64056-58-1, (2014), Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronic systems and materials. MSM-2014. 10th International conference,, Opole, 07.07.2014-10.07.2014
 • TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.:
  The Process Simulation Using by Virtual Reality,
  Annals of DAAAM International 2013, pp.1015-1020, ISBN 978-3-901509-97-1, (2014), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013, Zadar, 23.10.2013-26.10.2013
 • SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R.:
  APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION TO INCREASE THE PRODUCTION RATE OF PICKLING LINE,
  MM Science Journal, Vol.20124, (2014), No.3, pp.1-3, ISSN 1805-0646, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • AUGSTE, J.; KNOFLÍČEK, R.; HOLUB, M.; NOVOTNÝ, T.:
  TOOLS FOR VISUALIZATION OF ENERGY FLOWS IN THE CONSTRUCTION OF MACHINE-TOOLS,
  MM Science Journal, Vol.2013, (2013), No.March, pp.392-395, ISSN 1803-1269, MM publishing, s. r. o.,
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • NEUGEBAUER, R.; HIRSCH, A.; PÜRZEL, F.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T.:
  Einsatzmöglichkeiten der Virtual-Reality-Technik in der Universitätsausbildung von Ingenieuren,
  Industrie Management, Vol.2010, (2010), No.6, pp.49-52, ISSN 1434-1980, GITO Verlag GmbH
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; VAVŘÍK, I.:
  Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů,
  ISBN 978-80-214-3765-4, (2010), Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM
  kniha odborná
 • TŮMA, Z.; NOVOTNÝ, T.; KNOFLÍČEK, R.:
  Využití augmented reality (AR) ve výuce robotiky,
  ISBN 978-80-553-0427-4, (2010), Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Robtep 2010, Bardejov - Bardejovské kůpele, 07.06.2010-09.06.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.:
  Tools for Visualization of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronic systems and materials, pp.1-5, ISBN 978-83-64056-58-1, (2014), Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronic systems and materials. MSM-2014. 10th International conference,, Opole, 07.07.2014-10.07.2014

  Článek se zabývá vývojem softwarových nástrojů podporujících proces obrábění za účelem kontroly jednotlivých energetických toků, konkrétně napájení pohonů, proudění vzduchu a chlazení a mazání toku. Zajímavé časové intervaly jsou vybrány a zvýrazní. To umožňuje podstatně jednodušší posouzení vztahu mezi skutečným obrábění úkolu a jeho dopad na spotřeba energie. První část článku se zabývá aplikací vytvořenou pro simulace energetických toků v obráběcím stroji pomocí pokročilého post-zpracování. Že umožňuje software pro výběr, aby přezkoumala pouze zajímavá data pomocí špičky identifikační algoritmus. se zabývá rozvojem vhodných Sankey druhá část diagramy vizualizace.
 • TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.:
  The Process Simulation Using by Virtual Reality,
  Annals of DAAAM International 2013, pp.1015-1020, ISBN 978-3-901509-97-1, (2014), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013, Zadar, 23.10.2013-26.10.2013

  Společnosti mohou v současnoti řešit problém týkající se výrobních systémů mnoha softwareovými řešeními, ale v praxi je známo, že problematickou částí bývá interpretace výsledků pro následující integraci. Jedna z možností je využití rozšířené virtuální reality pro plánování těchto systémů. Tento článek se zabývá konstrukcí experimentálního třídícího pracoviště, jakožto modelu výrobního systému. Slabá místa řešení jsou řešena pomocí rozšířené virtuální reality, který napomáhá simulovat reálný proces. V tomto případě je zobrazován virtuální produkt pohybující se po dopravníku před testování reálného produktu.
 • SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R.:
  APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION TO INCREASE THE PRODUCTION RATE OF PICKLING LINE,
  MM Science Journal, Vol.20124, (2014), No.3, pp.1-3, ISSN 1805-0646, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tento článek popisuje praktickou aplikaci počítačové simulace mořící linky. Oblast modelování a simulace je stejně rozmanitá jako skupina lidí. Každá disciplína vyvinula nebo vyvíjí své vlastní modely a jejich vlastní přístupy a nástroje pro zkoumání těchto modelů.
 • AUGSTE, J.; KNOFLÍČEK, R.; HOLUB, M.; NOVOTNÝ, T.:
  TOOLS FOR VISUALIZATION OF ENERGY FLOWS IN THE CONSTRUCTION OF MACHINE-TOOLS,
  MM Science Journal, Vol.2013, (2013), No.March, pp.392-395, ISSN 1803-1269, MM publishing, s. r. o.,
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  ánek se zabývá nástroji podporující vyšší stupeň zobrazení při posuzování vytížení elektrických spotřebičů instalovaných v obráběcích strojích. Vyšším stupněm zobrazení se rozumí posunutí interpretace výsledků nad běžně užívanými tabulkami, grafy a případné 2D vizualizací. To nám umožnuje podstatně snadnější orientaci ve fázi virtuálního návrhu a kontroly energetické spotřeby nejen obráběcích strojů, ale i jejich konstrukčních uzlů. První část publikace se zabývá možnostmi a uplatněním 3D vizualizace včetně práce s potřebnými vstupními daty. Je zde podrobně popsán postup tvorby potřebných dat pro tvorbu 3D modelu v případě, že nejsou k dispozici. Druhá část se zabývá aplikací, která byla vytvořena pro účely simulace energetických toků v obráběcím stroji. Jsou zde popsány některé překážky, které musí být řešeny a přínosy, které z navržených řešení získá uživatel. Závěrem je stručně popsán další možný vývoj představeného softwaru. Vyvinutý nástroj pro vizualizaci byl aplikován pro stroj FUEQ 125 Efektiv firmy TOS Kuřim ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta strojní, VCSVTT - Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii.
 • NEUGEBAUER, R.; HIRSCH, A.; PÜRZEL, F.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T.:
  Einsatzmöglichkeiten der Virtual-Reality-Technik in der Universitätsausbildung von Ingenieuren,
  Industrie Management, Vol.2010, (2010), No.6, pp.49-52, ISSN 1434-1980, GITO Verlag GmbH
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tento článek nastiňuje potenciál technologií virtuální reality pro univerzitní vzdělávání.