Ing. Daniel Vícha

E-mail:   Daniel.Vicha@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
Zařazení:   Asistent
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   1
Obor:   bez specializace
Téma:   Vývoj mísícího systému pro 3D tisk aditivovaných cemento-kompozitních směsí
Školitel:   doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.