doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

E-mail:   janicek@vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0435

Vzdělání a akademická kvalifikace

Více na mém profilu na LinkedIN nebo na mých webových stránkách.

---

Nottingham Trent University

 • Titul: Master of Laws (LL.M.) - 2015
 • Obor: Podnikové a obchodní právo
 • Závěrečná práce: Právní rámec financování a hospodaření českých veřejných vysokých škol

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Titul: Docent (doc.) - 2005
 • Obor: Řízení kvality
 • Závěrečná práce: Quality management systems for continuing education

Vysoké učení technické v Brně

 • Obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • Titul: Ph.D. - 2000
 • Závěrečná práce: Metody navrhování integrovaných inženýrských informačních systémů

Nottingham Trent University

 • Obor: Business Administration
 • Titul: Master of Business Administration (MBA) - 1997
 • Závěrečná práce: MBA Studies in the Context of the National Education System in the CR

Masarykova univerzita Brno

 • Obor: Teoretická kybernetika a matematická informatika

Vysoké učení technické v Brně

 • Titul: Inženýr (Ing.) - 1989
 • Obor: Letadlová technika – Stavba letadel
 • Závěrečná práce: Návrh lehlého sportovního letounu podle předpisu FAR-23

Vysoká vojenská letecká škola, Košice

 • Obor: Konstrukce a provoz letadel: draky a motory – Inženýrská letecká služba

Přehled zaměstnání

Vysoké učení technické v Brně

 • 02.2022 - dosud: rektor
 • 09.2014 - 01.2022: kvestor
 • 11.2015 - dosud: Fakulta strojního inženýrství - docent
 • 1996 - 2013: Fakulta strojního inženýrství - odborný asistent, pedagog
 • 2001 - 2003: Rektorát - ředitel Centra vzdělávání a poradenství
 • 1994 - 1996: Fakulta podnikatelská -  ředitel Ústavu nadstavbových studií
 • 1990 - 1994: Fakulta strojního inženýrství - odborný asistent

Masarykova univerzita

 • 05.2012 - 08.2014: kvestor
 • 09.2011 - 04.2012: prorektor pro ekonomiku
 • 07.2003 - 08.2011: kvestor
 • 2011 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta - docent
 • 2011 - dosud: Právnická fakulta - docent

Ardonex, a.s.

 • 2000 - 2002: předseda představenstva

Virtual Reality Media, spol. s. r.o.

 • 2000-2001: zástupce ředitele

Instituto Formazione Operatori Aziendali

 • 1997-1999: manažer implementace mezinárodního projektu Phare

Let Kunovice, s.p.

 • 1989-1990: analytik

Pedagogická činnost

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav

 • 1990-1994, 1996-2013 a 2015-dosud
 • současná výuka: Ekonomika a management letecké dopravy

Fakulta podnikatelská, Brno Business School

 • 1994-1996, 1998-2016
 • Studium UK MBA - Strategické řízení

Masarykova univerzita

Ekonomicko správní fakulta

 • 2011-dosud
 • současná výuka: Řízení ve veřejné správě - Strategické řízení

Právnická fakulta

 • 2011-dosud
 • současná výuka: Projektové řízení a Strategické řízení, Studium LL.M. a MPA

Moravian Business School, a.s.

 • 2011-dosud
 • současná výuka: Studium MBA - Strategické řízení, Projektové řízení

Akademické stáže v zahraničí

PHARE Programme Coordination Unit, Budapest, H
European Training Foundation, Torino, I
Ministerstva školství a univerzitní centra distančního vzdělávání, CEE

 • 05.1997-12.1999
 • pracovní pobyt v pozici manažera, Phare Multicountry Programme for Distance Education, řízení implementace Programu, 80 kontaktů a projektů ve 13 zemích střední a východní Evropy; monitorovací návštěvy center a projektů v ALB, BIH, BG, CZE, E, H, LV, LT, MC, PL, RO, SK, SLO

Nottingham Trent University, Nottingham Business School, UK

 • 07.1994-07.1996
 • studijní a pracovní pobyty za účelem řízení a validace studií MBA na Brno Business School FP VUT

Lancashire Enterprices, London, Preston, UK
Nissan Motor Manufacturing, Ltd, Sunderland, UK – Training Department
Lindley Outdoor Training Center, Lindley, Huddersfield, UK
Chartered Institute of Personnel and Development, London, UK

 • 06.1995-08.1995
 • studijní pobyt v rámci projektu British Know How Fund se zaměřením na rozvoj dovedností „training of management trainers“, HRM a plánování vzdělávání a osobního rozvoje v organizacích

Universität Stuttgart, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, D

 • 05.1993-07.1993
 • studijní pobyt

University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering, UK

 • 11.1992-02.1993
 • studijní pobyt

Univerzitní aktivity

Mimouniverzitní aktivity

Masarykova univerzita

 • 2012-2015
 • členství: Vědecká rada MU

Nadace Leoše Janáčka, Brno, CZE

 • 2007-2012, 2019-dosud
 • členství: Správní rada, člen

Český antarktický nadační fond, Praha, CZE

 • 2016-dosud
 • členství: Správní rada, čestný člen

Salzburg Global Seminar

 • 2006-dosud
 • členství: Fellow

CAMBAS, Česká asociace MBA škol, Praha, CZE

 • 2003-dosud
 • členství: Evaluační komise, člen

Chartered Institute of Personnel and Development, London, U.K.

 • 1996-dosud
 • členství: Associate member

Projekty

Dobudování kampusu VUT Pod Palackého vrchem (2014-2015)

Celkový rozpočet projektu: 1,495 mld. Kč.

 • přímé řízení projektu zejména dostavby objektů Středoevropského technologického institutu CEITEC (celkem Kč 695m | 14.500 m2 nových PU)
 • dokončení rekonstrukce budovy A1 Fakulty strojního inženýrství T2 (Kč 615m) a dokončení rekonstrukce budovy Fakulty chemické P118 (Kč 185m)

Rekonstrukce a dostavba historických objektů Masarykovy univerzity v intravilánu města Brna (2003-2014)

Celkový rozpočet projektu 2,6 mld. Kč.

- rekonstrukce historických objektů: zejm. areál Přírodovědecké fakulty, areál Fakulty sociálních studií, areál Fakulty informatiky, Filosofické fakulty, Pedagogické fakulty, Právnické fakulty, Ekonomicko-správní fakulty aj. infrastruktury
- dostavba a rekonstrukce historických objektů – areál Fakulty informatiky CERIT, areál Fakulty pedagogické CVIDOS, areál Filosofické fakulty CARLA, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, financované ze strukturálních fondů EU

Výstavba univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (2003-2014)

Celkový rozpočet projektu: 7,1 mld. Kč.

 • akademického výukového a výzkumného areálu částečně financovaného půjčkou EIB
 • vybudování VaV infrastruktury – CEITEC MU a výzkumných a výukových center Přírodovědecké fakulty: CETOCOEN a CESEB financované ze strukturálních fondů EU

Výstavba výzkumné základny na James Ross Island v Antarktidě (2003-2007)

Celkový rozpočet projektu 90 mil. Kč.

Vývoj a výroba leteckých simulátorů (2000-2002)

ECADS - European Civil Aviation Development Scheme (1999-2003)

Vybudování mezinárodního akreditovaného vzdělávacího systému pro evropské letecké právo a evropské letecké předpisy ve spolupráci s JAA (Joint Aviation Authorities).

PHARE Multi-country programme for Distance Education (1997-1999)

Koordinace a řízení implementace multinárodního programu na vybudování sítě distančního vzdělávání ve 13 zemích střední a východní Evropy. 

Validace kvalifikačních vzdělávacích programů v oblasti managementu a práva do ČR (1994-dosud)

Řízení a koordinace validačního procesu a zajištění systému řízení kvality při přenosu a poskytování mezinárodních kvalifikačních programů MBA, M.Sc. (Management), MPA, LL.M. (Podnikové a obchodní právo), CTD (Certificate in Training and Development), IDE MBA (International Distance Education MBA) ve spolupráci se zahraničními univerzitami pro různé univerzity a vzdělávací instituce v ČR.

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • JANÍČEK, L.; PÍŠTĚK, A.:
  TECHNOLOGICAL TRENDS IN SIMULATION TECHNOLOGY IN AVIATION & PILOT TRAINING,
  ICAS 2004 PROCEEDINGS, pp.864-870, ISBN 0-9533991-6-8, (2004), Optimage Ltd., Edinburgh,UK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004
 • PÍŠTĚK, A.; JANÍČEK, L.:
  TRAINING ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE JAR REGULATIONS IN THE CZECH REPUBLIC,
  ICAS 2004 PROCEEDINGS, pp.861-865, ISBN 0-9533991-6-8, (2004), Optimage Ltd., Edinburgh,UK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004
 • JANÍČEK, L.:
  Human resource and management development as the key element of the organisational development of the higher education institutions
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • JANÍČEK, L.:
  Instituce, ekonomie a politiky EU, Computer Press Brno
  kniha (jiná než odborná)
 • JANÍČEK, L.:
  Metody pro strategické řízení vysokých škol
  studie

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JANÍČEK, L.; PÍŠTĚK, A.:
  TECHNOLOGICAL TRENDS IN SIMULATION TECHNOLOGY IN AVIATION & PILOT TRAINING,
  ICAS 2004 PROCEEDINGS, pp.864-870, ISBN 0-9533991-6-8, (2004), Optimage Ltd., Edinburgh,UK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004

  The article gives an overview of the modern technological aspects in simulation technology used in aviation mainly for pilot training in both civil and military aviation and the use of simulators as the base of computer based training (CBT) for training of aviation personnel.
 • PÍŠTĚK, A.; JANÍČEK, L.:
  TRAINING ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE JAR REGULATIONS IN THE CZECH REPUBLIC,
  ICAS 2004 PROCEEDINGS, pp.861-865, ISBN 0-9533991-6-8, (2004), Optimage Ltd., Edinburgh,UK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004

  Since November 1999 the Institute of Aerospace Engineering FME at the Brno University of Technology has (hereinafter IAE) been implementing the Phare Tempus Project designed to support the implementation of joint European aviation legislation and JAR regulations in the Czech Republic. The Project was implemented in the framework of European Union policy of "Institutional Building" aiming at supporting the process of harmonisation of legislation bases and development of relevant public administration structures in Central and Eastern European countries to support the process of their accession to the European Union.
 • JANÍČEK, L.:
  Human resource and management development as the key element of the organisational development of the higher education institutions
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • JANÍČEK, L.:
  Instituce, ekonomie a politiky EU, Computer Press Brno
  kniha (jiná než odborná)
 • JANÍČEK, L.:
  Metody pro strategické řízení vysokých škol
  studie