doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.

E-mail:   holub@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor výrobních strojů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1221
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor výrobních strojů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1221

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2007, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení
 • 2007, Dipl.-Ing., Technische Universitaet Chemnitz, Fakultaet fuer Maschinenbau, Professur fuer Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik
 • 2012, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2021, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2002, Konstruktér, WALTER s.r.o, Kuřim
 • 2005, Nástrojárna, TYCO Electronics, Kuřim
 • 2006, Konstruktér, KIESELSTEIN GmbH, Chemnitz
 • 2007 - 2008, Konstruktér, KMS Brno s.r.o.  Výroba strojů
 • 2008 - 2012, asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně
 • 2012 - dosud, odborný asistent,  Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vedení bakalářských prací z výrobních strojů a robotiky
 • Vedení diplomových prací z výrobních strojů
 • Školitel specialista doktorského studia pro obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2014 - dosud, přednášky na TU Chemnitz, SRN (volumetrická přesnost obráběcích strojů, praktické využití přístroje LaserTRACER v oblasti zvyšování volumetrické přesnosti obráběcích strojů, volumetrická přesnost velkých obráběcích strojů)
 • 2015 - dosud, přednášky na TU Wien, Rakousko (geometrická přesnost obráběcích strojů - LaserTRACER, Laser Tracker technologie, volumetrická přesnost obráběcích strojů, volumetrická přesnsot velkých obráběcích strojů)
 • 2017 - dosud, přednášky na STU v Bratislavě, Materiálově technická fakulta v Trnavě, Slovensko (volumetrická přesnost 5ti osých obráběcích center)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2008 - dosud, Geometrická přesnost obráběcích strojů
 • 2008 - dosud, Systémový přístup predikce přesnosti obráběcích strojů
 • 2011 - 2018, Ecodesign strojů
 • 2012 - dosud, Aplikace přístrojů Ballbar QC20-W, Laserinterferometr XL-80, LaserTRACER k diagnostice a zvyšování přesnosti obráběcích strojů
 • 2013 - dosud, Přesnost chodu vřeten výrobních strojů, Sipndle Error Analyzer
 • 2014 - dosud, Volumetrická přesnost obráběcích strojů, LaserTRACER, Laser tracker, Siemens VCS
 • 2015 - dosud, INDUSTRY 4.0 v obráběcích strojích a výrobních procesech
 • 2016 - dosud, digitální dvojče obráběcích strojů 

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005 - 2007, studijní pobyt na TU Chemnitz, Německo, Professur für Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik.
 • 03/2009 - 06/2009,  vědecko-výzkumný pobyt na TU Graz, Rakousko, Institut für Fertigungstechnik (geometrická přesnost obráběcích strojů).

Univerzitní aktivity

 • 2012 - dosud, Vedoucí Odboru výrobních strojů na ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 2017 - dosud, Zástupce FSI v International Academy for Production Engineering (CIRP), www.cirp.ne

Mimouniverzitní aktivity

 • 2015 - dosud, Člen redakční rady vědeckého časopisu MM Science Journal (www.mmscience.eu)

Spolupráce s průmyslem

 • 2010, Měření kompozitních materiálů pro stavbu OS, fa. Foller, s.r.o.
 • 2010 - 2011, Měření geometrické přesnsoti obráběcích strojů, fa. Act-in CZ, s.r.o.
 • 2013 - dosud, kontrola a kompenzace obráběcích strojů pomocí Renishaw - QC20-W Ballbar, Renishaw - Laesrinterferometr XL-80, Etalon - LaserTRACER, Laser Tracker
 • 2014, Měření geoemtrické přesnosti OS, TOS Kuřim - OS, a.s.
 • 2014 - 2017, Geometrická přesnost obráběcích strojů, INTEMAC Solutions, s.r.o.
 • 2015, Geometrická přesnost portálových strojů, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.
 • 2015 - 2017, Volumetrická přesnost tříosých frézovacích center - VCS, TAJMAC-ZPS, a.s., SIEMENS, s.r.o.
 • 2017 - dosud, Volumetrická přesnost 5 ti osých frézovacích strojů DMU 75 monoBlock - DMGMORI Czech, s.r.o.
 • 2017 - 2020, Volumetrická přesnost horizontálních freézovacích a vyvrtávacích obráběcích strojů - FERMAT CZ, s.r.o.
 • 2018 - dosud, Zvyšování geometrické přesnosti brousících strojů - TOS ČELÁKOVICE - Slováceké strojírny, a.s. 
 • 2018 - dosud, Zvyšování výrobní přesnosti - Uherský Brod - Slováceké strojírny, a.s.

Klíčová slova

 • Geometrická přesnost
 • Volumetrická přesnost
 • Pracovní přesnost
 • Obráběcí stroje
 • Výrobní stroje
 • Ekodesign
 • INDUSTRY 4.0
 • Digital Twin

Projekty

 • 2009 - 2012, zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/.07.406, člen řešitelského týmu
 • 2009 - 2012, znalosti a dovednosti v mechatronice - Transfer inovací do praxe - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://mechatronika.fme.vutbr.cz/CZ/index.aspx), člen řešitelského projektu
 • 2009 - 2013, NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství, projekt OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002 (http://www.netme.cz), junior researcher
 • 2011-2013, Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/655, člen spoluřešitelského týmu
 • 2011-2013, Podpora vývoje způsobilých strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/780, člen řešitelskeho týmu
 • 2011-2013, Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, člen řešitelského týmu
 • 2013 - 2014, Rozvoj spolupráce v oblasti přesného storjírenství, spolupráce ve výuce, AKTION 68p8, člen řešitelského týmu
 • 2014 - 2016, GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, id projektu FSI-S-14-2401, člen řešitelského týmu
 • 2014 - 2017, Využití progresivních technologií pro efektivnístavbu obráběcích strojů, TA ČR - program ALFA čtvrtá veřejná soutěž, TA04011406, člen řešitelského týmu
 • 2014 - 2016, Online korekce dráhy průmyslových robotů na základě senzorických dat, TA ČR - program ALFA čtvrtá veřejná soutěž, TA04010421, člen řešitelského týmu
 • 2017 - 2018, Rozvoj spolupráce v oblasti měření velkých obrobků, AKTION, 79p4, řešitel
 • 2017 - 2019, Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, id projektu FSI-S-17-4477, člen řešitelského týmu
 • 2018 - 2021, Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP, MPO OP PIK - program APLIKACE VI, id. CZ.01.1.02/0.0./0.0/17_176/0014554, člen řešitelského týmu
 • 2019 - 2020, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství - MESTEC, TN01000071, člen řešitelského týmu
 • 2019 - 2020, Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ, TN01000015, člen řešitelského týmu
 • 2019 - 2022, Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství, DMS OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, člen řešitelského týmu
 • 2019 - 2023, LEVEL-UP: Protocols and strategies for extending the useful life of major capital investments and large industrial equipment, H2020, DT-FOF-06-2019, člen řešitelského týmu
 • 2020  - 2022, Nová generace požárních plošin v přímé spolupráci s MSP, MPO OP PIK - Aplikace, CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020086
 • 2020 - 2023, Výzkum a vývoj v oblasti zvyšování kvality výroby velkých obrobků – přesné a opakovatelné ustavení a měření obrobků, TA ČR - program TREND, id. FW01010012, řešitel
 • 2020 - 2022, Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou, MPO, OP PIK - Aplikace, CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019910
 • 2020 - 2023, Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100, TA ČR - program TREBD, id. FW01010398, člen řešitelského týmu
 • 2020 - 2022, Technologie pro digitální dvojče výrobních systémů, FSI-S-20-6335, člen řešitelského týmu
 • 2021 - 2023, Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace, MPO, OP PIK - Aplikace, CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

126

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

55

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • BLECHA, P.; HOLUB, M.; MAREK, T.; JANKOVÝCH, R.; MIŠÚN, F.; SMOLÍK, J.; MACHÁLKA, M.:
  Capability of measurement with a touch probe on CNC machine tools, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTĚPÁNEK, V.; BRAŽINA, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KOVÁŘ, J.; KROUPA, J.; JELÍNEK, A.:
  Implementation of Industry 4.0 Elements in Industrial Metrology – Case Study,
  Digitizing Production Systems, pp.296-308, ISBN 978-3-030-90421-0, (2021), Springer, Cham
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Symposium for Production Research 2021, Antalya, 07.09.2021-09.09.2021
 • VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BRAŽINA, J.; STANĚK, V.; KROUPA, J.; TŮMA, Z.:
  Industry 4.0 in Educational Process,
  Digital Conversion on the Way to Industry 4.0, pp.324-332, ISBN 978-3-030-62783-6, (2020), Springer, Cham
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Symposium for Production Research 2020, Antalya , 24.09.2020-26.09.2020
 • HOLUB, M.; MAREK, T.; MÁČALA, D.; BEDNÁŘ, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.:
  INFLUENCE OF THE VOLUMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOL ON THE WORKING SPACE SIZE, MM SCIENCE
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BRAŽINA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; STANĚK, V.:
  Virtual commissioning as part of the educational process,
  19th MECHATRONIKA 2020, pp.311-317, ISBN 978-1-7281-5601-9, (2020)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronika 2020, Praha, 02.12.2020-04.12.2020
 • HOLUB, M.; ROSENFELD, J.:
  Geometric Accuracy of Large Machine Tools,
  Acta Mechanica Slovaca, Vol.24, (2020), No.3, pp.56-62, ISSN 1335-2393, Technical University of Kosice
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HOLUB, M.; JANKOVÝCH, R.; VETIŠKA, J.; ŠRÁMEK, J.; BLECHA, P.; SMOLÍK, J.; HEINRICH, P.:
  Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MAREK, J.; HOLUB, M.; MAREK, T.; BLECHA, P.:
  Geometric Accuracy, Volumetric Accuracy and Compensation of CNC Machine Tools,
  Machine Tools - Design, Research, Application, pp.1-19, ISBN 978-1-83962-351-6, (2020), IntechOpen
  kapitola v knize
 • HOLUB, M.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J.:
  A study of the application of volumetric compensation by direct and indirect measurement methods, MM Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.; TŮMA, Z.; KROUPA, J.; KOVÁŘ, J.; BLECHA, P.:
  Case Study of Digitization of the Production Cell,
  Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019, pp.253-262, ISBN 978-3-030-31342-5, (2019), Springer International Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Symposium for Production Research 2019, Vídeň, 28.08.2019-30.08.2019
 • HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.:
  Effect of position of temperature sensors on the resulting volumetric accuracy of the machine tool, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.:
  Geometric Accuracy of Machine Tools,
  Measurement in Machining and Tribology, pp.89-112, ISBN 978-3-030-03821-2, (2019), Springer, Cham
  kapitola v knize
 • HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; POKORNÝ, Z.; JELÍNEK, A.:
  APPLICATION OF A BALLBAR FOR DIAGNOSTICS OF CNC MACHINE TOOLS, MM Science Journal
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.; JANKOVÝCH, R.; ANDRŠ, O.; KOLÍBAL, Z.:
  Capability Assessment of CNC Machining Centres as Measuring Devices, ELSEVIER
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; VALA, M.:
  APPLICATION ON-THE-FLY MEASUEREMENT OF CNC MACHINE TOOLS , MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; HOLUB, M.:
  Dual numbers arithmentic in multiaxis machine error modeling, MM Science
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; MAREK, T.; ŽÁK, Z.:
  GEOMETRIC ERRORS COMPENSATION OF CNC MACHINE TOOL, MM publishing Ltd.
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.:
  Analysis of Machine Tool Spindles under Load,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.2016, (2016), No.821, pp.608-613, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HOLUB, M.; HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; VETIŠKA, J.:
  Three-axes error modeling based on second order dual numbers, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KAŇA, R.:
  VOLUMETRIC COMPENSATION OF THREE-AXIS VERTICAL MACHINING CENTRE
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • HOLUB, M.; KNOBLOCH, J.:
  Geometric accuracy of CNC machine tools,
  Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014, pp.260-265, ISBN 978-80-214-4817-9, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, 03.12.2014-05.12.2014
 • KNOBLOCH, J.; HOLUB, M.; KOLOUCH, M.:
  LASER TRACKER MEASUREMENT FOR PREDICTION OF WORKPIECE GEOMETRIC ACCURACY,
  Engineering mechanics 2014, pp.296-300, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014), Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • FOLLER, B.; HOLUB, M.; ŠESTÁK, J.:
  Acoustic composite laminates with unidirectional fiber reinforcement by novel pultrusion drawing, Springer Netherlands
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.; MICHALÍČEK, M.; VETIŠKA, J.; MAREK, J.:
  Prediction of Machining Accuracy for Vertical Lathes,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.41-48, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Spinger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.:
  Analysis of Machine Tool Spindles under Load,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.2016, (2016), No.821, pp.608-613, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tento článek se zabývá novým experimentálním přístupem k analýze radiální, axiální a naklonění pohyby chyba vřeten obráběcích strojů pod zatížením. Hlavní důraz je kladen na identifikaci pohyby chyba vřetenové za různých provozních podmínek stroj mezi 500 - 5000 ot / min a zatížení v rozmezí 50 - 500 N. Chyby pohybu vřetena se měří na válcový obrobek pomocí kapacitní senzory pro různá zatížení. Analýza měření radiálních, axiálních a pohyby chybových náklon vřetena obráběcích a tvářecích strojů naznačuje závislost zatížení a měří chyby. Integrace měření chyb do nových dynamických modelů multi-tělo vřeten obráběcích strojů, je velmi důležité, pro predikci chování stroje při obrábění Způsob a pro predikci obrobku geometrické přesnosti.
 • HOLUB, M.; HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; VETIŠKA, J.:
  Three-axes error modeling based on second order dual numbers, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Cílem tohoto příspěvku je modelování chyb víceosého obráběcího stroje s využitím duálních čísel druhého druhu a aplikací algebraických metod při výpočtech. Kalkul duálních čísel vyššího řádu nám umožňuje efektivně počítat s příslušnou geometrickou parametrizací. Testujeme model na virtuálních datech určených na základě znalosti chování skutečné stroje. Výsledky našich analýz jsou použity pro popis geometrické přesnosti pracovního prostoru a přinášejí snížení doby měření.
 • HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KAŇA, R.:
  VOLUMETRIC COMPENSATION OF THREE-AXIS VERTICAL MACHINING CENTRE
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  Tento příspěvek posuzuje možnosti použití aplikace volumetrické kompenzace na malém tříosý vertikálním obráběcím centru. Tyto stroje jsou určeny pro obrábění malých obrobků s různými požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost. Malé obráběcí stroje nevykazují velké objemové odchylky v celém pracovním prostoru tak, jak je vidět s středně velké a velké obráběcí centra. Pro otestování objemovou kompenzaci, podrobné měření na malém obráběcím centru (demonstrátoru) byly provedeny před aktivací kompenzace sady; dalších měřeních ověření byly provedeny s aktivovaným kompenzace sady. I když je volumetrická kompenzace nasazena, je nezbytné ověřit, dosažených výsledků vhodným způsobem. Provedená studie bude nabízet relevantní závěry o vhodnosti technologie mají být použity pro vybrané typy obrobků.
 • HOLUB, M.; KNOBLOCH, J.:
  Geometric accuracy of CNC machine tools,
  Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014, pp.260-265, ISBN 978-80-214-4817-9, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, 03.12.2014-05.12.2014

  Tento článek se zaměřuje na identifikaci a interpretaci geometrických chyb CNC obráběcích strojů. Identifikace geometrických chyb hraje velkou roli při budování tzv "map chyba". Tyto mapy lze použít k popisu chování stroje v pracovním prostoru bez zatížení nebo za podmínek dokončovacích operací. Interpretace chybové mapy představuje nástroj pro kontrolu stavu stroj pro uživatele a nabídnout důležité informace pro výrobce stroje. Z těchto informací je možné identifikovat "slabá" místa stroje. Současně, informace o geometrických chyb se používá pro kompenzaci pro obráběcí stroje. Při konstrukci map, výběr měřicího přístroje a okolních podmínkách hraje důležitou roli. Článek se zaměřuje na využití měřicích zařízení LaserTRACER a konstrukce chyb mapy na pracovní ploše horizontální tříosého frézky. Dále popisuje možnosti, jak sledovat pracovního prostoru stroje a jejich vzájemné hodnocení.
 • AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.:
  Tools for Visualization of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronic systems and materials, pp.1-5, ISBN 978-83-64056-58-1, (2014), Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronic systems and materials. MSM-2014. 10th International conference,, Opole, 07.07.2014-10.07.2014

  Článek se zabývá vývojem softwarových nástrojů podporujících proces obrábění za účelem kontroly jednotlivých energetických toků, konkrétně napájení pohonů, proudění vzduchu a chlazení a mazání toku. Zajímavé časové intervaly jsou vybrány a zvýrazní. To umožňuje podstatně jednodušší posouzení vztahu mezi skutečným obrábění úkolu a jeho dopad na spotřeba energie. První část článku se zabývá aplikací vytvořenou pro simulace energetických toků v obráběcím stroji pomocí pokročilého post-zpracování. Že umožňuje software pro výběr, aby přezkoumala pouze zajímavá data pomocí špičky identifikační algoritmus. se zabývá rozvojem vhodných Sankey druhá část diagramy vizualizace.