Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.

E-mail:   sehnalova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor matematické analýzy
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1828

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2001-31.08.2007, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, obor Výpočetní technika a informatika, Ing.
 • 01.09.2007-27.09.2011, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, obor Výpočetní technika a informatika, Ph.D.

Akademické stáže v zahraničí

 • 06.02.2006-30.06.2006, The Netherlands, Utrecht University, Erasmus programme Utrecht University, studium v rámci magisterského studia využitím programu Erasmus
 • 15.09.2008-31.07.2009, New Zealand, Department of Mathematics, University of Auckland, research with prof. J. Butcher Ústav matematiky, University of Auckland, výzkumná stáž u prof. J. Butchera
 • 04.01.2011-22.03.2011, New Zealand, Department of Mathematics, University of Auckland, research with prof. J. Butcher Ústav matematiky, University of Auckland, výzkumná stáž u prof. J. Butchera

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • SEHNALOVÁ, P.; BUTCHER, J.:
  Predictor–corrector Obreshkov pairs,
  COMPUTING, Vol.95, (2013), No.5, pp.355-371, ISSN 0010-485X, Springer-Verlag Wien
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUNOVSKÝ, J.; SEHNALOVÁ, P.; VALENTA, V.:
  Convergence of partial differential equations,
  International Conference on Computer Modelling and Simulation, pp.1-8, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Conference on Computer Modelling and Simulation - CSSim 2011, Brno, 05.09.2011-07.09.2011
 • KUNOVSKÝ, J.; SEHNALOVÁ, P.; ŠÁTEK, V.:
  Explicit and Implicit Taylor Series Based Computations,
  8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, pp.587-590, ISBN 978-0-7354-0831-9, (2010), American Institute of Physics
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Rhodes, Greece, 19.09.2010-25.09.2010
 • Kunovský Jiří, Sehnalová Pavla, Šátek Václav:
  Stability and Convergence of the Modern Taylor Series Method
 • KALUŽA, V.; KUNOVSKÝ, J.; SEHNALOVÁ, P.; KOPŘIVA, J.:
  Technical Initial Problems and Automatic Transformation,
  2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, pp.75-80, ISBN 978-0-7695-3795-5, (2009), IEEE Computer Society
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: International Conference on Computer Modelling and Simulation 2009, Brno, 07.09.2009-09.09.2009
 • SEHNALOVÁ, P.; KUNOVSKÝ, J.; KALUŽA, V.; KOPŘIVA, J.:
  Using differential equations in electrical circuits' simulation,
  International Journal of Autonomic Computing, Vol.1, (2009), No.2, pp.192-201, ISSN 1741-8569
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUNOVSKÝ, J.; ZBOŘIL, F.; DROZDOVÁ, M.; SEHNALOVÁ, P.; PETŘEK, J.:
  Multi-rate Integration and Modern Taylor Series Method,
  Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008, pp.386-391, ISBN 0-7695-3114-8, (2008), IEEE Computer Society
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: 10th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge, 01.04.2008-03.04.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SEHNALOVÁ, P.; BUTCHER, J.:
  Predictor–corrector Obreshkov pairs,
  COMPUTING, Vol.95, (2013), No.5, pp.355-371, ISSN 0010-485X, Springer-Verlag Wien
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Kombinace dvojic prediktor-korektor (PEC) založené na Adamsových metodách lze zobecnit na metody vyšších derivací využívající Obreshkovovy kvadraturní vzorce. Je vhodné sestavit dvojice typu prediktor-korektor jako dvojice typu explicitní metoda (Adams-Bashforthova metoda) a implicitní metoda (Adams-Moultonova metoda). Tato práce se zaměřuje na jeden zvláštní případ metody čtvrtého řádu obsahující dvoukrokový prediktor, který je následován jednokrokovým korektorem, a kdy oba obsahují druhé derivace. U metod typu prediktor-korektor vždy existuje možnost volby, tzv. módu metody, v této práci uvažujeme o PEC módu i PECE módu. Reprezentace Adamsových metod pomocí Nordsieckovy transformace, kterou vyvinul C. W. Gear a další, je velmi vhodná pro metody využívající vyšší derivace a také pro implementaci proměnlivého integračního kroku. V první části práce jsou vysvětleny základní aproximace použité pro výpočet dvojic prediktor-korektor. Dvojice jsou následně zapsány pomocí členů Obreshkovovy kvadratury a v další části přeformulovány do Nordsieckovy transformace, která poskytuje rozšířit řešení pro proměnlivý integrační krok. Jsou také prezentovány numerické testy a příklady jako Prothero-Robinson a Kepler problem, které ilustrují sílu tohoto přístupu.