doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.

E-mail:   jebacek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Docent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009 - Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství - doc.
 • 1996 - 1999 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Specializace: Konstrukční a procesní inženýrství – postgraduální studium
 • 1991 - 1996 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Specializace: stavba letadel

Přehled zaměstnání

 • 2009 - dosud, docent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2002 – 2009 odborný asistent, Letecký ústav, VUT v Brně, FME
 • 1999 – 2002 asistent, Letecký ústav, VUT v Brně, FME
 • 1998 – 1999 technický pracovník, Letecký ústav, VUT v Brně, FME

Pedagogická činnost

 • Diplomový projekt (M2325) (OD5)
 • Seminář k diplomové práci (M2325) (ODS)
 • Zkoušení letadel (OZK)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2002 – řešitel grantového úkolu č. FP 320051, Měření vyvažovacího zatížení letounu TL-2000 Sting
 • 2001 – řešitel grantového úkolu č. FP 310046, Měření zatížení vodorovných ocasních ploch malého sportovního letounu za letu
 • 1999 – řešitel grantového úkolu č. FP 380038, Cejchování snímačů zatížení vodorovných ocasních ploch malého sportovního letounu pro měření za letu
 • 1998 – řešitel grantového úkolu č. FV 380009/98, Letová měření pevnostních veličin, letových výkonů a vlastností malých letadel

Akademické stáže v zahraničí

2009 - TAMK University of Applied Sciences, Tampere, Finsko, stáž v rámci projektu Erasmus

Ocenění vědeckou komunitou

 • V roce 1996 získána cena ministra školství

Citace ostatní (bez autocitací)

5

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • JEBÁČEK, I.; VANĚK, F.:
  Main landing gear of the L410 NG aircraft, Lú, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • JEBÁČEK, I.; VANĚK, F.:
  Static strength test of Stemme TSA-M/S6-RT outer wing structure, LÚ, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • AUGUSTIN, P.; JEBÁČEK, I.:
  STATIC AND FATIGUE TESTS OF 240%-CFRP-TUBES CONNECTIONS, LÚ, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • JEBÁČEK, I.; HORÁK, M.:
  Possibilities and methods of in-flight loading measurement,
  AVIATION, Vol.16, (2012), No.2, pp.47-50, ISSN 1648-7788, Vilnius Gediminas Technical University
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • AUGUSTIN, P.; JEBÁČEK, I.:
  METHODOLOGY OF STATIC AND FATIGUE TESTS OF 240%-CFRP-TUBES CONNECTIONS, LÚ, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • JEBÁČEK, I.:
  MEASUREMENT OF THE STRAIN AND BENDING MOMENT ON THE WING OF AN AIRCRAFT AND USING OF THESE FINDINGS FOR FATIGUE TEST,
  27th Congress of International Council of Aeronautical Sciences, pp.1-7, ISBN 978-0-9565333-0-2, (2010), Optimage Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, NICE, 20.09.2010-23.09.2010
 • JEBÁČEK, I.:
  VERIFICATION OF AERODYNAMIC CHARACTERISTIC BY IN FLIGHT MEASUREMENTS,
  Letecký zpravodaj, Vol.2010, (2010), No.1, pp.60-62, ISSN 1211-877X, Czech Aerospace Manufacturers Association
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • JEBÁČEK, I.:
  Návrh a realizace moderních metod zkoušení leteckých konstrukcí
  habilitační práce
 • JEBÁČEK, I.:
  FUSELAGE TEST OF A SMALL AIRCRAFT ACCORDING CS-23 REQUIREMENTS,
  AVIATION Research Journal of Vilnius Gediminas Technical University, Vol.2009, (2009), No.13, pp.26-33, ISSN 1822-4180, Vilnius Gediminas Technical University
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education 2008, Brno, Hotel Continental, 16.10.2008-17.10.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JEBÁČEK, I.; Šplíchal, J.:
  Composite specimens, Lú, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

  Testy kompozitních vzorků a kvalifikace materíálů. Materiál bude použit pro prototyp nového letounu
 • JEBÁČEK, I.; VANĚK, F.:
  Main landing gear of the L410 NG aircraft, Lú, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

  Drop testy s roztočeným kolem a měření vertikální a horizontální síly
 • JEBÁČEK, I.; VANĚK, F.:
  Static strength test of Stemme TSA-M/S6-RT outer wing structure, LÚ, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

  Statická zkouška pevnosti vnějšího křídla letadla pro stanovení jeho únosnosti
 • JEBÁČEK, I.; HORÁK, M.:
  Possibilities and methods of in-flight loading measurement,
  AVIATION, Vol.16, (2012), No.2, pp.47-50, ISSN 1648-7788, Vilnius Gediminas Technical University
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Úkolem bylo stanovit zatížení na křídle malého sportovního letounu v závislosti na režimu letu a zároveň i napětí ve vybraných místech konstrukce v závislosti režimu letu.
 • JEBÁČEK, I.:
  MEASUREMENT OF THE STRAIN AND BENDING MOMENT ON THE WING OF AN AIRCRAFT AND USING OF THESE FINDINGS FOR FATIGUE TEST,
  27th Congress of International Council of Aeronautical Sciences, pp.1-7, ISBN 978-0-9565333-0-2, (2010), Optimage Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, NICE, 20.09.2010-23.09.2010

  Úkolem bylo stanovit napětí a ohybové momenty na křídle malého sportovního letounu v závislosti na režimu letu.