doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.

E-mail:   starha@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/starha
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor počítačové grafiky a geometrie
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1927
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor počítačové grafiky a geometrie
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1927

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1992, SOU elektrotechnické Purkyňova 97 Brno, obor Mechanik-elektronik
 • 1998, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně, obor Matematické inženýrství
 • 2004, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Matematické inženýrství
 • 2015, doc. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 1999 - 2004 asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2004 - 2014 odborný asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2015 - dosud docent ÚM FSI VUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu

Projekty

 • 2002 - Projekt FRVŠ 374/2002 Multimediální podpora výuky předmětu Struktura a skladba potravin
 • 2004 - Projekt FRVŠ 1471/2004 Multimediální učební pomůcky k výuce veterinární etologie
 • 2005 - Projekt FRVŠ 1823/2005 Zobrazování projevů chování zvířat
 • 2005 - Projekt FRVŠ 855/2005 Interaktivní učební text pro výuku předmětu Struktura a skladba potravin
 • 2006 - Projekt FRVŠ 2345/2006 Multimediální studijní prameny o chování zvířat
 • 2007 - Projekt FRVŠ 476/2007 Podpora výuky numerických metod analýzy obrazu
 • 2007 - Projekt FRVŠ 542/2007 Multimediální dokumentace chování zvířat
 • 2008 - Projekt FRVŠ 596/2008 Multimediální doplňky pro výuku chování zvířat
 • 2009 - Projekt FRVŠ 235/2009 Modernizace počítačové učebny pro podporu projektové výuky matematických předmětů
 • 2012 - Projekt FRVŠ 238/2012 Zavedení nového předmětu "Geometrie a počítačová grafika"
 • 2013 - Projekt FRVŠ 1101/2013 Počítačové laboratoře s podporou multi-touch technologií

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

29

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

33

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M.:
  Application of image analysis method to detection and counting of glass fibers from filter samples, Taylor and Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.:
  Decomposition of a Bunch of Objects in Digital Images, Springer International Publishing
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; TREMLOVÁ, B.:
  Numerical Analysis of Color Hue Component in Digital Images,
  Mendel 2011, pp.497-503, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
 • VOSTATKOVÁ, K.; ŠTARHA, P.; KALÁB, P.; BLAHOVÁ, J.; BARANYIOVÁ, E.:
  Postnatal Development of the Urine Cortisol/Creatinine Ratio in the Dog,
  ACTA VETERINARIA BRNO, Vol.77, (2008), No.4, pp.509-513, ISSN 0001-7213, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VOSTATKOVÁ, K.; BARANYIOVÁ, E.; ŠTARHA, P.:
  Postnatální vývoj projevů chování štěňat,
  Ochrana zvířat a welfare 2008, pp.509-513, ISBN 978-80-7305-046-7, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Ochrana zvířat a welfare 2008, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno, 24.09.2008-24.09.2008
 • TREMLOVÁ, B.; POSPIECH, M.; HUBÁLKOVÁ, Z.; ŠTARHA, P.; MALCOVÁ, V.; RENČOVÁ, E.:
  Quantitative histological analysis of model samples,
  ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, Vol.58, (2007), No.1/2, pp.405-408, ISSN 0003-925X, Buchdruckerei P.Dobler GmbH & Co.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; POSPIECH, M.; RANDULOVÁ, Z.; PAŽOUT, V.:
  Histologické vyšetření mechanicky získaného drůbežího masa,
  Hygiena Alimentorum XXVII, pp.263-266, ISBN 80-7148-055-X, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Hygiena Alimentorum XXVII, Štrbské Pleso, 18.05.2006-20.05.2006
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; POSPIECH, M.; BUCHTOVÁ, H.; RANDULOVÁ, Z.:
  Histological Analysis of different kinds of mechanically recovered meat,
  ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, Vol.57, (2006), No.5/6, pp.85-91, ISSN 0003-925X, Buchdruckerei P.Dobler GmbH & Co.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; BUŇKA, F.; GISTINGROVÁ, Z.; HRABĚ, J.:
  The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples,
  ACTA VETERINARIA BRNO, Vol.75, (2006), No.2, pp.419-425, ISSN 0001-7213, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; VLKOVÁ, E.:
  Utilization of mathematical processing of retinal images with use of adaptive contrast control (ACC) method to detect quantity of vascular endings,
  European Journal of Ophthalmology, Vol.15, (2005), No.6, pp.782-786, ISSN 1120-6721, WICHTIG EDITORE
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; BUCHTOVÁ, H.:
  Comparison of merphological and chemical parameters of different kinds of mechanically recovered meat,
  46.Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", pp.655-659, ISBN 3-938026-60-X, (2005), DVG Service GmbH
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 46.Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", Garmisch-Partenkirchen, 27.09.2005-30.09.2005
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; BUŇKA, F.; GISTINGROVÁ, Z.; HRABĚ, J.:
  Using image analysis to determine size and shape of fat globules in soft cheeses,
  46.Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", pp.660-665, ISBN 3-938026-60-X, (2005), DVG Service GmbH
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 46.Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", Garmisch-Partenkirchen, 27.09.2005-30.09.2005
 • HÁJEK, D.; KOLÁŘ, P.; MAINI, P.; ŠTARHA, P.:
  Extracellular volume regulation and growth,
  Medical Hypotheses, Vol.64, (2005), No.2, pp.303-306, ISSN 0306-9877, CHURCHILL LIVINGSTONE
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Kvantitativní histologické stanovení kostní tkáně v masných výrobcích pomocí analýzy obrazu,
  Veterinářství. Profi Press, s.r.o. GJ , Vol.2004, (2004), No.11, pp.652-655, ISSN 0506-8231
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M.:
  Význam matematického zpracování obrazu u diabetické retinopatie,
  Česká a slovenská oftalmologie, pp.160-170, ISSN 1211-9059, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: III. Vejdoského olomoucký vědecký den, Olomouc, 23.03.2002
 • KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M.:
  Importance of mathematical analysis of the retina image in diabetic retinopathy. Importance of mathematical analysis of the retina image in diabetic retinopathy,
  Česká a slovenská oftalmologie, Vol.2003, (2003), No.3, pp.160-170, ISSN 1211-9059, Česká Lékařská Společnost J. Ev. Purkyně
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Bone tissue determination in meat products by use of Image analysis,
  Fleischwirtschaft International, pp.47-53, ISSN 0179-2415
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Histologické stanovení rostlinných součástí v masných výrobcích - kvantitativní hodnocení analýzou obrazu,
  XXXII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Sborník, pp.73-75, ISBN 80-7305-438-8, (2002), VFU Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXXII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 16.10.2002
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Die Bewertung der histologischen Methoden zum Nachweis der pflanzlichen Bestandteile in den Fleischerzeugnissen mit Rücksicht auf die Anwendung des Bild-Analyse-System,
  43.Arbeitstagung des "Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene", Vorträge und Poster, pp.838-942, ISBN 3-936815-59-3, (2002), DVG Service GmbH
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 43.Arbeitstagung des "Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene", Garmisch-Partenkirchen, 24.07.2002
 • KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M.:
  The Importance of Mathematical Processing of Retinal Images in Diabetic Retinopathy
  přednáška
  akce: 12th Meeting of the European Association for the Study of Diabetic Eye Complication (EASDec), Udine, 24.05.2002
 • KOLÁŘ, P.; HÁJEK, D.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLER, M.:
  Hodnocení stupně závažnosti diabetické retinopatie pomocí matematické analýzy obrazu sítnice
  přednáška
  akce: III. Vejdoského olomoucký vědecký den, Olomouc, 23.03.2002
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Využitie analýzy obrazu pre stanovenie kostného tkaniva v mäsových výrobkoch,
  Hygiena Alimentorum XXIII, Zborník prednášok a posterov, pp.60-65, ISBN 80-7148-049-5, (2002), University of Veterinary Medicine
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Hygiena Alimentorum XXIII, Štrbské Pleso, 05.06.2002
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Využití anlýzy obrazu při histologickém vyšetření masných výrobků. Digitální mikroskopie a analýza obrazu,
  Digitální mikroskopie a anlýza obrazu, (2002)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Die qualitative und quantitative histologische Untersuchung der Geflügelfleischprodukte,
  42. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", pp.663-669, ISBN 3-935747-11-X, (2002), Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 42. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", Garmisch-Partenkirchen, 25.09.2001-25.09.2001
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Histometric evaluation of meat products - determination of area and comparison of results obtained by histology and chemistry,
  Czech J. Food Scencies (Special Isue), pp.101-106, ISSN 1212-1800
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Histometric Evaluation of Meat Products - Determination of Size and Number of Objects,
  Czech J. Food Scencies (Special Isue), pp.175-180, ISSN 1212-1800
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M.:
  The Importance of Mathematical Processing of Retinal Images in Diabetic Retinopathy,
  European Journal of Ophthalmology, pp.167-167, ISSN 1120-6721
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 12th Meeting of the European Association for the Study of Diabetic Eye Complication (EASDec), Udine, 24.05.2002
 • KOLÁŘ, P.; HÁJEK, D.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLER, M.:
  Matematické zpracování obrazu sítnice a jeho využití v diagnostice a terapii diabetické retinopatie
  přednáška
  akce: 9. výroční sjezd české oftalmologické společnosti, Brno, 05.10.2001
 • KOLÁŘ, P.; HÁJEK, D.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLER, M.:
  Matematické zpracování obrazu sítnice metodikou identifikace kapilárních zakončení
  přednáška
  akce: 9. výroční sjezd české oftalmologické společnosti, Brno, 05.10.2001
 • TREMLOVÁ, B., ŠTARHA, P.:
  DAS BILD-ANALYSE-SYSTEM UND IHRE ANWENDUNG FÜR LEBENSMITTELUNTERSUCHUNG,
  41. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", pp.582-587, ISBN 3-930511-93-2, (2001), Offset Kőhler KG - Kiesweg 23 - 35396 Giessen
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 41. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene", Garmisch-Partenkirchen, 25.09.2000-28.09.2000
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.:
  Kvantitativní histologické vyšetření masných výrobků - využití obrazové analýzy,
  Sborník - XXXI. Lenfeldovy a Höklovy dny, pp.102-102, ISBN 80-7305-420-5, (2001), VFU Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXXI. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 17.10.2001-17.10.2001
 • ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; KARÁSKOVÁ, J.; KOLÁŘ, P.; DRUCKMÜLLER, M.; VLKOVÁ, E.; SOUČEK, P.:
  The Identification of Capillary Endings in Proliferative Rethinopathy,
  Computer Assisted Fundus Image Analysis, pp.16-19, (2000), Internet
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Internation Workshop on Computer Assisted Fundus Image Analysis, Herlev Hospital, Copenhagen, Denmark, 01.11.2000

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M.:
  Application of image analysis method to detection and counting of glass fibers from filter samples, Taylor and Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The paper describes an in-house software, which can analyze images of filter samples. It detects and counts the fibers according to NIOSH 7400 methodology. The fiber count is important in order to calculate fiber numbers or concentrations.
 • ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; TREMLOVÁ, B.:
  Numerical Analysis of Color Hue Component in Digital Images,
  Mendel 2011, pp.497-503, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011

  Je diskutována matematická metoda měření intenzity barvy v digitálním obraze a její využití pro histologické vyšetření vzorků masných produktů. Zaměřili jsme se hlavně na identifikaci a následnou analýzu kostních úlomků v mechanicky separovaném mase.
 • TREMLOVÁ, B.; POSPIECH, M.; HUBÁLKOVÁ, Z.; ŠTARHA, P.; MALCOVÁ, V.; RENČOVÁ, E.:
  Quantitative histological analysis of model samples,
  ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, Vol.58, (2007), No.1/2, pp.405-408, ISSN 0003-925X, Buchdruckerei P.Dobler GmbH & Co.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Histological methods are based on simple principles, however, they require some experience. These are usually qualitative methods, but they enable a quantitative evaluation, too. the aim of the present study was to compare several methods of quantitative histological analysis of plant origin components in model samples. The results demonstrated that it is possible to determine the content of ingredients relatively accurately, in particular when using image analysis and targeted staining methods.
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; POSPIECH, M.; BUCHTOVÁ, H.; RANDULOVÁ, Z.:
  Histological Analysis of different kinds of mechanically recovered meat,
  ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, Vol.57, (2006), No.5/6, pp.85-91, ISSN 0003-925X, Buchdruckerei P.Dobler GmbH & Co.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Generally speaking, mechanically recovered meat is relativly non-standard raw material. At present, milder production technologies are used, and the product obtained usually has a low czlcium (bone) content an its structure is similar to that of minced meat. In the present study, histological examinations (Green Trichrome and Alizarine Red staining) were used to qualitatively and semi-quantitatively compare samples of mechanically recovered meat (MRM) manufactured under different conditions. The examination was focused on the evaluation of muscles, fat, collagennous connective tissue and bone fragment contents by histological as well as chemical methods.
 • TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; BUŇKA, F.; GISTINGROVÁ, Z.; HRABĚ, J.:
  The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples,
  ACTA VETERINARIA BRNO, Vol.75, (2006), No.2, pp.419-425, ISSN 0001-7213, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Model cheese samples from 4 independent productions were heat sterilized (117 C, 20 minutes), after the melting process and packing with an aim to prolong their durability. The objective of the, study was to assess changes in the size and shape of fat globules due to heat sterilization by using, image analysis methods. The study included a selection of suitable methods of preparation mounts,, taking microphotographs and making overlays for automatic processing of photographs by image, analyser, ascertaining parameters to determine the size and shape of fat globules and statistical, analysis of results obtained.