Ing. Róbert Šošovička, Ph.D.

E-mail:   sosovicka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Odborný asistent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ph.D., FSI VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství, specializace Stavba letadel
 • 1997, Ing., FSI VUT v Brně, obor Letadlová technika, specializace Stavba letadel
 • 1992, SOU Letecko-opravárske Trenčín, Letecký mechanik

Přehled zaměstnání

 • 1992, letecký mechanik, ZVL Považská Bystrica
 • 2000-2011, technický pracovník, VUT v Brně
 • 2012 -       , Research and developement scientist, Honeywell International, Brno

Pedagogická činnost

 • 1998-2006, Mechanika letu I, Letové výkony, Cvičení, (obor Stavba letadel)
 • 2005, Mechanika letu II, Letové vlastnosti, Cvičení, (obor Stavba letadel)
 • 2006 - 2007, Aerodynamika a mechanika letu - část mech. letu, Přednášky a cvičení
 • 2008 - 2011, Aerodynamika a mechanika letu, Přednášky a cvičení, (obor Provoz letadel)
 • 2009 -         , Výkonnost, Garant předmetu, přednášky, cvičeni,  (obor Profesionální pilot)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1998, spoluřešitel grantového úkolu, FV 380019/98, Řešení neustálených případů obtékání těles a zobrazení výsledků
 • 1998, spoluřešitel grantového úkolu č.FV 380009/98, Letová měření pevnostních veličin, letových výkonů a vlastností malých letadel
 • 1998-2004, účast na výzkumném záměru Experimentální výzkum aerodynamických charakteristik na létajících laboratoří, č.MSM 262 100005
 • 2000, účast na projektu Podpora vývoje letounu nové generace, studie letounu VUT 100, Projekt výzkumu a vývoje programu MPO ČR, Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologii, CVVL
 • 2002, řešitel grantového úkolu č.FP 320054, Kalibrace pitot-statického systému letounu různými metodami
 • 2003, spoluřešitel grantového úkolu č.FP 330056, Experimentální určování polohových úhlů letounu v prostoru
 • 2004, řešitel grantového úkolu č.BD 134 3068, Měření stoupacích rychlostí lehkého letounu
 • |2005, řešitel grantového úkolu č.BD 135 3055, Měření délek vyletů a přistání

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M.; FRIEDL, J.:
  GROUND MOBILE LABORATORY FOR MEASUREMENT OF AIRFOIL AERODYNAMICS CHARACTERISTICS,
  PROCEEDINGS ICAS 2006, pp.3-9, ISBN 0-9533991-7-6, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Hamburg, 03.09.2006-08.09.2006
 • KOUŘIL, M.; DANĚK, V.; ŠOŠOVIČKA, R.:
  Measurement of aerobatic flight characteristics,
  4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD2006, pp.41-46, ISBN 80-7043-486-4, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006, University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering, 11.09.2006-13.09.2006
 • FRIEDL, J.; KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.:
  Airfoil Pressure Distribution Measurement on Ground Mobile Laboratory,
  Letecký zpravodaj, Vol.2005, (2005), No.3, pp.44-46, ISSN 1211-877X, Czech Aerospace Manufactures Association / AVL.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: CLKV 2005, Holany, 03.11.2005-04.11.2005
 • ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M.:
  Měření stoupacích rychlostí lehkého letounu,
  FSI Junior konference 2004, pp.1-10, (2005), FSI, VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M.:
  The Usage of GPS at Flight Performance Measurements,
  Book of Abstracts, pp.127-128, ISBN 80-7043-330-2, (2004), ZČU v Plzni
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2nd International PhD Conference on Mechnical Engineering - PhD2004 , Srní, 08.11.2004-10.11.2004
 • ŠOŠOVIČKA, R.:
  Metodika měření a vyhodnocování letových výkonů letounu,
  ISBN 80-214-2751-5, (2004), VUT Brno
  dizertace
 • KOUŘIL, M., ŠOŠOVIČKA, R.:
  OPTICKÉ GYRO V APLIKACI PRO MĚŘENÍ DYNAMICKÉ STABILITY LETOUNU,
  PhD 2003, pp.37-41, ISBN 80-7043-246-2, (2003), Západočeská Univerzita v Plzni
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: I. Konference PhD studentů konstrukčních oborů, Srní, 10.11.2003-12.11.2003
 • KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.; DANĚK, V.; JEBÁČEK, I.:
  The Dynamic Measurement Unit Application for The Measurement of Light Aircraft Flight Characteristics,
  Transport means-2003, pp.69-73, ISBN 9955-09-511-3, (2003), Kaunas University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Sborník Economics and Management, Litva, 01.01.2001-01.01.2001
 • ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M.:
  Kalibrace pitot-statického systému letounu různými metodami,
  FSI Junior konference 2002, pp.232-235, ISBN 80-214-2290-4, (2002), Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference, Brno, 09.12.2002-13.12.2002
 • ŠOŠOVIČKA, R.; FORETNÍK, P.:
  Využití GPS při měření hluku letadel,
  Letecký zpravodaj, Vol.2002, (2002), No.3, pp.70-72, ISSN 1211-877X, VZLÚ, a.s.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DANĚK, V.; KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.:
  Design of the Flying Airfoil Testbed,
  Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany, pp.375-379, ISBN 80-7100-970-9, (1999), Vojenský letecký technický skúšobný ústav Košice
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany, Košice, 21.10.1999-21.10.1999
 • Šošovička Róbert:
  Vliv vychýlení klapky na aerodynamické charakteristiky nadkritického profilu

Seznam publikací na portálu VUT