Ing. Marek Štroner, Ph.D.

E-mail:   stroner@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1626
Telefon:   +420 54114 2612

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1992, SPŠ strojnická v Brně, obor strojírenská technologie
 • 1999, Ing., FSI VUT v Brně, obor technologie obrábění
 • 2003, Ph.D., FSI VUT v Brně, obor technologie tváření kovů a plastů

Přehled zaměstnání

 • 1992-1993, technolog v Královopolské strojírně v Brně
 • 2000-2003, interní doktorand, ÚST FSI VUT v Brně
 • 2003-dosud, odborný asistent, odbor technologie tváření kovů a plastů ÚST FSI VUT v Brně,

Vědeckovýzkumná činnost

 • oblast technologie tváření

Projekty

 • Systém pro hodnocení a racionalizaci manipulačních logistických procesů 2003

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠTRONER, M.:
  Technologie spojování materiálů procesních zařízení,
  TECHNOLÓGIA 2007, pp.492-498, ISBN 978-80-227-2712-9, (2007), Strojnická fakulta
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007, Bratislava, 19.09.2007-20.09.2007
 • ŠTRONER, M.:
  System for minimising the cost of logistic processes,
  DAAAM, pp.447-448, ISBN 3-901509-34-8, (2003), DAAAM international Vienna 2003
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: DAAAM, Sarajevo, Bosna a Herzegovina, 22.10.2003-25.10.2003
 • ŠTRONER, M.:
  Expertní systém pro minimální náklady na logistický proces KAUZA-X,
  CO-MAT-TECH 2003, pp.1016-1019, ISBN 80-227-1949-8, (2003), Vydavatelství STU v Bratislavě
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CO-MAT-TECH 2003, Trnava, 16.10.2003-17.10.2003
 • ŠTRONER, M., KRUŽÍK, M.:
  Znalost průmyslové výroby-klíč k úspěchu,
  EDMAN 03, pp.317-326, ISBN 80-86596-25-7, (2003), Ing. Milan Brejcha
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: EDMAN 03, Brno, 28.08.2003-28.08.2003
 • HLAVENKA, B., ŠTRONER, M.:
  System for Minimising the Cost of Logistic Processes,
  DAAAM International Scientific Book 2002, pp.233-245, ISBN 3-901509-30-5, (2002), Branko Katalinic TU Wien
  kapitola v knize
 • HLAVENKA, B., ŠTRONER, M.:
  Minimising the Cost of Logistic Processes,
  12th DAAAM International Conference, pp.183-189, ISBN 3-901509-19-4, (2001), Viena University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12 DAAAM International Conference, Jena, Germany, 24.10.2001-27.10.2001
 • HLAVENKA, B., ŠTRONER, M.:
  Náklady na logistické procesy musí být minimální,
  Mezinárodní vědecká konference TRANSFER 2001, pp.210-215, ISBN 80-88914-46-9, (2001), Trenčianská univerzita
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní vědecká konference TRANSFER 2001, Trenčín, 23.10.2001-24.10.2001

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠTRONER, M.:
  Technologie spojování materiálů procesních zařízení,
  TECHNOLÓGIA 2007, pp.492-498, ISBN 978-80-227-2712-9, (2007), Strojnická fakulta
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007, Bratislava, 19.09.2007-20.09.2007

  Technologie zaválcování trubek je poměrně složitý deformační proces, pokud chceme na daném materiálu dosáhnout dobrého stupně zaválcování trubek v trubkovnici. V praxi existují však kromě deformačních způsobů spojení částí provozních zařízení, také spojení nedeformační, tzn. fyzikálně tepelná, jejichž spoje mají v některých případech nezastupitelné místo. V daném příspěvku je tedy rozebrán teoretický způsob vzniku deformačního spoje u trubek a trubkovnic, ale také možné spoje za pomocí svařování a to u provozních zařízení.
 • ŠTRONER, M.:
  System for minimising the cost of logistic processes,
  DAAAM, pp.447-448, ISBN 3-901509-34-8, (2003), DAAAM international Vienna 2003
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: DAAAM, Sarajevo, Bosna a Herzegovina, 22.10.2003-25.10.2003

  Před rokem byla prezentována a publikována nová koncepční teorie expertního systému KAUZA-X. Systém byl odvozen od teorie kauzálních umístění a definici elementárních pohybových operací. Kritériem optimalizace se stala energetická náročnost, přičemž pro novou verzi expertního systému KAUZA-X se staly kritériem optimalizace pořizovací a provozní náklady. Expertní sytém je vytvořen v prostředí Borland Delphi.
 • ŠTRONER, M.:
  Expertní systém pro minimální náklady na logistický proces KAUZA-X,
  CO-MAT-TECH 2003, pp.1016-1019, ISBN 80-227-1949-8, (2003), Vydavatelství STU v Bratislavě
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CO-MAT-TECH 2003, Trnava, 16.10.2003-17.10.2003

  Před rokem byla prezentována a publikována nová koncepční teorie expertního systému „KAUZA-X“. Systém byl odvozen od teorie kauzálních umístění a definici elementárních pohybových operací. Kritériem optimalizace se stala energetická náročnost, přičemž pro novou verzi expertního systému „KAUZA-X“ se staly kritériem optimalizace pořizovací a provozní náklady. Expertní sytém je vytvořen v prostředí Borland Delphi.
 • HLAVENKA, B., ŠTRONER, M.:
  System for Minimising the Cost of Logistic Processes,
  DAAAM International Scientific Book 2002, pp.233-245, ISBN 3-901509-30-5, (2002), Branko Katalinic TU Wien
  kapitola v knize

  Systém je založen na teorii kauzálních umístění a umožní i neodborníkovi hodnotit a navrhovat logistické procesy.
 • HLAVENKA, B., ŠTRONER, M.:
  Náklady na logistické procesy musí být minimální,
  Mezinárodní vědecká konference TRANSFER 2001, pp.210-215, ISBN 80-88914-46-9, (2001), Trenčianská univerzita
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní vědecká konference TRANSFER 2001, Trenčín, 23.10.2001-24.10.2001

  Expertní systém KAUZA-X je budován na základě teorie kauzálních umístění, která je velmi důležitá pro systematické navrhování, mechanizaci a automatizaci, logistických procesů. Systém je nástrojem pro aplikaci vědecké organizace práce při navrhování originálních manipulačních procesů s minimálními investičními a provozními náklady.