Mgr. Dita Gálová, Ph.D.

E-mail:   galova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav jazyků
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/1141
Pracoviště:   Ústav jazyků
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1141

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002-2010: doktorské studium (Ph.D.) – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Filologie
 • 1997-2001: magisterské studium (Mgr.) – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglický jazyk–ruský jazyk
 • 1997-1998: magisterské studium (nedokončeno) – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Ruský jazyk–ukrajinský jazyk
 • 1995-1996: VSA, Brno - ekonomicko-právní nástavbové studium

Přehled zaměstnání

 • 2002-dosud: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků
 • 2002-dosud: spolupráce s Oxford University Press (lexikologie, metodika)
 • 1999-2002: výuka anglického jazyka – firemní kurzy
 • 1997-2002: soukromá výuka anglického a ruského jazyka
 • 1996-dosud: OSVČ: překladatelství a tlumočnictví
 • 1996-1997: Průmyslové stavitelství Brno, s.r.o., odbor marketingu a rozvoje: překladatelka (z/do angličtiny, z/do ruštiny)
 • 1994-1995: překladatelství (externí spolupráce)

Pedagogická činnost

 • kurzy anglického a ruského jazyka různých pokročilostí
 • jazykové kurzy s odborným zaměřením (technické, ekonomické, obchodní, právní)
 • kurzy kombinovaného studia
 • kurzy s počítačovou podporou

Vědeckovýzkumná činnost

 • aplikovaná lingvistika (zvl. lexikologie)
 • odborné jazykové vzdělávání

Univerzitní aktivity

 • 2004-dosud: ředitelka Ústavu jazyků
 • 2002-2016: garant výuky AJ na Fakultě podnikatelské
 • překladatelská činnost a korektury

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006-dosud: člen Teachers of English to Speakers of Other Languages, Virginia, USA
 • 2005-dosud: člen European Association for Language Testing and Assessment, Lancaster University, Velká Británie
 • recenze a pilotování skript a učebnic
 • účast na metodických seminářích a workshopech pro učitele anglického jazyka

Projekty

 • 2009-2012: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Individuální projekt ESF EU/MŠMT. Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/07.0403: BUT English Campus. Hlavní řešitel.
 • 2009: FRVŠ: Zařazení přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky do výuky anglického jazyka. Číslo projektu: 2108. Spoluřešitel (hlavní řešitel: Neumanová, M.)
 • 2008: Rozvojový program MŠMT. Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků. Řešitel na FSI.
 • 2007: Rozvojový program MŠMT. Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa. Řešitel na FSI.
 • 2006: Rozvojový program MŠMT. Projekt na podporu internacionalizace: Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny. Řešitel na FSI.
 • 2005: Rozvojový program MŠMT na podporu internacionalizace. Standardizace výuky cizích jazyků, především angličtiny, v bakalářských studijních programech VUT v Brně. Řešitel na FSI.
 • 2004: Rozvojový program MŠMT Integrační projekt rozvoje výuky v anglickém jazyce, zvyšování jazykové kompetence včetně internacionalizace studijních programů. Účast na řešení dílčí části.
 • 2004: Projekt vybavení učeben pro výuku cizích jazyků projekční technikou a ozvučením. Interní projekt FSI. Spoluřešitel.

Citace ostatní (bez autocitací)

32

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • GÁLOVÁ, D.; TRÁVNÍČEK, J.:
  BUTEC – Videos for English Language Learning,
  ICERI2013 Proceedings, pp.3293-3299, ISBN 978-84-616-3847-5, (2013), IATED
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, 18.11.2013-20.11.2013
 • GÁLOVÁ, D.:
  BUT English Campus,
  Události na VUT v Brně, Vol.XXII., (2012), No.5/2012, pp.24-25, ISSN 1211-4421, VUTIUM
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DENEMARKOVÁ, J.; GÁLOVÁ, D.:
  The advantage of using ICT to support direct teaching and selfstudy,
  ICT for Language Learning, pp.1-5, (2009), Pixel
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: "ICT for Language Learning" 2nd edition, Florencie, 06.11.2009-07.11.2009
 • GÁLOVÁ, D.; PŘÍMAL, R.; SUCHÁ, T.; TAUŠOVÁ, O.:
  Angličtina pro strojírenské obory: English for Mechanical Engineering,
  ISBN 978-80-7333-060-6, (2008), Informatorium
  učebnice
 • GÁLOVÁ, D.:
  International Express Elementary. Interactive edition - Wordlist, Oxford University Press
  slovník
 • GÁLOVÁ, D.:
  International Express Upper Intermediate. Interactive edition - Wordlist, Oxford University Press
  slovník
 • PAYNE, E.; WHITTAKER, L.:
  KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU nejen na vysoké škole, VUTIUM
  překlad
 • GÁLOVÁ, D. a kol.:
  Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions,
  ISBN 1-84718-300-X, (2007), Cambridge Scholars Publishing
  kniha odborná
 • GÁLOVÁ, D.:
  Využití systému MOODLE v kurzech Ústavu jazyků FSI,
  Události na VUT v Brně, Vol.2007, (2007), No.3, pp.13-13, ISSN 1211-4421, Vysoké učení techncké v Brně
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • GÁLOVÁ, D.:
  Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions,
  Události na VUT v Brně, Vol.2007, (2007), No.1, pp.22-22, ISSN 1211-4421, VUTIUM
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • GÁLOVÁ, D.:
  Electronic Support as the Way to Cope with Low Number of Teaching Hours and an Effective Tool for Blended Learning and Self-Study,
  Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, pp.322-324, ISBN 80-214-3213-6, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006
 • MYŠKOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D.; URBANČÍKOVÁ, M.:
  Foreign Language Courses at the Faculty of Business and Management, BUT,
  Languages for Specific Purposes in Higher Education-Searching for Common Solutions, pp.142-148, ISBN 80-214-3213-6, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006
 • GÁLOVÁ, D.:
  Innovation of Curricula at FME BUT,
  Languages for Specific Purposes - Searching for Common Solutions, pp.71-77, ISBN 80-214-3213-6, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006
 • GÁLOVÁ, D.; PŘÍMAL, R.:
  Testing Language Knowledge - Applying Electronic Tools and Measuring Reliability,
  Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, pp.368-373, ISBN 80-214-3213-6, (2006), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions, Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně, 24.11.2006-25.11.2006
 • GÁLOVÁ, D.:
  International Express Intermediate - Wordlist, Oxford University Press
  slovník
 • GÁLOVÁ, D.:
  International Express Pre-Intermediate - Wordlist, Oxford University Press
  slovník
 • SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D.:
  Writing Professional English,
  Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005, pp.63-66, ISBN 80-7043-424-4, (2005), Západočeská universita v Plzni
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Profilingua 2005, Západočeská univerzita v Plzni, 07.09.2005-09.09.2005
 • GÁLOVÁ, D.:
  Rozvojový projekt a proces standardizace výuky cizích jazyků na FSI a FP,
  Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT, pp.10-12, (2005)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT, Ústav jazyků FEKT VUT, 25.11.2005-25.11.2005
 • GÁLOVÁ, D.:
  International Express Elementary - Wordlist, Oxford University Press
  slovník
 • SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D.:
  A Practical Handbook for Writers in Materials Engineering,
  Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, pp.1551-1555, ISBN 80-227-2117-4, (2004), STU
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CO-MAT-TECH 2004, Trnava, 14.10.2004-15.10.2004
 • GÁLOVÁ, D.; HRUBÁ, J.:
  Computer Assisted Language Learning in Professional Education.,
  Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov II., pp.81-83, ISBN 80-8069-307-2, (2004), Slovenská pol'nlohospodárska univezita v Nitre
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov II, Nitra, 05.02.2004-06.02.2004
 • SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D.:
  Effective Communication in Technical/Scientific Writing in English,
  RAAD 04 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, pp.1 - 101-101, ISBN 80-7204-341-2, (2004)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Dunabe Region RAAD, Brno, 01.05.2004-06.05.2004
 • GÁLOVÁ, D.:
  Prepodavanije inostrannych jazykov i terminologii (osobenno ekonomičeskoj i delovoj leksiki),
  Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003, pp.466-467, ISBN 80-86473-59-7, (2004), Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ProfiLingua 2003, Plzeň, 02.07.2003-04.07.2003
 • MYRONOVA, H.; GÁLOVÁ, D.:
  Ruština pro podnikatelskou sféru,
  Ruština pro podnikatelskou sféru, pp.1-136, ISBN 80-210-3258-8, (2003), Masarykova univerzita v Brně
  skriptum
 • GÁLOVÁ, D.:
  Jak důležitá je ruština? (Co nového v ruštině?),
  Computer, Vol.2002, (2002), No.9, pp.24-24, ISSN 1210-8790, Computer Press
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • GÁLOVÁ, D.; TRÁVNÍČEK, J.:
  BUTEC – Videos for English Language Learning,
  ICERI2013 Proceedings, pp.3293-3299, ISBN 978-84-616-3847-5, (2013), IATED
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, 18.11.2013-20.11.2013

  Příspěvek prezentuje projekt "BUT English Campus" spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci OP VK. BUTEC je elektronický modul, jehož cílem je podpořit jazykovou vybavenost studentů a zaměstnanců VUT v Brně. Kromě doplňkových materiálů (např. interaktivní animace výslovnosti, gramatická cvičení apod.) obsahuje především soubor videí na různých jazykových úrovních (A2 až C1), která byla vytvořena autorským týmem Ústavu jazyků FSI VUT v Brně . Videa jsou doplněna komentáři a jazykovými tipy, a rovněž cvičeními na testování porozumění, gramatiky a slovní zásoby. Zaměřují se na běžné situace (A2-B2) a tzv. soft skills (C1).
 • GÁLOVÁ, D.:
  BUT English Campus,
  Události na VUT v Brně, Vol.XXII., (2012), No.5/2012, pp.24-25, ISSN 1211-4421, VUTIUM
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Ústav jazyků Fakulty strojního inženýrství v letech 2009-2012 realizoval projekt BUT English Campus (BUTEC ) spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. článek informuje o výstupech projektu dostupných studentům a zaměstnancům VUT v Brně.
 • DENEMARKOVÁ, J.; GÁLOVÁ, D.:
  The advantage of using ICT to support direct teaching and selfstudy,
  ICT for Language Learning, pp.1-5, (2009), Pixel
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: "ICT for Language Learning" 2nd edition, Florencie, 06.11.2009-07.11.2009

  Příspěvek pojednává o využití ICT ve výuce cizích jazyků, zejména pro podporu přímé výuky a jako doplněk pro samostudium. Shrnuje zkušenosti s využitím e-learningu ve výuce angličtiny a s realizací projektů zaměřených na tuto oblast.
 • GÁLOVÁ, D.; PŘÍMAL, R.; SUCHÁ, T.; TAUŠOVÁ, O.:
  Angličtina pro strojírenské obory: English for Mechanical Engineering,
  ISBN 978-80-7333-060-6, (2008), Informatorium
  učebnice

  Učebnice pro střední průmyslové školy strojní obsahuje texty, slovní zásobu a cvičení s profesně orientovanou tematikou. Je vhodná pro doplnění klasických výukových materiálů případně i pro samostudium.
 • GÁLOVÁ, D. a kol.:
  Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions,
  ISBN 1-84718-300-X, (2007), Cambridge Scholars Publishing
  kniha odborná

  Kniha Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions poskytuje přehled přístupů ve výuce jazyků pro odborné účely a shrnuje současné trendy v dané oblasti. Obsahuje tři kapitoly (Teaching Languages for Specific Purposes, ICT in Language Teaching, Languages for Specific Purposes - lexicology, terminology, translation studies), v nichž je 20 článků autorů z různých zemí.