doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

E-mail:   skala@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1 / 1420

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1961,Ing.,Fakulta strojní VUT v Brně,obor Stavba energetických strojů
 • 1976,CSc., Fakulta strovní VUT v Brně,obor energetické stoje a zařízení
 • 1979,habilace docentem,obor stavba energetických strojů a zařízení ,Fakulta strojní VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1961-1965,sam.projektant,PBS Brno,projekční oddělení parních elektráren,
 • 1965-dosud,docent,Energetický ústav

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spalování fosilních i alternativních paliv,zplyňování biomasy.Enviromentální dopady spalovacích a zplyňovacích procesů.
 • Energetická zařízení, kotle a spalovací zařízení, kogenerace elektrické energie a tepla.Energetické využívání odpadů.Termická likvidace odpadů.

Univerzitní aktivity

 • 1994-2000, proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2000-2014, ředitel Energetického ústavu
 • 2001-2014, člen vědecké rady FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 1996-2001, člen Českého komitétu pro výzkum plamene,CzFRC
 • 1995-dosud, člen České společnosti techniky prostředí
 • 2000-2007,člen zkušební komise MPO pro energetické auditory
 • 2001-dosud,člen vědecké rady Výzkumného energetického centra TU VŠB Ostrava
 • 1980-dosud,soudní znalec v oborech čistota ovzduší,energetika se specializací parní kotle a spalovací zařízení,ekonomika ,ceny a odhady se specializací energetická zařízení

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

22

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3

Citace ostatní (bez autocitací)

18

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠVEJCAR, J.; KLAKURKOVÁ, L.; SKÁLA, Z.:
  Analysis of the Causes of Boiler Explosion,
  Metallography XVI, pp.263-267, ISBN 978-3-0357-1018-2, (2017), Trans Tech Publications Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metallography 2016, Stará Lesná, 20.04.2016-22.04.2016
 • LOŠÁK, P.; JEGLA, Z.; SKÁLA, Z.:
  Posouzení technického stavu kotle
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • ŠVEJCAR, J.; KLAKURKOVÁ, L.; SKÁLA, Z.:
  Analysis of the Causes of Boiler Explosion,
  Metallography ´16, pp.41-41, ISBN 978-80-553-2547-7, (2016), Faculty of Metallurgy Technical University of Košice
  abstrakt
 • ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.:
  Numerical Study of Air Distribution in Combustion Chamber,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.832, (2016), No.1, pp.218-223, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z.:
  OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION, Czech Technical University in Prague,
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z.:
  Comparison of Atmospheric Fluid Bed Gasification of Woody and Non-woody Biomass Fuels,
  Mathematical and Computitational Methods in Electrical Engineering, pp.44-49, ISBN 978-1-61804-329-0, (2015), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2nd International Conference on POWER and ENERGY SYSTEMS, Malta, 17.08.2015-19.08.2015
 • ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.:
  Numerical Calculation of Heat Transfer in Water Heater,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.9, (2015), No.3, pp.351-354, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SALAMI, N.; SKÁLA, Z.:
  Improve of produced gas quality by using air/steam in fluidized bed gasifier.,
  International Journal of Energy and Environment, Vol.5, (2014), No.5, pp.631-642, ISSN 2076-2895, International Journal of Energy and Environment Foundation
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z.:
  Biomass Gasification and Microcogeneration Unit - EZOB Technology,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.8, (2014), No.10, pp.1381-1384, ISSN 1307-6892, WASET
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.:
  Spalovny odpadu – odpad jako palivo,
  TZB-info, Vol.2014, (2014), No.43, pp.1-8, ISSN 1801-4399
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.:
  The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion,
  Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry, pp.217-220, ISBN 978-1-61804-239-2, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Conference on Energy, Enviroment, Development and Economics (EEDS'14), Santorini Island, 17.07.2014-21.07.2014
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J.:
  Wet scrubber for cleaning of syngas from biomass gasification,
  Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry, pp.195-201, ISBN 978-1-61804-239-2, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Conference on Energy, Enviroment, Development and Economics (EEDS'14), Santorini Island, 17.07.2014-21.07.2014
 • SALAMI, N.; SKÁLA, Z.:
  USING OF AIR-STEAM AS GASIFYING AGENT IN FLUIDIZED BED GASIFER TO IMPROVE THE SYNGAS QUALITY,
  ERIN 2014 - Proceedings of Abstract, pp.80-80, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), VUT v Brně
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z.:
  Technical and economic optimization of cogeneration technology using combustion and gasification, Czech Technical University in Prague
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KARÁSEK, R.; SKÁLA, Z.:
  Transfer těžkých kovů při spalování odp,
  Waste forum, Vol.2011, (2011), No.1, pp.26-31, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SKÁLA, Z.; OCHODEK, T.:
  Biomass energy parameters,
  Biomass Energy Parameters, pp.1-92, ISBN 978-80-248-1615-9, (2007), VEC Ostrava
  kniha odborná
 • BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKÁLA, Z.:
  Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100,
  Kotle a energetická zařízení 2006, Vol.15, (2007), No.1, pp.1-8, ISSN 1801-1306, Teris a.s.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2007, Brno,CZ, 19.03.2007-21.03.2007
 • LISÝ, M.; KOHOUT, P.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z.:
  Fluidní zplyňování vybraných druhů biomasy,
  Kotle a energetická zařízení 2006, pp.--5, ISSN 1801-1306
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Kotle a energetická zařízení 2009, BRno, 13.03.2006-15.03.2006
 • POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; SKÁLA, Z.:
  Comparison of Cogeneration and Trigeneration Technology for Energy Supply of Tertiary Buildings,
  WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, Vol.1, (2006), No.3, pp.262-267, ISSN 1790-5044, WSEAS
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z.:
  Desorption-Absorption Heat Exchanger for Improving of Absorption Cycles Performance,
  IASME TRANSACTIONS, Vol.8, (2005), No.2, pp.1454-1461, ISSN 1790-031X
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DVOŘÁK, P., HAVLEN, L., BÉBAR, L., OCHRANA, L., SKÁLA, Z., STEHLÍK, P.:
  Thermal processing of wastes using gasification,
  15th International Congress of Chemical and Process Engineering, pp.1-14, (2002), Organising comitee Chisa 2002
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Chisa 2002 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, 25.08.2002-29.08.2002
 • SKÁLA, Z., URBÁNEK, J.:
  Method DYVELOP- the Instrument for not only Industrial Environmental Management,
  2001 International Containment & Remediation Technology Conference, pp.97-98, (2001), International Conference, Orlando, Florida
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2001 International Containment & Remediation Technology Conference, Orlando, Florida, 15.06.2001-18.06.2001
 • SKÁLA, Z., URBÁNEK, J.:
  Integrated dynamical model of waste combustion,
  15th International Conference on Solid Waste technology and management, (1999), The Journal of Solid Wste Techhology and Managemen
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 15th Internatinal conference on solid waste technology and management, Chester, Pennsylvania, 12.12.1999-15.12.1999

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KARÁSEK, R.; SKÁLA, Z.:
  Transfer těžkých kovů při spalování odp,
  Waste forum, Vol.2011, (2011), No.1, pp.26-31, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Směsný komunální odpad (SKO) je heterogenní materiál, který se skládá především z organických a minerálních látek, kovů a vody. Po termickém zpracování se tento odpad rozděšlí do jednotlivých produktů spalování. To platí také pro kovy obsažené v odpadu. Tento článek se zabývá chováním těžkých kovů (TK) a jejich sloučenin v průběhu spalovacího procesu. Hlavním cílem práce je stanovení množství vybraných těžkých kovů v SKO z produktů spalování. Ve spalovní komunálních odpadů SAKO, a. s. se uskutečnilo týdenní měření. Byly provedeny odběry jednotlivých produktů spalování a po laboratorní analýze byly zpracovány výsledky pro vybrané těžké kovy.
 • SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.:
  Zvyšování efektivnosti a ročního využití energetických centrál,
  Sborník anotací a příspěvků semináře EFEKTIVNÍ ENERGETIKA XI, pp.27-29, ISBN 978-80-248-2206-8, (2010), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Efektivní energetika XI, Neustift, 11.04.2010-17.04.2010

  Příspěvek představuje kogeneraci a trigeneraci jako efektivní procesy produkce elektrické energie, tepla a chladu . Kogenerace a trigenerace nabízí významné zvýšení efektivnosti využítí primárních energetických zdrojů. Článek přehledovým způsobem hodnotí aktuální stav v ČR.
 • POSPÍŠIL, J.; CHROBOCZEK, L.; SKÁLA, Z.:
  SMALL-SCALE ONE STAGE LiBr-H2O ABSORPTION CHILLER WITH IDENTICAL DESIGN OF DESORBER AND ABSORBER,
  Solar Air-Conditioning, pp.480-485, ISBN 978-3-941785-06-9, (2009), OTTI
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering, Istanbul, 02.05.2008-04.05.2008

  Příspěvek popisuje návrh jednostupňové absorpční jednotky, postup realizace, provozní zkušenosti a výsledky provedených měření. Experientální hodnocení bylo zaměřeno na všestrané hodnocení provozních charakteristik absorpční jednotky.
 • SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.:
  Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed,
  20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World, pp.1-12, (2007)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World, Rome, 11.11.2007-15.11.2007

  V České republice je značná pozornost věnovaná obnovitelným zdrojům energií, z nichž největším potenciálem jsou biomasa a odpady. Cílem je jejich využití v menších jednotkách (do 5MW), jejichž výzkum, je shrnut v následujícím článku. Prezentace představuje výsledky experimentálního výzkumu při zplyňování ve 100 kW zařízení Energetického ústavu fakulty Strojního inženýrství v Brně, vybaveného zařízením pro čištění energoplynu. Během výzkumu byly provedeny studie čištění energoplynu přímo ve fluidním loži a při použití horkého katalitického filtru a mokrého odsiřování. Výsledná kvalita energoplynu je závislá na druhu paliva, jelikož jednotlivé druhy biomasy maí různé fyzikální a energetické vlastnosti.
 • SKÁLA, Z.; OCHODEK, T.:
  Biomass energy parameters,
  Biomass Energy Parameters, pp.1-92, ISBN 978-80-248-1615-9, (2007), VEC Ostrava
  kniha odborná

  Znalost parametrů biopaliv oblivňujících průběh trasnformačních procesů je nezbytná pro vývoj moderních zařízení. Tato publikace shrnuje dosažené výsledky řešení projektu Energetocké parametry biomasy. Jsou jimi takzvané palivové listy patnáctri vybraných druhů biopaliv. pro upřesnění a ujasnění zíáskaných hodnot jsou popsána jednotlivá experimentální zařízení a použitá metodika.