Ing. Marian Brázdil, Ph.D.

E-mail:   brazdil@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A1/1426

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009, Bc., VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Energetika, procesy a ekologie
 • 2011, Ing., VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Energetické inženýrství
 • 2019, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Pedagogická činnost

 • Zdroje a přeměna energie (LZP)
 • Vliv přeměn energie na životní prostředí (LVP)
 • Ochrana životního prostředí (FOZ)
 • Užití výpočetní techniky při návrhu TEZ (LUL)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spoluřešitel projektu specifického výzkumu FSI-J-12-1780: Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci
 • Spoluřešitel projektu specifického výzkumu FSI-J-13-2090: Detekce prachových částic ve spalinách kotle na biomasu
 • Spolupráce na projektu FSI-S-10-33: Polygenerace malých výkonů
 • Spolupráce na projektu FSI-S-11-7: Vybrané komponenty trigeneračních procesů
 • Spolupráce na projektu FSI-S-14-2403: Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

21

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

17

Vybrané publikace:

 • BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Thermoelectric Power generation Utilizing the Waste Heat from a Biomass Boiler,
  JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, Vol.42, (2013), No.7, pp.2198-2202, ISSN 0361-5235
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.:
  A WAY TO USE WASTE HEAT TO GENERATE THERMOELECTRIC POWER,
  Acta Polytechnica, Vol.52, (2012), No.4, pp.21-25, ISSN 1210-2709, Czech Technical University in Prague
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT