Mgr. Jana Procházková, Ph.D.

E-mail:   prochazkova.j@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://jprochazkova.googlepages.com
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor počítačové grafiky a geometrie
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1926

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Mgr., Fakulta přírodovědecká MU Brno, obor Matematika - deskriptivní geometrie
 • 2007, Ph.D, Fakultra strojního inženýrství VUT v Brně, obor - Matematické inženýrství

Pedagogická činnost

 • Počítačová geometrie a grafika 
 • Computer geometry and graphics 
 • Rekonstrukce a analýza 3D scén
 • Matematika I, II, III 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačová grafika - modelování ploch, NURBS, T-spline
 • Point clouds - algoritmy zpracování, 3D skener ATOS
 • Deskriptivní geometrie - metody zobrazování
 • Geometrické transformace

Akademické stáže v zahraničí

 • 04.06.2017-10.06.2017, University of Koszalin, Polsko, CEEPUS program

Vědecká stáž s přednáškami 

Projekty

 • NETME LO1202 
 • FRVŠ G1/1658 (2007) - Multimediální podpory pro předmět Počítačová grafika
 • FRVŠ Ab/235 (2009) - Modernizace počítačové učebny pro podporu projektové výuky matematických předmětů
 • FRVŠ Fb/238 (2012) - Zavedení nového předmětu Geometrie a počítačová grafika
 • FRVŠ Ab/1101 (2013) - Počítačové laboratoře s podporou multi-touch technologií

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3

Citace ostatní (bez autocitací)

6

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ZEJDA, M.; PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D.; DAŘENA, F.:
  Object recognition based on point clouds obtained by laser scanners on mobile devices,
  PEFnet 2021, pp.147-148, ISBN 978-80-7509-811-5, (2021), Mendel University Press
  abstrakt
 • PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D.; LANDA, J.:
  Sharp Feature Detection as a Useful Tool in Smart Manufacturing, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; LANDA, J.:
  Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer, Tayor and Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PROCHÁZKOVÁ, J.; NOVÁK, J.:
  The solution of free-form deformation problem using pseudoinverse, Academic Publication, Ltd.
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ŠTARHA, P.; PROCHÁZKOVÁ, J.; MARTIŠEK, D.:
  The reconstruction of the object surface using confocal microscope with hyperchromatic lens, Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  The Analysis of Rock Surface Asperities, BUT Czech Rep.
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • PROCHÁZKOVÁ, J.; MARTIŠEK, D.:
  Notes on iterative closest algorithm,
  17th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2018 Proceedings, pp.876-884, ISBN 978-80-227-4765-3, (2018), Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Aplimat 2018, Bratislava, 06.02.2018-08.02.2018
 • MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  The Enhancement of 3D Scans Depth Resolution Obtained by Confocal Scanning of Porous Materials, De Gruyter Open
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PROCHÁZKA, D.; LANDA, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Automatic Lane Marking Extraction From Point Cloud Into Polygon Map Layer,
  37th EARSeL Symposium - Smart Future with Remote Sensing, pp.52-52, ISBN 978-80-01-06192-3, (2017), Ceské vyskové učení technické v Praze
  abstrakt
 • PROCHÁZKOVÁ, J.; KRATOCHVÍL, J.:
  Direct Point Cloud Visualisation Using T-spline with Feature Detection,
  Mendel Journal series, pp.240-251, ISBN 1803-3814, (2017), Springer International Publishing AG 2017
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
  akce: Mendel 2016, Brno, 08.06.2016-10.06.2016
 • PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Free form deformation methods - the theory and practice,
  Aplimat 2017 - Proceedings of 16th Conference of Applied Mathematics, pp.1276-1283, ISBN 9781510836983, (2017), Slovak University of Technology Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Aplimat 2017, Bratislava, 31.01.2017-02.02.2017
 • MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; FICKER, T.:
  High-quality three-dimensional reconstruction and noise reduction of multifocal images from oversized samples
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • PROCHÁZKA, D.; LANDA, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.; KLIMÁNEK, M.:
  Geospatial Infrastructure for European Union Sustainable Development,
  Competitivness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union, pp.179-189, ISBN 978-3-319-17298-9, (2015), Springer
  kapitola v knize
 • MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Relation between algebraic and geometric view on NURBS tensor surfaces,
  APPLICATIONS OF MATHEMATICS, Vol.2010, (2010), No.5, pp.419-430, ISSN 0862-7940
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct extending of NURBS surfaces,
  Journal of Mathematics, Statistics and Allied Fields, Vol.2, (2008), No.1, pp.1-8, ISSN 1556-6757
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct B-Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.7, (2007), No.1, pp.66-71, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MARTIŠEK, D.; MARTIŠEK, K.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  New methods for space reconstruction of inside cell structures,
  Journal of Applied Biomedecine, Vol.2007, (2007), No.5, pp.151-155, ISSN 1214-0287
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct B-Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints,
  Strojírenská technologie, Vol.12, (2007), No.2, pp.24-28, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Relation between algebraic and geometric view on NURBS tensor surfaces,
  APPLICATIONS OF MATHEMATICS, Vol.2010, (2010), No.5, pp.419-430, ISSN 0862-7940
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá vztahem mezi klasickým algebraickým pohledem na NURBS plochy a jejich praktickým geometrickým uplatněním.
 • PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct extending of NURBS surfaces,
  Journal of Mathematics, Statistics and Allied Fields, Vol.2, (2008), No.1, pp.1-8, ISSN 1556-6757
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Clanek popisuje nutne a dostatecne podminky pro spojite navazovani NURBS ploch. Je zde proveden podrobny dukaz a implementace s ukazkami vysledku.
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct B-Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.7, (2007), No.1, pp.66-71, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Reverse Engineering (RE) je technologie, která umožňuje zrychlení získávání dat pro systémy CAD, CAM, CAE a tím značné zkrácení doby vývoje, konstrukce a výrobu součásti. Tato technologie přestává být dominantní pro vývoj nových produktů v automobilovém a leteckém průmyslu a začíná se uplatňovat i ve spotřebním průmyslu a zdravotnictví.
 • MARTIŠEK, D.; MARTIŠEK, K.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  New methods for space reconstruction of inside cell structures,
  Journal of Applied Biomedecine, Vol.2007, (2007), No.5, pp.151-155, ISSN 1214-0287
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje nové metody 3D zpracování výstupů z konfokálního mikroskopu - jednotlivých optických řezů pozorovaného objektu.
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Direct B-Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints,
  Strojírenská technologie, Vol.12, (2007), No.2, pp.24-28, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Reverse Engineering (RE) je technologie, která umožňuje zrychlení získávání dat pro systémy CAD, CAM, CAE a tím značné zkrácení doby vývoje, konstrukce a výrobu součásti. Tato technologie přestává být dominantní pro vývoj nových produktů v automobilovém a leteckém průmyslu a začíná se uplatňovat i ve spotřebním průmyslu a zdravotnictví.