doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

E-mail:   roucka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor slévárenství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1721
Telefon:   +420 54114 2661

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1961, ČKD Blansko, učební obor slévač
 • 1965, SPŠ slévárenská, obor slévárenství
 • 1970, Ing., VUT Brno, obor slévárenská technologie
 • 1976, CSc, VUT Brno, obor strojírenská technologie
 • 1997, Doc, VUT Brno, obor materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1970-1975, interní doktorand VUT FS Brno
 • 1976-1978, výzkumný pracovník VUT FS Brno
 • 1978-1996, odborný asistent VUT FS BRno
 • 1997-dosud, docent VUT FS Brno
 • 2003-2014, vedoucí odboru slévárenství ÚST
 • 2004-2006, ředitel ÚST 

Pedagogická činnost

 • Metalurgie -bakalářské studium
 • Metalurgie litin - magisterské studium
 • Metalurgie neželezných kovů - magisterské studium
 • Technická příprava výroby - magisterské studium
 • Metalirgie neželezných kovů - doktorské studium
 • Svaz sléváren - rekvalifikační kurzy

Vědeckovýzkumná činnost

 • metalurgie želených a neželezných slitin,
 • struktura a vlastnosti slitin niklu
 • slévárenská technologie
 • filtrace slitin

Univerzitní aktivity

 • 2014-dosud, docent odboru slévárenství
 • 2003-2014, vedoucí odboru slévárenství Ústavu strojírenské technologie
 • 2004-2006, ředitel Ústavu strojírenské technologie

Mimouniverzitní aktivity

 • 1990-2005, Česká slévárenská společnost, předseda technologické komise
 • 1995-2003, Česká slévárenská společnost, člen výkonného výboru
 • 2004-, člen redakční rady časopisu Slévárenství
 • 2004-2012, člen oborové komise FRVŠ-F1, MŠMT
 • 2005-, člen Academy of Materials and Manufacturing Enginering - Polsko
 • 2006-, člen redakční rady časopisu Livarski vestnik - Slovinsko
 • 2006-, člen komise pro státní závěrečné zkoušky ČVUT Praha

Spolupráce s průmyslem

Unitherm Jablonec: metalurgie slitin hliníku

BAK Hradec Králové: metalurgie litin

MOOD International Brno: metalurgie slitin hliníku, zkoušení a kontrola jakosti

PBS Velká Bíteš: krystalizace slitin Fe a Ni ve skořepinových formách

MecasEsi: numerická simulace a její využití ve výrobě odlitků

Slévárna a modelárna Nové Ransko: metalurgie a technologie slitin hliníku

JMA Hodonín: metalurgie litin, termická analýza

ASK Chemicals: zkoušení vlastností bentonitových směsí

Aluminiumgroup Sloup: řízené naplyňování hliníkových slitin

 

 

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2005, Česká slévárenská společnost, medaile akademika Píška

Projekty

 • KONTAKT 34/2002: Řízení struktury a vnitřní kvality odlitků z vysoce jakostních grafitických litin
 • KONTAKT 10/2004: Hodnocení kvality slévárenských hliníkových slitin
 • KONTAKT CZE 02/022: Hodnocení kvality slitin hliníku
 • FRVŠ 1579/2000: Numerická simulace slévárenských technologických procesů
 • FRVŠ 1501/2001: Výukové filmy v oboru slévárenství
 • FRVŠ 1844/2002: Laboratoř pro studium fázových přeměn
 • MPO-Tandem FT-TA3/136: 2006-8:
 • Výzkum a vývoj procesu řízeného lití a plnění forem a usměrněného tuhnutí odlitků ze slitin Al odlévaných do kokil.
 • MPO-Tandem FT-TA3/072: 2006-9:
 • Výzkum řízení procesu krystalizace vysoce náročných odlitů, vyráběných metodou vytavitelného modelu s využitím numerické simulace.
 • MPO-Tandem FT-TI2/104:
 • Výzkum a vývoj technologií přesného lití lopatek a turbinových kol plynových turbin; 2010-2013

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ROUČKA, J.; HOTAŘ, J.:
  Controlled precipitation gaseous cavities in aluminium castings,
  Archives of foundry engineering, Vol.15, (2015), No.4, pp.124-128, ISSN 1897-3310, Commission of Foundry, Polish Academy of Sciences
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ROUČKA, J.; ZÁDĚRA, A.:
  Umlaufverhalten bentonitgebundener formsande
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • ROUČKA, J.; HRBÁČEK, K.; ŇUKSA, P.:
  Influencing the crystallisation of nickel-based turbocharger rotors by means of centrifugal and inertial forces acting in course of solidification,
  METAL 2014, pp.254-258, ISBN 978-80-87294-52-9, (2014), TANGER spol. s r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2014: 23nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 21.05.2014-23.05.2014
 • ROUČKA, J.; ŇUKSA, P.:
  Influencing the crystallisation of Nickel - Based turbocharger rotors,
  Conference Proceedings - 53rd International Foundry Conference Portorož 2013, pp.29-37, ISBN 978-961-90130-8-3, (2013), Društvo livarjev Slovenije
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 53rd International Foundry conference Portorož 2013, Portorož, 11.09.2013-13.09.2013
 • ROUČKA, J.; HOTAŘ, J.; HLAVÁČEK, P.:
  Řízené naplyňování siluminu,
  Slévárenství, Vol.LXI, (2013), No.7-8, pp.239-243, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ROUČKA, J.; KOSOUR, V.; KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K.:
  Prediction of Solidification and Microstructure of Inconel Alloy Using Numerical Simulation,
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.33, (2012), No.1, pp.320-327, ISSN 1757-8981, IOP Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: International Conference on Modelling of Casting and Advanced Solidification Processes, Schladming, 17.06.2012-22.06.2012
 • ROUČKA, J.; KOSOUR, V.; ŠUSTEK, P.; ČERNÝ, M.:
  Changes in shell mould dimensions and shape during annealing and casting,
  12th International Foundrymen conference, pp.44-44, ISBN 978-953-7082-14-7, (2012), University of Zagreb
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12 th International Foundrymen Conference, Opatija, 24.05.2012-25.05.2012
 • ROUČKA, J.; ODLOŽIL, J.; KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K.:
  Control of Solidification Process and Microstructure of Inconel Alloys and their Prediction by Means of Numerical Simulation,
  METAL 2012 Conference Proceedings, pp.77-77, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012
 • ROUČKA, J.:
  Filtrace a její implementace v praxi,
  Slévárenství, Vol.LX, (2012), No.1-2, pp.21-25, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ROUČKA, J.:
  Vměstky ve slitinách hliníku a hodnocení čistoty kovů,
  Slévárenství, Vol.LIX, (2011), No.11-12, pp.345-350, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ROUČKA, J.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K.:
  Vyhodnocení struktury odlitků připravených metodou vytavitelného modelu s využitím numerické simulace,
  METAL 2010, pp.84-88, ISBN 978-80-87294-15-4, (2010), TANGER
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2010 19. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Rožnov pod Radhočtěm, 18.05.2010-20.05.2010
 • ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B.:
  Thermal Processes While Pouring into Ceramic Shells and Their Numerical Simulation,
  International Journal of Metalcasting, Vol.4, (2010), No.2, pp.71-80, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ROUČKA, J.; HRBÁČEK, K.; ŇUKSA, P.:
  Influencing the crystallisation of nickel-based turbocharger rotors by means of centrifugal and inertial forces acting in course of solidification,
  METAL 2014, pp.254-258, ISBN 978-80-87294-52-9, (2014), TANGER spol. s r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2014: 23nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 21.05.2014-23.05.2014

  Byly provedeny experimenty při odlévání niklové slitiny Inconel 713 a zjišťována možnost ovlivnění krystalizace pomocí odstředivých a setrvačných sil působících na kov během tuhnutí. Bylo zjištěno, že vliv těchto sil na strukturu je významný a umožňuje dosažení zásadních změn morfologie struktury. Bylo vyvinuto zařízení, které umožňuje odlévání skořepinových forem ve vakuové peci s použitím rotace nebo oscilace.
 • ROUČKA, J.; KOSOUR, V.; KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K.:
  Prediction of Solidification and Microstructure of Inconel Alloy Using Numerical Simulation,
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.33, (2012), No.1, pp.320-327, ISSN 1757-8981, IOP Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: International Conference on Modelling of Casting and Advanced Solidification Processes, Schladming, 17.06.2012-22.06.2012

  Byly vyrobeny zkušební odlitky ze slitiny Inconel 713LC odléváním do skořepinových forem ve vakuové peci. Experimentálně byla měřena teplota během tuhnutí a chladnutí a vyhodnocena struktura. Pomocí tepelné izolace skořepin byl zjišťován vliv rychlosti ochlazování na strukturu. Model tuhnutí byl řešen numericky pomocí simulačního programu ProCAST.
 • ROUČKA, J.; KOSOUR, V.; ŠUSTEK, P.; ČERNÝ, M.:
  Changes in shell mould dimensions and shape during annealing and casting,
  12th International Foundrymen conference, pp.44-44, ISBN 978-953-7082-14-7, (2012), University of Zagreb
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12 th International Foundrymen Conference, Opatija, 24.05.2012-25.05.2012

  Byly analyzovány příčiny rozměrových a tvarových odchylek odlitků při lití do molochitových skopřepin. Byl měřen creep při žíhání keramiky.
 • ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B.:
  Thermal Processes While Pouring into Ceramic Shells and Their Numerical Simulation,
  International Journal of Metalcasting, Vol.4, (2010), No.2, pp.71-80, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Teplotní režim byl studován při lití slitiny N 155 do keramické formy. Numerická simulace byla prováděna pomocí programu ProCast.
 • ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B.:
  Thermal process while pouring into ceramic shells and their numerical simulation,
  International Foundry Research, Vol.61, (2009), No.1, pp.2-11, ISSN 0046-5933, BDG Bundesverband der Deutschen Giesserei-industrie
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Experimentální měření teplotních polí při tuhnutí válcových odlitků v keramických formách. Numerická simulace teplot a struktur.