prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.

E-mail:   lomtatidze@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor matematické analýzy
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1837

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1978-30.06.1983, Tbilisi, Gruzie, Státní univerzita Tbilisi
 • 17.09.1986-, Tbilisi, Gruzie, CsC., 1986, obor matematická analýza
 • 07.01.2001-, Praha, Matematický ústav AV ČR, DrSc., 2001, obor matematická analýza
 • 06.12.2002-, Brno, Masarykova univerzita, Doc., 2002, obor matematická analýza
 • 19.09.2014-, VUT v Brně, Prof., 2014, obor aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 01.10.1983-31.12.1997, Tbilisi, Gruzie, AV Gruzie, odborný pracovník na Ústavu numerické matematiky, AV Gruzie
 • 01.01.1998-31.12.2011, Brno, Masarykova univerzita, odborný asistent a docent (od 2002) na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU
 • 01.01.1998-, Brno, Matematický ústav AV ČR, vědecký pracovník
 • 01.02.2012-19.09.2014, Brno, VUT v Brně, docent na Ústavu matematiky FSI VUT
 • 19.09.2014-, Brno, VUT v Brně, profesor na Ústavu matematiky FSI VUT

Pedagogická činnost

 • Výuka kurzů matematické analýzy, funkcionální analýzy,  Fourierovy analýzy, obyčejných diferenciálních rovnic
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Školitel doktorandů v oboru Matematická analýza - dosud 5 obhájilo

Vědeckovýzkumná činnost

 • Kvalitativní teorie obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic, okrajové úlohy, asymptotická teorie

 

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen redakční rady časopisů ”Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”  a ”Mathematica Bohemica”

Projekty

 • GAČR 201/01/0079 Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic 
 • MSM 143100001 Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely
 • MSM 0021622409 Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

518

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

272

Citace ostatní (bez autocitací)

244

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • LOMTATIDZE, A.; DOSOUDILOVÁ, M.:
  Remark on zeros of solutions of second-order linear ordinary differential equations, DE GRUYTER
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LOMTATIDZE, A.:
  Theorems on Differential Inequalities and Periodic Boundary Value Problem for Second-Order Ordinary Differential Equations, Razmadze Mathematical Institute
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LOMTATIDZE, A., DOSOUDILOVA, M., SREMR, J.:
  Oscillatory properties of solutions to certain two-dimensional systems of non-linear ordinary differential equations, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LOMTATIDZE, A.; OPLUŠTIL, Z.:
  Well-posedness of the second-order linear singular Dirichlet problem, WALTER DE GRUYTER GMBH
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LOMTATIDZE, A.; OPLUŠTIL, Z.:
  Fredholm's third theorem for second order singular Dirichlet problem, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LOMTATIDZE, A.; OPLUŠTIL, Z.:
  Fredholm alternative for the second-order singular Dirichlet problem, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LOMTATIDZE, A.; ŠREMR, J.:
  On oscillation and nonoscillation of two-dimensional linear differential systems,
  Georgian Mathematical Journal, Vol.2013, (2013), No.3, pp.573-600, ISSN 1072-947X
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LOMTATIDZE, A.; HAKL, R.; IOANNIS, S.:
  Bounded Solutions to the First Order Scalar Functional Differential Equations,
  Memoirs Diff. Equat. Math. Phys, Vol.2013, (2013), No.59, pp.1-104, ISSN 1512-0015
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LOMTATIDZE, A.; ŠREMR, J.:
  On the Cauchy problem for linear hyperbolic functional-differential equations,
  Czechoslovak Mathematical Journal, Vol.2012 (62), (2012), No.2, pp.391-440, ISSN 0011-4642
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LOMTATIDZE, A.; KIGURADZE, I.:
  Periodic solutions of nonautonomous ordinary differential equations, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OPLUŠTIL, Z.; LOMTATIDZE, A.; ŠREMR, J.:
  Nonpositive solutions of one functional differential inequality,
  Nonlinear Oscillations, Vol.2009 (12), (2009), No.4, pp.474-509, ISSN 1536-0059, Springer Verlag
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • LOMTATIDZE, A.; KIGURADZE, I.:
  Periodic solutions of nonautonomous ordinary differential equations, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V článku jsou nalezeny nové postačující podmínky existence a jednoznačnosti periodických řešení pro obyčejní diferenciální rovnice vyšších řádů. Získané výsledky je možné použít i v případě, kdy pravá strana rovnice nemá konstantní znaménko vzhledem k nezávislé proměnné.
 • LOMTATIDZE, A.; TVRDY, M.; CABADA, A.:
  Periodic problem involving quasilinear differential operator and weak singularity
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V článku je studována periodická úloha pro diferenciální rovnice s p-Laplaciaenem a repulsivní singularitou. Tento typ rovnic zahrnuje zahrnuje kvazilieární diferenciální operátory a slabé singularity.
 • LOMTATIDZE, A.; MALAGUTI, L.:
  On a two-point boundary value problem for second order ordinary differential equations with singularities
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V článku jsou nalezeny nezlepšitelné podmínky řešitelnosti dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu se singularitou.
 • LOMTATIDZE, A.; HAKL, R.; PŮŽA, B.:
  On a boundary value problem for first-order scalar functional differential equations,
  Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, Vol.2003 (53), (2003), No.3-4, pp.391-405, ISSN 0362-546X
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku jsou nalezeny nezlepšitelné podmínky řešetelnosti a jednoznačné řešeitelnosti jedné okrajové úlohy pro skalární funkcionální diferenciální rovnice prvního řádu.
 • LOMTATIDZE, A.; MALAGUTI, L.:
  On a nonlocal boundary value problem for second order singular equations,
  Georgian Mathematical Journal (on-line), Vol.2000 (7), (2000), No.2, pp.133-157, ISSN 1572-9176
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku jsou nalezena kritéria existence a jednoznačnosti řešení nelokální okrajové úlohy pro singulární rovnice druhého řádu.