Ing. Jan Řiháček, Ph.D.

E-mail:   rihacek.j@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1640
Telefon:   +420 54114 2502

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2004-31.05.2008, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, obor: Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 • 01.07.2008-22.06.2011, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, bakalářské studium, obor: Strojírenská technologie
 • 23.06.2011-17.06.2013, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, magisterské studium, obor: Strojírenská technologie
 • 02.09.2013-19.12.2017, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, doktorské studium, obor: Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 01.10.2014-, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů, asistent

Pedagogická činnost

- technologie tváření kovů

- počítačová podpora technologie tváření

Vědeckovýzkumná činnost

technologie tváření kovů a plastů, numerická simulace procesů tváření

Projekty

Vývoj technologie pokročilého solárního absorbéru se strukturovaným povrchem a  řízenou cirkulací., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014

Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016

Rozvoj výuky numerických simulací tváření, svařování a tepelného zpracování, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.12.2015

Vývoj technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování a hydroformování, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019

Analýza tvářitelnosti a svařitelnosti materiálů vyrobených 3D tiskem kovů drátovou metodou, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.2.2023

Výzkum a vývoj nové generace dešťových kanalizačních vpustí, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 31.12.2022

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L.:
  Comparison of Implicit and Explicit Algorithms of Finite Element Method for the Numerical Simulation of Hydroforming Process, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • VANĚK, M.; ŘIHÁČEK, J.; MORAVEC, J.:
  Improvement of Model of Aluminium Alloys Behaviour for Application in Numerical Simulations of Welding, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, J.:
  Improving of shearing blades life, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J.:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L.:
  Forming a Structured Surface of a New Type of Solar Absorber with Hydroforming,
  Advanced Materials Research, pp.49-54, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŘIHÁČEK, J.; VANĚK, M.:
  Možnosti zkvalitnění sítě MKP při simulacích objemového tváření v software ANSYS Workbench 16 ,
  Kovárenství, pp.9-12, ISSN 1213-9289, Svaz kováren České republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L.:
  Optimization of Hydroforming Die Geometry For Manufacturing of Solar Absorbers,
  METAL 2015, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L.:
  Comparison of Implicit and Explicit Algorithms of Finite Element Method for the Numerical Simulation of Hydroforming Process, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  Příspěvek se zabývá možnostmi numerické simulace hydroformování při výrobě průtočného solárního absorbéru se strukturovaným povrchem v jediné technologické operaci. Jako materiál pro výrobu absorbérů je použita austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10. V teoretické části je provedeno porovnání mezi implicitním a explicitním algoritmem metody konečných prvků (MKP). Experimentální část obsahuje tvorbu geometrického, materiálového a výpočetního modelu pro explicitní a implicitní řešení v programech ANSYS Workbench a ANSYS LS-DYNA. V závěru je v návaznosti na vyhodnocení experimentu a MKP provedeno srovnání výsledků simulace implicitního a explicitního výpočtu změny tloušťky lisovaného dílce.
 • VANĚK, M.; ŘIHÁČEK, J.; MORAVEC, J.:
  Improvement of Model of Aluminium Alloys Behaviour for Application in Numerical Simulations of Welding, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  This article describes how to modify numerical solutions to enable more accurate prediction of the size of heat affected zones (HAZ) during welding of heat treatable aluminium alloys. The size of HAZ affects properties of a weld joint, such as e.g. hardness and strength, and it is also a factor on residual stress and deformation after welding depends. Welding experiments were performed using material EN AW-6082 to obtain input data for numerical simulations. Calibration thermo-metallurgical numerical analyses were performed using simulation software Sysweld, where data from the standard Sysweld material database were used. Subsequently, based on information from literature and data obtained during welding experiments, some changes of parameters in Leblonds formula (which describes metallurgical transformation in HAZ) were done. The results obtained with modified material database show that it is possible to perform numerical simulations of aluminium welding with significantly more accurate prediction of the size of the HAZ.
 • LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, J.:
  Improving of shearing blades life, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  V článku je popsán návrh a realizace metody zvýšení životnosti střižných nožů, které se používají k dělení žebírkové betonářské oceli. Nože jsou vyrobeného z nástrojové oceli ČSN 19 733 (EN 55WCrV8). Jako optimální metoda zajišťující zvýšení životnosti byla zvolena plasmová nitridace, která umožňuje zvýšení tvrdosti povrchu při zachování houževnatosti jádra. Metalografický výbrus a proměření tvrdosti původního a plasmovou nitridací upraveného vzorku potvrdilo zvýšení tvrdosti povrchu nožů až na hodnotu 64 HRC.
 • PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J.:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  Příspěvek se zabývá návrhem kontejnerového nástroje využívajícího nepevné médium pro tváření plechových dílců používaných v leteckém průmyslu. Nástroj je určen pro hydraulický lis CBJ 500-6 a je univerzální pro širokou škálu materiálů, tvarů a rozměrů. Elastickým médiem je kombinace polyuretanové desky Fibroflex a dvou desek pryžových. Lisovník je vyroben z překližky tloušťky 28 mm s negativním tvarem součásti. Pro eliminaci odpružení při ohybu jsou ohybové plochy podbroušeny. Navržený nástroj a jeho rozměry jsou ověřeny FEM analýzou a následně i praktickým experimentem - ověřením a odladěním funkčnosti na vzorovém výrobku z hliníkové slitiny 6061.T6.
 • ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L.:
  Forming a Structured Surface of a New Type of Solar Absorber with Hydroforming,
  Advanced Materials Research, pp.49-54, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Jednou z možností zvýšení účinnosti solárního absorbéru je přetvoření absorpční plochy do soustavy jehlancovitých dutin, ve kterých se dopadající sluneční záření absorbuje vícenásobnými odrazy. Příspěvek se zabývá technologií výroby průtočného solárního absorbéru se strukturovaným povrchem v jediné technologické operací hydroformování. Dva laserem svařené plechy se vloží do tvářecí komory. Poté se prostor mezi nimi natlakuje hydraulickým médiem, které způsobí jejich zformování do potřebného tvaru. První část příspěvku se zabývá teoretickou simulací tváření strukturovaného povrchu v programovém prostředí ANSYS. Ve druhé části je popsán hydroformovací přípravek. Následují praktické zkoušky hydroformování. Jako materiál pro výrobu vzorků je použita austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10.